Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Estudiar el color de l’arquitectura i el mobiliari urbà local per preparar una proposta creativa sobre el color aplicat a l’urbanisme.

Què us proposem fer?: 
Exposició d’un projecte d’intervenció artística per a la proposta de millora de l’entorn.
Descripció de la recerca: 

Veurem el perquè de les característiques del color que provoquen les sensacions del nostre entorn i les causes que les han produït. Recull de fotografies i dibuixos per conèixer l’evolució de l’entorn i fer una proposta d’intervenció cromàtica. Prepararem una projecció o una exposició sobre el tema.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
identificació
estudi de cas
crítica.
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar
11.Ciutats i comunitats sostenibles