Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Experiència del pacient a urgències

Què us proposem fer?: 
Caldria preguntar als usuaris per què no la fan servir mitjançant entrevistes i/o enquestes. Cal tenir present que hem d'incloure els torns de nit i els festius
Descripció de la recerca: 

Tot i haver implementat una app que permet seguir en temps real l'estat del pacient a urgències, la seva utilització esta sent molt baixa. Caldria analitzar-ne els motius per implementar accions de millora.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Urgencies: processos i patologies
Paraula clau: 
experiencia del pacient
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar