Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Fàrmacs activats amb llum per al tractament de malalties neurològiques i el dolor

Què us proposem fer?: 
Participar durant una setmana a la recerca d'un grup d'investigació. L'alumne realitzarà un experiment al laboratori acompanyat d'un investigador del grup. Altrament (segons les indicacions de les autoritats sanitàries), l'alumne interaccionarà amb els investigadors de forma virtual per dissenyar i analitzar els resultats d'un experiment de fotofarmacologia.
Descripció de la recerca: 

El Grup de Recerca en Neurofarmacologia i Dolor de la Universitat de Barcelona (UB) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) es va crear el 2008 amb el suport de la Generalitat de Catalunya (SGR). La investigació realitzada al nostre Grup es centra principalment en la recerca de noves estratègies farmacològiques per assolir una gestió eficaç de les malalties neurològiques, neuropsiquiàtriques i del dolor. Un dels objectius del Grup consisteix a desenvolupar compostos amb balanç benefici/risc molt major que els fàrmacs convencionals; és a dir, compostos que exerceixin els seus efectes sense produir efectes secundaris. Per dur-ho a terme, fem ús de la llum (fotofarmacologia). La fotofarmacologia consisteix en l’ús de compostos fotoactius que només quan són il·luminats a una longitud d’ona determinada produeixen l’efecte farmacològic. D’aquesta manera, és possible assolir el control de l’efecte del fàrmac en l’espai i el temps. És a dir, idealment, es pot activar el fàrmac amb la llum només allà on es vol (de forma local, al teixit d’interès), i en el moment desitjat, pel que es poden minimitzar (i fins i tot anul·lar) els efectes secundaris que ocorren en altres llocs de l'organisme.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Neurofarmacologia i Dolor
Paraula clau: 
Llum
Parkinson
dolor
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar
4. Educació de qualitat