Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Història local a través de la cuina

Què us proposem fer?: 
Et proposem descobrir la cuina local a través d'un recull sistematitzat de receptes i d'informació associada a través d'entrevistes, reunions i treball d'arxiu. Els resultats contribuiran a valoritzar la riquesa gastronómica que té Catalunya.
Descripció de la recerca: 

Conèixer la nostra cuina a través de la història de la cuina familiar, de col·lectius professionals específics (pesca, agricultura, ramaderia/pastoreig, bosc,...), d'establiments emblemàtics, com fondes o restaurants (existents o desapareguts), o bé vinculada a un producte característic del territori o d'una festivitat determinada (p.e. plats de festa major). Es pot centrar també en un periode o episodi determinat de la història local.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
4
Paraula clau: 
gastronomia
història local
cuina catalana
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
11.Ciutats i comunitats sostenibles
12. Consum i producció responsables