Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Impacte econòmic i social dels correbous a Catalunya / corrides de toros a Espanya

Títol de la recerca: 
Impacte econòmic i social dels correbous a Catalunya / corrides de toros a Espanya
Títol de la tesi: 
Impacte econòmic i social dels correbous a Catalunya / corrides de toros a Espanya
Què us proposem fer?: 
Desenvolupareu un treball de recerca en l’entorn de l’economia aplicada, tot analitzant la vessant econòmica d’un sector de l’àmbit cultural / espectacles. El treball es planteja des d’una vessant fonamentalment d’economia regional i local, amb especial èmfasi a l’entorn rural front l’urbà.
Descripció de la recerca: 

A alguns territoris de Catalunya i d’altres d’Espanya les festes amb braus tenen una dimensió social i econòmica molt important. Malgrat això, no es disposa de  suficient evidència sobre el seu impacte. El projecte de recerca planteja estudiar a un territori concret ( a escollir per part de l’estudiant) un sector econòmic molt concret com és el de les Festes populars.

Aquest sector és un exemple molt clar de sectors d’espectacles, que han patit molt fortament l’impacte de la crisi econòmica.

El projecte es pot desenvolupar de manera afitada en termes temporals: o bé una anàlisi des-de l’inici de la crisi o bé els darrers anys.

El director del treball disposa de bases de dades per desenvolupar l’anàlisi, les quals poden ser completades per part de l’estudiant a partir de consultes a organismes oficials. 
Tanmateix es planteja la possibilitat de desenvolupar una enquesta ad hoc que es podrà dur a terme amb formularis de Google Docs.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Anàlisi Quantitativa Regional / AQR-IREA
Paraula clau: 
Economia
cultura
correbous
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
10. Reducció de les desigualtats
11.Ciutats i comunitats sostenibles