Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

La dona en el Modernisme

Què us proposem fer?: 
Un treball d’anàlisi sobre la dona i la seva representació en el Modernisme. També es poden estudiar les dones artistes d’aquella època. L’alumne/a aprofundirà en un període artístic d’importància a Barcelona, establirà un mètode de treball a partir de la consulta de bibliografia, observació i comentari de les obres d’art, per tal de crear un discurs. Aquest treball és ideal per alumnes de Batxillerat humanístic i artístic, i principalment per aquells que cursen les assignatures d’Història de l’art i Fonaments de les arts.
Descripció de la recerca: 

El Modernisme és un període artístic i cultural que es desenvolupà a Catalunya entre finals del segle XIX - principis del segle XX i que va tenir una gran importància a Barcelona. El Modernisme va agafar la figura femenina com un dels seus temes més importants. Moltes obres modernistes representen a la dona en pintures, dibuixos, escultures, joies... Ens centrarem en l’anàlisi de quines maneres apareixen les dones modernistes i quin tipus d’imatge es projecta de la dona en aquella època dins del seu context social. A més, es poden tractar les dones artistes com Lluïsa Vidal, Pepita Teixidor i Maria Lluïsa Güell.  

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
Modernisme
dona
història de l’art
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
5. Igualtat de gènere