Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

La participació de la ciutadania en la societat

Què us proposem fer?: 
La ciutadania té el dret, el deure i les ganes de participar en tot alló que l'envolta, en les decisions públiques i en la política. És evident que els governs i les institucions tenen el seu paper però la ciutadania també vol "jugar" el seu paper en la construcció de la societat que l'envolta. Com pot participar la ciutadania? Quins mecanismes tenen les administracions i els polítics per fer participar la ciutadania en els serveis públics? Us proposem veure "com" pot ser aquesta participació ciutadana, com la societat "pot dir la seva" en un món més digital i en un món on la gent té ganes de participar, però a la vegada, potser, menys temps per fer-ho.
Descripció de la recerca: 

La ciutadania té el dret, el deure i les ganes de participar en tot alló que l'envolta, en les decisions públiques i en la política. És evident que els governs i les institucions tenen el seu paper però la ciutadania també vol "jugar" el seu paper en la construcció de la societat que l'envolta. Com pot participar la ciutadania? Quins mecanismes tenen les administracions i els polítics per fer participar la ciutadania en els serveis públics?

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Paraula clau: 
polítiques públiques
participació ciutadana
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
16. Pau, justícia i institucions sòlides