Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

La representació de la dona com a femme-fatale dins del Simbolisme. Vols saber com concebien la dona els artistes d’aquest moviment?

Què us proposem fer?: 
Un treball d’anàlisi sobre la concepció i la representació de la dona, motiu iconogràfic que va assolir una importància destacada al Simbolisme, tot centrant-se en una de les seves tipologies: la de la femme-fatale. L’alumne/a aprofundirà en les bases ideològiques i en la sensibilitat d’aquest moviment, a través de l’establiment d’un mètode de treball basat en la consulta de bibliografia i en l’observació i comentaris d’obres d’art. De manera opcional, es poden establir relacions amb la concepció d’aquest tipus de dona dins l’àmbit literari. Es tracta d’un treball idoni per alumnes de Batxillerat humanístic i artístic, i principalment per aquells que cursen les assignatures d’Història de l’art i Fonaments de les arts.
Descripció de la recerca: 

El Simbolisme és un moviment artístic i literari desenvolupat des de finals del segle XIX  fins a començaments del segle XX. Un dels motius més destacats dins del seu repertori iconogràfic va ser el de la dona, el qual reflectia la concepció misògina de l’home de l’època, al concebre-la de manera polaritzada: o bé es representava com una verge angelical, o bé es demonitzava a través de la figura de la femme-fatale.  Aquesta darrera, als seu torn, es podia manifestar de manera diversa: a través de la dona diabòlica o animal, de la prostituta, o de figures bíbliques enteses com a castradores, per exmple Judith o Salomé. Es tracta d’analitzar les imatges sobre aquesta temàtica, tot relacionant aquestes representacions amb el context social i la misogínia de l’època. Aquesta darrera copsava com a perillosa i amenaçadora la nova dona emergent, que començava a reivindicar la seva llibertat i determinats drets fonamentals, en consonància amb la segona onada feminista. Per tant, aquest treball es pot plantejar també des d’una perspectiva sociològica i de gènere.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
GRACMON
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat