Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

La vida de les dones a l'Edat Mitjana a través de la documentació llatina

Què us proposem fer?: 
Conèixer el paper de la dona a la societat medieval a partir de l’anàlisi de textos llatins de l'època (documents de compra-venda, d'empenyorament, de préstec, testaments, donacions, etc.).
Descripció de la recerca: 

La informació que ofereix la documentació llatina medieval de caràcter notarial és interessantíssima i sovint van més enllà del propi acte jurídic. El grup de recerca del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC) té com a objectiu posar a l’abast dels investigadors i del públic interessat els instruments necessaris per a la bona interpretació d'aquests textos llatins produïts entre els segles IX i XII en els territoris corresponents al domini lingüístic del català. Amb aquesta finalitat, treballa en l’elaboració d'un diccionari i en la publicació digital dels textos d’aquest període a través de la base de dades lèxica Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT) (https://gmlc.imf.csic.es/glossarium/).

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae
Paraula clau: 
dona; Edat Mitjana; llengua llatina
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere