Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Les arts a Barcelona en temps del Barroc (ss. XVII-XVIII)

Títol de la recerca: 
Les arts a Barcelona en temps del Barroc (ss. XVII-XVIII)
Què us proposem fer?: 
Un treball de recerca que combini el treball de camp amb els fonaments de la investigació històrica.
Descripció de la recerca: 

Les formes exuberants i dinàmiques del barroc existiren, i existeixen, a Barcelona. Malgrat la decadència política que acompanya aquests segles, la ciutat es va fer ressò dels canvis artístics i de les dinàmiques culturals que venien dels centres capdavanters de l’Europa del moment.

¿Quina era la funció de la imatge? ¿Com estudiar un retaule? ¿Com era i com es vivia en un palau o casa gran barcelonins?

A banda de formar en la recerca a les noves generacions, el nostre propòsit és fomentar el coneixement i contribuir així a la salvaguarda d’un patrimoni sovint víctima de tota mena de contingències (ignorància, perjudicis, especulació... ).

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
ACPA. ARQUITECTURA, CIUTAT I PROGRAMES ARTÍSTICS
Paraula clau: 
Art barroc
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat