Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Les pedres parlen: les inscripcions romanes

Què us proposem fer?: 
Iniciar-vos en el món de les inscripcions romanes i endinsar-vos en alguns aspectes del món romà a través d'algunes de les inscripcions més representatives.
Descripció de la recerca: 

A l'Antiguitat, la cultura escrita no només es feia servir per a escriure obres literàries o documents oficials, sinó que els missatges s'escrivien amb moltes finalitats i sobre suports variats (pedra, metall, fusta i més). L'epigrafia és la disciplina que estudia aquestes escriptures, que poden ser religioses, commemoratives, funeràries o fins i tot efímeres (i molt semblants als nostres grafits).  El grup LITTERA investiga bona part d'aquestes escriptures que es van produir en època romana i que mostren una part de la història i la cultura de Roma. 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
LITTERA
Paraula clau: 
epigrafia
llengua llatina
Roma Antiga
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere