Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Microplàstics als sòls. Com podem saber quants n'hi ha si no els veiem?

Què us proposem fer?: 
Separar els microplàstics que es troben en mostres de sòls i caracteritzar-los amb l'objectiu de determinar quins són els microplàstics que contaminen els sòls i quina és la seva abundància.
Descripció de la recerca: 

En aquesta proposta de Treball de Recerca es pretén que l’alumne desenvolupi i utilitzi diferents mètodes de separació amb l’objectiu de separar els microplàstics que es troben al sol per a continuació caracteritzar-los.

Per a dur a terme el treball, l’alumne utilitzarà solucions amb diferent densitat, donat que cadascun dels plàstics té una densitat diferent, per poder-los separar i a continuació els caracteritzarà mitjançant l’espectroscopia d’infraroig (FTIR-ATR) amb l’objectiu de determinar quins són els microplàstics que contaminen els sòls i quina és la seva abundància.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Diopma
Paraula clau: 
Microplàstics
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
15. Vida terrestre