Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Noves formes visuals de narrar històries. Fent parlar les dades

Títol de la recerca: 
Noves formes visuals de narrar històries. Fent parlar les dades
Què us proposem fer?: 
Cercar, obtenir i gestionar dades d'internet i explicar històries d'interès periodístic a partir de l'anàlisi d’aquestes dades i obtenir visualitzacions que permetin una millor comprensió de la història que es pretén narrar.
Descripció de la recerca: 

Amb aquesta recerca es pretén cobrir diversos objectius. Per un costat, dominar els conceptes i principis bàsics que sustenten el periodisme de dades i la visualització de la informació. Per un altre, aprendre a obtenir i gestionar dades d'internet. També s’intenta oferir una base metodològica per seleccionar la millor visualització per a cada tipus de contingut informatiu d'acord amb els principis cognitius i ètics reguladors. Per últim, explicar històries d'interès periodístic a partir de l'anàlisi de les dades i obtenir visualitzacions que permetin una millor comprensió de la història que s'explica a l'audiència.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Cultura i continguts digitals: aspectes documentals, polítics i econòmics (http://bd.ub.edu/grups/ccd/)
Paraula clau: 
Visualització de dades
Narrativa visual
Periodisme de dades
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat