Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Particularitats de la llengua parlada al teu poble/comarca (o contrast entre localitats)

Títol de la recerca: 
Variació en les llengües
Què us proposem fer?: 
A partir de la consciència lingüística del tutor i/o l'estudiant, plantejar enquestes per donar compte de les característiques lingüístiques de la localitat o zona estudiada.
Descripció de la recerca: 

Descripció de la llengua parlada en una localitat o conjunt de localitats.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
Scripta Dialectologia Catalana
Paraula clau: 
varietats lingüístiques
usos lingüístics
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat