Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Per què alguns animals poden regenerar i altres no? Què son les cèl·lules mare?

Què us proposem fer?: 
El que et proposem és dissenyar i dur a terme experiments per veure quins factors poden influir en la proliferació d’aquestes cèl·lules mare i per tant en la capacitat regenerativa de les planaries.
Descripció de la recerca: 

Sabem que la capacitat de regenerar depèn en gran part de les cèl·lules mare que tenim en l’estadi adult. En el nostre laboratori estudiem les planàries, uns cucs plans d’aigua dolça que poden regenerar qualsevol part del seu cos, fins i tot el cap, en pocs dies. Això és així perquè tenen gran quantitat de cèl·lules mare adultes totipotents.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Planarian Lab Barcelona
Paraula clau: 
planaries
regeneració
cèl.lules mare
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar
15. Vida terrestre