Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Quines competencies emocionals tenen els i les estudiants de batxillerat?

Títol de la recerca: 
Quines competencies emocionals tenen els i les estudiants de batxillerat?
Què us proposem fer?: 
Us proposem estudiar les variables que intervenen en el Benestar de l’alumnat de batxillerat. Caldrà recollir dades d'una mostra important d'estudiants de 1er i 2on de batxillerat, amb l’objectiu d’estudiar la relació d’algunes variables que intervenen en el benestar emocional (les competències emocionals, la satisfacció amb la vida, els punts forts i febles, la personalitat, etc.). Es farà l’acompanyament durant tot el procés de recerca (aplicació dels qüestionaris, preparació de matrius de dades, l’anàlisi i interpretació de les dades i conclusions educatives).
Descripció de la recerca: 

Relacionarem diferents variables que intervenen en el Benestar emocional de l’alumnat de batxillerat. Per a fer-ho recollirem una mostra important de dades d'estudiants de 1r i 2n de batxillerat, els aplicarem diferents qüestionaris (competències emocionals, la satisfacció amb la vida, els punts forts i febles, la personalitat, etc.), i analitzarem les relacions entre aquestes. També podrem estudiar si hi ha diferències de gènere i edat.

 

 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
3
Nom del grup de recerca: 
GROP
Paraula clau: 
benestar emocional
competencies emocionals
satisfacció
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar
4. Educació de qualitat