Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Recerca històrica sobre un aspecte de la societat del teu poble o ciutat als s. XIX i/o XX

Descripció de la recerca: 

Es proposa fer una recerca històrica sobre algun aspecte concret de la societat del poble o ciutat natal o que elegeixi l'estudiant al segle XIX i/o al segle XX, en funció dels interessos i la disponibilitat de les fonts. No es tracta pas d'estudiar tota la història d'un poble o ciutat, sinó de centrar-se en algun aspecte en concret: el comerç local, les institucions educatives, les associacions esportives, les fábriques, el treball del camp, la premsa, el govern local, etc... El tema elegit s'abordaria tant des de fonts escrites com també, si fos possible, des de la memòria oral.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
4
Nom del grup de recerca: 
Grup de recerca Jaume de Montjuïc (Història del Dret)
Paraula clau: 
història
història oral
història local
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat