Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 035 237
  • idp.forces@ub.edu

Reciclem residus d’aliments per obtenir productes valuosos

Què us proposem fer?: 
Un estudi de reciclatge de residus de fruites, verdures i cafè per obtenir compostos saludables. Té una part de cerca d'informació a Internet i una altra de treball de laboratori a la Facultat de Química.
Descripció de la recerca: 

El reciclatge i la revaloració de residus agroalimentaris és una gran línia de treball en el marc de l'economia circular que està rebent molta atenció per part de ciutadans, empreses i institucions. Els residus de la indústria agroalimentària són una font excel·lent de matèries primeres. En particular, els polifenols són possiblement el grup més rellevant de compostos fitoquímics presents en els residus agroalimentaris per les múltiples propietats saludables, destacant l'activitat antioxidant, antiinflamatòria i antibacteriana.

En aquest projecte, es treballarà amb residus de producció de sucs de fruites i cafè que l'estudiant podrà preparar a casa seva. Després, es realitzarà alguna sessió experimental als laboratoris de la Facultat de Química per extreure'n els compostos actius i determinar-ne la capacitat antioxidant utilitzant cromatografia i colorimetria. Els estudis experimentals es complementaran amb una cerca d'informació a Internet.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Paraula clau: 
Reciclatge
residus de sucs
antioxidants
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
3. Salut i benestar
12. Consum i producció responsables