Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Recuperació de la memòria i la història oral

Títol de la recerca: 
Memòria i història oral
Descripció de la recerca: 

L'objectiu és plantejar un TR partint de l'aplicació dels instruments propis de la història oral per reconstruir la memòria dels barris obrers construits durant els anys 60 i 70 del segle XX.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
DHIGECS
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
5. Igualtat de gènere