Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

On són els ibers durant la Segona Guerra Púnica?

Què us proposem fer?: 
El treball consistirà en un estudi sobre el conflicte que va enfrontar cartaginesos i romans entre el 218 i el 202 a.C. a la península Ibèrica, a partir de les fonts literàries i de la documentació arqueològica. No només cal conèixer el desenvolupament del conflicte (batalles, setges, aliances...), sinó també les causes, els interessos i les conseqüències que tindrà la victòria romana, amb una especial atenció al comportament i als interessos particulars de les diferents poblacions indígenes, les quals, malgrat romandre gairebé invisibles a les fonts antigues, van ser protagonistes de la seva pròpia història. Per mantenir la pau, cal conèixer i entendre els mecanismes de la guerra.
Descripció de la recerca: 

La meva recerca abasta diferents camps que conflueixen en la proposta presentada. Per una banda, investigo sobre l’origen, desenvolupament i final de les poblacions ibèriques del nord-est peninsular (segles VI-I aC), els anomenats ibers del nord. I per l’altra fa una dècada que mantinc una línia d’investigació sobre la guerra i el conflicte en el mateix territori entre finals del segle III i el segle I aC, a partir de l’estudi de campaments de campanya, camps de batalla, setges, etc.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
1
Nom del grup de recerca: 
Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la Complexitat i els Processos d'Evolució social (GRACPE)
Paraula clau: 
Conflicte a l'antiguitat
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
16. Pau, justícia i institucions sòlides