Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Tenir o no tenir casa. L’impacte dels desnonaments i la inseguretat residencial en els infants i joves

Què us proposem fer?: 
Cercarem dades estadístiques sobre com afecta aquesta problemàtica al col·lectiu d’estudi, explorarem què preveu la legislació pel que fa a les llars amb menors, i recollirem l’experiència concreta d’algunes famílies afectades. Per fer això últim ens aproparem a entitats que defensen el dret a l’habitatge i farem servir una metodologia etnogràfica, amb tècniques d’observació i entrevista.
Descripció de la recerca: 

L’habitatge és un recurs que no només ofereix aixopluc als seus habitants, sinó que també resulta fonamental per a l’exercici dels drets socials, econòmics i civils. Per aquest motiu, les persones que no tenen garantit l’accés i la permanència en l’habitatge veuen perillar tot aquest seguit de drets. Amb aquesta recerca ens proposem investigar de quina manera específica afecten els desnonaments i la inseguretat residencial als drets dels infants i joves. Per esbrinar-ho, cercarem dades estadístiques sobre com afecta aquesta problemàtica al col·lectiu d’estudi, explorarem què preveu la legislació pel que fa a les llars amb menors, i recollirem l’experiència concreta d’algunes famílies afectades. Per fer això últim ens aproparem a entitats que defensen el dret a l’habitatge i farem servir una metodologia etnogràfica, amb tècniques d’observació i entrevista.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
Antropologia de les crisis i les transformacions contemporànies (CRITS)
Paraula clau: 
habitatge; desnonaments; inseguretat residencial; infants i joves
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
1. Fi de la pobresa
10. Reducció de les desigualtats