Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Val la pena jugar? Un passeig per la combinatòria i les probabilitats elementals

Què us proposem fer?: 
Proposta de treball 1. Calcular les probabilitats d’obtenir els diversos premis a la travessa, la 6/49 (primitiva), la rifa de Nadal, la rifa habitual de la Loteria Nacional, els cupons de l’ONCE, etc... Per això només cal conèixer les regles de combinatòria, el concepte de probabilitat i una mica d’imaginació. 2. Calcular les probabilitats de guany, o dels diferents resultats possibles, de jocs de taula com el pòquer de cartes (sense i amb comodins), el pòquer de daus, la ruleta francesa, el dòmino, etc. Les eines necessàries són les mateixes que les de l’apartat anterior. 3. Lectura acurada i comprensiva del llibre de John Haigh. Bibliografia 1. K. L. Chung (1983): Teoria elemental de la probabilidad y los procesos estocásticos. Reverté. 2. J. Haigh (1999): Matemàticas y juegos de azar. Metatemas 78, Tusquets, 2003. 3. Qualsevol altre llibre de Probabilitats que s’entretingui en la combinatòria i les probabilitats elementals.
Descripció de la recerca: 

Es proposa analitzar diversos jocs d’atzar de la nostra cultura i calcular les probabilitats de guanyar-hi. Entre altres podem estudiar les travesses, la 6/49 o primitiva, la rifa de Nadal, el pòquer de cartes sense i amb comodins, el pòquer de daus, la ruleta francesa, etc... L’objectiu és fer un repàs de les diferents tècniques de la combinatòria així com adquirir els conceptes elementals de la teoria de la probabilitat.

 

 

 

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Categorització: 
Àmbit: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat