Concursos

CGT tenim com a tema prioritari aconseguir l’estabilitat laboral per acabar amb la tan elevada temporalitat actual tot i els processos d’estabilització excepcional que hi ha en curs.

La UB ha de complir la llei i treure concursos amb molta més freqüència i amb resolucions que no s’eternitzin. D’aquesta manera no seran necessàries l’allau de comissions de serveis que es produeixen a hores d’ara.

Vetllarem per a la claredat en els processos de selecció i promoció, evitant que hi hagi cap sospita de «endollisme» o injustícia envers cap treballador/a. Necessitem una actualització urgent dels barems dels concursos, han quedat més que desfasats. Defensem també, tal com diu l’EBEP, el dret del PAS a la promoció horitzontal, sense canvi de lloc de feina.

Email this to someonePrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Igualtat entre dones i homes

CGT som un sindicat amb uns postulats clarament feministes, mostra d’això són les convocatòries de vagues generals que fem cada 8 de març coincidint amb el dia de la dona treballadora.

Estem presents i promovent des de l’inici la realització del pla d’igualtat a la UB que és obligatori per llei.

Actualment, dins la Comissió Negociadora estem treballant l’eix que ens afecta al PAS d’una manera més clara i punyent, les desigualtats de gènere dintre la UB (condicions laborals, desigualtats als llocs de feina, bretxa salarial, etc.), però constatem amb tristesa com la Gerència no vol que tinguem accés a totes les dades sense censura prèvia.

Potser, tenen coses a amagar?

Email this to someonePrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Condicions laborals

Creiem que la universitat ha de ser corresponsable en la conciliació entre el treball que ens demana i la nostra vida familiar.

Això exigeix afavorir la flexibilitat horària, la reducció de jornada, la disponibilitat de temps de conciliació i un bon assegurament de les condicions d’higiene i seguretat en el treball que ens ajudi a evitar situacions d’estrès, d’incomoditat i problemes de salut.

A més la UB ha d’evitar activament situacions de sobrecàrrega de treball, d’assetjament i de maltractament que, cada vegada més i en especial amb les interines, cada està més present en la UB.

Sempre podreu comptar amb nosaltres, recordeu que vam fer i enviar una guia d’autodefensa laboral que us pot ser útil.

Email this to someonePrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Revertir les retallades

Amb l’excusa de la crisi econòmica, provocada pels rics i pagada per les treballadores, vam patir una sèrie de retallades com a treballadores en general i com a PAS de la UB en concret.

Volem recordar que moltes d’aquestes retallades encara continuen vigents a la UB, però en altres parts de l’estat espanyol no. Parlem per exemple de la matrícula gratuïta per PAS i familiars, el pla de pensions, el fons d’acció social

No podem permetre que se’ns continuen aplicant les retallades. CGT treballarem per la recuperació de drets fulminats unilateralment per la UB escudant-se en què les retallades venien del govern de la generalitat.

Email this to someonePrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook

Premi de jubilació

Considerem que la sentència judicial que prohibeix el pagament dels premis de jubilació com un atac directe al PAS Funcionari de la UB.

No estem segurs que la gerència de la UB, tot i les bones paraules i predisposició vulgui realment trobar una solució al tema, possiblement a la UB ja li vagi bé aquesta sentència.

CGT continuarem pressionant per tal de poder trobar una solució que permeti el pagament del premi de jubilació incloent les companyes que s’estan jubilant actualment i no estan cobrant-lo.

En aquest tema com en tots els altres us volem recordar que només amb un PAS Funcionari mobilitzat i combatiu podem arribar a pressionar per solucionar tots els temes.

Ens cal tenir força per pressionar més enllà dels espais oficials i burocràtics.

Email this to someonePrint this pageTweet about this on TwitterShare on Facebook