Illes Balears: Seminari de Serveis Socials i Polítiques Públiques


Des del grup de recerca “Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques”, del  Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears, s’inicia el Seminari de Serveis Socials i Polítiques Públiques.

Amb aquest Seminari, que neix amb vocació de convertir-se en permanent, es vol crear un espai per al debat, l’anàlisi i la formulació de propostes vers la realitat de les Polítiques Públiques de Benestar a l’actual context econòmic, polític i social que vivim.

És de vital importància que en aquest espai d’anàlisi i debat participin els professionals que desenvolupen la seva feina als diferents àmbits de les polítiques socials de les Illes Balears, i molt especialment dels Serveis Socials. És, per altra banda, una molt bona ocasió per compartir inquietuds, discursos, models, propostes… entre el món professional i el món acadèmic.

És per aquesta raó que el grup ha organitzat una Jornada de presentació del Seminari de Serveis Socials i Polítiques Públiques fent-la coincidir amb el dia Internacional del Treball Social.

La Jornada, que es desenvoluparà durant el dematí del dia 20 de març de 2013 s’iniciarà  amb una conferència inaugural a càrrec del Dr. Manuel Aguilar Hendrickson, professor titular de l’Escola Universitària de Treball Social de la Universitat de Barcelona, per continuar després amb l’organització de grups de treball.

Els temes propostos per aquests grups de treball són els següents:

1. Reorganització administrativa de les polítiques públiques i drets de ciutadania.

2. La participació ciutadana i el rol del Tercer Sector en el SPSS.

3. Ètica i benestar a l’exercici professional i davant les polítiques socials.

4. Treball en xarxa: reptes i oportunitats.

5. Respostes professionals a l’actual escenari de crisi.

L’elecció per part de cada un de vosaltres, dels temes i per tant del grup on treballaríeu, es realitzarà a l’inici de la jornada de presentació.

S’ha de confirmar assistència a l’adreça:seminarissppuib@gmail.com, abans del dia 11 de març de 2013, amb el vostre nom complet, DNI i Telèfon de contacte, a efectes de poder emetre un certificat d’assistència.