Unitat de Coordinació i Enllaç amb la Comunitat

La Unitat de Coordinació i Enllaç amb la Comunitat (UCEC) d’Copolis és una unitat de suport tècnic i logístic a la Direcció. Com a secretària executiva o general del grup, s’encarrega principalment de l’enllaç i coordinació general de les Unitats Tècnic Administratives (entre si, amb la direcció i amb els grups parts i UTEPs). També s’encarrega de la gestió de la documentació i base de dades de Copolis, procurant sistematitzar el material relatiu a les temàtiques del grup, i el seu arxiu físic i virtual.

Així mateix, s’ocupa de l’atenció de consultes externes, siguin telefòniques, per correu electrònic o postal, les gestions tècniques i / o administratives d’enllaç entre el grup coordinador i altres grups parts i institucions; l’actualització periòdica de la pàgina web institucional, i la gestió de la imatge corporativa i folletería del Grup.