<!–:ca–>Diplomatura de Postgrau en Gènere i Igualtat (11ª Edició)<!–:–><!–:es–>Diplomatura de Postgrado en Género e Igualdad (11 ª Edición)<!–:–>


El Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Diputació de Barcelona, des de la seva Oficina de promoció de polítiques d’igualtat dona-home organitzen l’11ª edició de la Diplomatura de Post

grau en Gènere i Igualtat.

L’objectiu de la diplomatura de postgrau en gènere i igualtat és proporcionar la formació i la sensibilització necessàries per detectar les diverses manifestacions de la discriminació sexual en els diferents àmbits socials. Per això, es donaran instruments teòrics i metodològics per identificar i transformar les relacions de desigualtat, i per portar a terme projectes vinculats al desenvolupament de la igualtat de gènere.

La Dra. Elisabet Almeda, directora del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona i el Grup d’Investigació Copolis “Benestar, Comunitat i Control Social” forma part del professorat del postgrau.

Podeu

consultar aquí els continguts de la formació.

Per a més informació us podeu escriure a: o.pplitiquesidh@diba.cat