El Grup d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat (GEDIS), associat a la UTEP d’Argentina del Grup Copolis, inicia el seu camí


El passat

dia 12 juliol 2012 va tenir lloc la primera reunió del Grup d’Estudis sobre Drets, Inclusió i Societat (GEDIS). Aquest grup s’està impulsant des de la Seu Atlàntica de la Universitat Nacional de Rio Negro i el Centre Universitari

Regional zona atlàntica de la Universitat del Comahue, a Argentina.

Durant la reunió es van presentar les persones assistents i l’informe del coordinador del grup, Dino Di Nella, sobre les tasques preconstitutivas desenvolupades fins al moment. Es va aprovar el Document Fundacional i el Pla d’Activitats 2012-2013. Finalment es va presentar també la memòria resum del Grup Interuniversitari Copolis “Benestar, Comunitat i Control Social” del qual GEDIS forma part.