Estada a Barcelona d’alumnat de la Pontificia Universidad Católica del Perú


PUCPEntre el 26-10-15 i el 6-11-15 han estat a Barcelona fent una estada, emparada en un conveni Universitat de Barcelona (UB)-Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 20 estudiants que finalitzen la Maestría en Gerencia Social (MGS) de la PUCP. La finalitat era conèixer les polítiques de benestar a Barcelona i algunes de les institucions que les porten a terme.

Han estat a la Facultat d’Economia i Empresa i els ha saludat la degana, Dra. Elisenda Paluzzie. Entre les activitats realitzades a la Facultat,  professores membres del Grup COPOLIS han fet diverses exposicions:  Mercè Costa, responsable de la pasantía UB-PUCP, ha fet la introducció al context Espanya-Catalunya (Constitució, competències, nivells de govern, organització administrativa i territorial) i la llei de dependència; Rosa Ortiz sobre polítiques d’ajust i treball de cures; i Núria Vergés sobre polítiques socials amb perspectiva de gènere i violència masclista. Aquesta última sessió ha estat completada amb una visita al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya – Polítiques i programes contra la violència masclista.