II CONGRÉS INTERNACIONAL D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA: DONES, SALUT I DROGODEPENDÈNCIES EN EL MEDI PENITENCIARI


El II Congrés Internacional d’Acció Socioeducativa: Dones, Salut i Drogodependències en el Medi Penitenciari es celebrarà del 1 al 3 de desembre de 2010 a la Universitat de Granada. Es pretén analitzar, reflexionar i discutir sobre les intervencions en el medi penitenciari amb dones i sobre els fonaments teòrics que guien l’actuació. Es vol fer un especial èmfasi en l’àmbit de la salut i en el fenomen i problemàtica de les drogodependències. Tot això sota la perspectiva educativa i social, propis de la Pedagogia i de l’Educació Social, és a dir, tant des de la disciplina científica com des de la dimensió pràctica i professional. La matrícula està oberta des del 15 de juny de 2010 i el 15 d’octubre és el termini màxim per a la presentació de comunicacions i cartells.