Recerca en Sociologia. Jornades a l’UB


Les I Jornades de divulgació de la recerca en Sociologia en el Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona s’organitzen pel Grup d’Estudis de Poder i Privilegi, dirigit per en José A. Rodríguez Díaz, i el Grup Interuniversitari Copolis “Benestar, Comunitat i Control Social”, dirigit per l’Elisabet Almeda Samaranch. El seu objectiu és donar a conèixer i compartir l’activitat investigadora i/o les principals línies d’investigació i recerques, recents, en curs o futures, dels seus diferents membres, així com també d’altres integrants del Departament. Es pretén, d’aquesta manera, possibilitar l’obertura de nous vincles de treball i enfortir-ne d’existents, creant un espai de diàleg i interacció per poder compartir la recerca en què estan treballant el professorat, el personal investigador, el col·lectiu d’investigadors/es en formació (incloent els becaris/es, els ajudants i la resta d’alumnat del doctorat gestionat pel departament). També es vol difondre les recerques que estan desenvolupant l’alumnat del màster universitari de recerca en sociologia i de la llicenciatura en Sociologia, a través de la presentació de pòsters. L’assistència a les Jornades queda oberta a tothom que tingui interès en el coneixement d’aquesta activitat investigadora.

 

Més informació: aquí