JORNADES: I la teva com és? Monoparentalitats i Diversitat Familiar


Els pròxims dies dijous 12 i divendres 13 de febrer a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de Barcelona tindran lloc les jornades “I la teva com és? Monoparentalitats i diversitat familiar”

Aquestes jornades estan organitzades pel grup Copolis, i per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya i pretenen ser un punt de trobada, intercanvi, reflexió i debat de totes les persones que estem treballant en l’àmbit de les famílies monoparentals, ja sigui des de la recerca acadèmica, la intervenció professional, el disseny, el desenvolupament i la implementació de polítiques públiques o bé des de la pròpia experiència de viure en aquests grups de convivència familiar. Aquestes jornades es proposen fomentar les anàlisis multidisciplinars i multisectorials sobre les famílies monoparentals per a visibilitzar les seves realitats i necessitats, massa sovint oblidades per les recerques i agendes polítiques actuals.

PROGRAMA DE LES JORNADES

INSCRIPCIÓ A LES JORNADES

Les persones que es vulguin inscriure hauran de descarregar-se el full d’inscripció d’aquesta mateixa pàgina i seguidament enviar-lo via e-mai: info@copolis.org o al fax: 934021801

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN