<!–:ca–>La Generalitat ha retirat l'ajuda per pagar la matrícula universitària a les famílies monoparentals<!–:–><!–:es–>La Generalitat ha retirado la ayuda para pagar la matrícula universitaria a las familias monoparentales<!–:–>


La Generalitat ha retirat l’ajuda per pagar la matrícula universitària a les famílies monoparentals. Fins al curs 2011-2012, tots els estudiants que formaven part d’una família monoparental rebien el mateix tracte que els de famílies nombro

ses. Així, tenien la matrícula de la universitat gratis si complien uns requisits especials. A partir d’un determinat nivell de renda aquests alumnes havien d’abonar el 50% del preu. Per aconseguir aquest ajut n’hi havia prou amb presentar el carnet de família monoparental en el moment de realitzar la matrícula.

A partir d’ara, en canvi, les famílies monoparentals deixen de rebre un tracte especial pel que fa al pagament de la universitat. El decret de preus aprovat el 10 de juliol pel Govern de la Generalitat només manté la subvenció per les famílies nombroses, i el suprimeix en el cas de les monoparentals.

El director d’Universitats, Lluís Jofre, assenyala que l’ajuda a les famílies nombroses continua perquè el Ministeri d’Educació obliga. En canvi, la llei estatal no regula el cas de les monoparentals, afegeix.

Per família nombrosa s’entén una parella amb tres o més fills o un únic progenitor-famílies monoparentals-amb dos o més fills. És a dir, que els que perden les ajudes són les famílies monoparentals amb un únic fill.

La carta d’un lector enviada a Lavanguardia.com ahir va alertar sobre aquesta nova situació. Jofre assenyala que la Secretaria d’Universitats estudia noves bonificacions per a les famílies monoparentals amb un únic fill.

En tot cas,

encara no és clar que aquests estudiants tinguin algun tipus de subvenció. Universitats ho decidirà en els pròxims dies. Una de les possibilitats seria crear nivells de renda especials per a aquestes famílies. Així, abonar un preu menor

per la matrícula.