Llançament de la pàgina web del projecte Mirrors


Logo Mirrors_Fondo Blanco 01-Mirrors Project és una iniciativa del Grup Copolis que reuneix investigadores i investigadors interessats en els canvis en els models familiars associats a les tècniques de reproducció assistida (TRA) i a la gestació subrogada. Actualment, Mirrors Project està realitzant el projecte denominat“Subrogación materna. Transformaciones parentales en la España del siglo XXI” (Ref. CSO2014- 55.556P, R + D + I 2014-17, Ministeri d’Economia i Competitivitat) finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat per al període 2014-2017.

Et convidem a visitar la nostra pàgina web www.mirrorsproject.es per conèixer més sobre aquesta iniciativa i estar al dia dels avenços i resultats de les nostres investigacions.