Las organitzacions LGBT impulsen una campanya en defensa del Matrimoni Igualitari


La FLG – Associació de  FAMÍLIES LESBIANES I GAIS (Catalunya) i la FLG – Asociación de Familias LGTB (España) impulsen una campanya  per tal de defensar el matrimoni igualitari a l’Estat Espanyol.

L’any 2005 el Congrés dels Diputats va aprovar la modificació del Codi Civil que permetia l’accés al matrimoni per les parelles del mateix sexe. El mateix any el Partit Popular va presentar un recurs d’inconstitucionalitat que a data d’avui segueix sense estar resolt.

Aquest canvi legislatiu va constituir un avanç històric a l’ampliar la protecció legal a la realitat familiar de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, tant de les nostres parelles com de les nostres filles i fills. Després de dècades d’invisibilitat i marginació, va suposar un reconeixement de la nostre dignitat en una societat avançada, plural i diversa. Aquest fet és, sense cap mena de dubte, motiu de satisfacció no només en el col·lectiu LGTB, sinó també en el conjunt de la ciutadania en la mesura que és una ampliació de drets i llibertats.

Però la situació d’incertesa i inseguretat que viuen aquestes nostres famílies a causa del mencionat recurs, obliga a demanar, una vegada més, el recolzament a la societat.