“Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere” a la Universitat de València


Cartell UVEspai de trobada, d’intercanvi, reflexió i debat al voltant de les famílies monoparentals des d’una vessant acadèmica, d’intervenció professional, de disseny, desenvolupament i implementació de polítiques públiques així com des de la pròpia experiència de viure en aquests grups de convivència familiar.

Curs semipresencial, amb utilització de noves eines didàctiques i atorgament de certificat d’aprofitament.

Objectius

-Potenciar el coneixement de la situació de les famílies monoparentals al País Valencià i Espanya, des d’una perspectiva europea i interdisciplinar.

-Contribuir a un major desenvolupament de les polítiques d’igualtat entre dones i homes, així com a la protecció i atenció als grups de dones amb situació d’exclusió social, violència de gènere i/o discriminació per raó de sexe.

-Establir col·laboracions amb distintes universitats i potenciar l’intercanvi i enriquiment mutu entre acadèmics/es, treballadors/es de les polítiques socials i usuaris/es dels serveis públics.

-Elaborar recomanacions en matèria de polítiques socials des d’una perspectiva de gènere dirigides a les persones que encapçalen famílies monoparentals.

Destinataris/es:

Participants d’universitats (estudiants, doctorands/es, doctors/es, investigadors/es, i professorat), de les polítiques socials (responsables de la gestió i/o implementació de polítiques socials, tècnics dels serveis socials de base i professionals en general), i responsables de famílies monoparentals.

Triptic

Avaluació

Baremació dels següents aspectes:

–  Assistència i participació en les activitats presencials (80% d’assistència mín.).

–  Realització de les activitats no presencials de cadascun dels blocs temàtics compresos

– Integració de continguts comprovada en el sisè bloc, a partir d’exercicis conceptuals i pràctics desenvolupats de manera presencial.

Matrícula:

Curs equivalent a 2crèdits de lliure opció

Preu: 40 €

Per a formalitzar la matrícula envia un missatge a alejandra.obiol@uv.es o bé a copolis@ub.edu

Més informació:

Qualsevol dubte o suggeriment podeu fer-lo a copolis@ub.edu, alejandra.obiol@uv.es o bé al 93 402 43 08 de dilluns a dijous de 10.00 a 15.00 hores .

Bloc I: Introducció. Gènere, família i benestar

9 de febrer de 2009.  09.30 a 13:30h.

Sala de Juntes (1P12) Facultat Ciències Socials-Universitat de València

§          “La monoparentalitat des de la perspectiva de gènere”. Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona.

§          “El divorci com a entrada a la monoparentalitat”. Carles Simó, Universitat de València.

§          “L’anàlisi de la monoparentalitat”. Sandra Obiol, Universitat de València.

§          “Viure la monoparentalitat”. Representant d’Afamo-Associació de Famílies Monoparentals de la Comunitat Valenciana.

Bloc II: Enfocament integral de la monoparentalitat

Dijous 12 de Febrer 2009. 10.30h.-13.30h.

Sala de Juntes (1P12) Facultat Ciències Socials-Universitat de València

Seguiment online de les conferències inaugurals de les Jornades “I la teva com és? Monoparentalitats i diversitat familiar”

10.30h.-11.30h. “Lone parent families: poverty and policy in comparative perspective” Jonathan Bradshaw, University of York-UK. Conferència inaugural.

12.00h.-13.30h. Taula rodona: Per un enfocament integral de la monoparentalitat

§          “Canvi social i famílies monoparentals”. Julio Iglesias de Ussel, Universidad Complutense de Madrid.

§          “L’erosió del “familiarisme” en l’Estat de benestar a Espanya: les polítiques de la  cura dels nens des de 1975″. Celia Valiente, Universidad Carlos III de Madrid.

§           “La protecció social a les famílies a Espanya”. Gerardo Meil, Universidad Autónoma de Madrid

§          “Monoparentalitats, gènere i benestar”. Elisabet Almeda, Universitat de Barcelona.

Modera: Dino Di Nella, Universitat de Barcelona.

Bloc III: Tallers de treballs temàtics: les famílies monoparentals a debat (I)

Activitat no presencial

Temes a tractar:

§          Nocions i terminologies des de l’àmbit sociojurídic

§          Perfils i diversitats de les famílies monoparentals

§          Visualitzacions de les monoparentalitats.

Bloc IV: Tallers de treballs temàtics: les famílies monoparentals a debat (II)

Activitat no presencial

Temes a tractar:

§          Associacionisme i monoparentalitat

§          Monoparentalitat derivada de situacions de violència

§          Visualitzacions de les monoparentalitats.

§          Exclusió social i polítiques vers les famílies monoparentals

Bloc V: Polítiques Públiques de suport a les famílies

Activitat no presencial

Temes a tractar:

§          Una mirada a les polítiques de suport a les famílies

Bloc VI: Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere.

Dilluns 11 de maig 2009. 10.30 a 13.30 h.

Sala de Juntes (1P12) Facultat Ciències Socials-Universitat de València

Conferències:

Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere. Integració de continguts. Avaluació del seminari. Cloenda.

Elisabet Almeda, Rafael Castelló, Ana Collado, Dino Di Nella i Sandra Obiol.

Activitats no presencials

Cadascun dels blocs temàtics contindrà un seguit d’activitats no presencials, essencials per al seguiment del curs. Es tractarà d’un conjunt de lectures, exercicis i fòrums-debat per treballar a través de l’aula virtual.

Docents: Elisabet Almeda (dir.), Rafael Castelló, Ana Collado, Dino Di Nella i Sandra Obiol (coords.)

Les activitats no presencials es desenvoluparan entre el 14 de febrer i el 4 de maig, d’acord al calendari específic que es penjarà a l’aula virtual.

Organitza:

Grup Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social

Col·laboren:

Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.

Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania

Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad,

Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya

Màster Oficial i Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona

Escola d’Administració Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.