Nova publicació de Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero Beltrán


2018-11-15_noticia_pub_anna_rosa

Les membres de COPOLIS Dra Rosa M. Ortiz Monera i Dra Anna M. Morero Beltrán han publicat una Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Sociologia, Economia i Ciència Política. La guia ofereix propostes, exemples de bones pràctiques, recursos docents i eines de consulta per contribuir a una major igualtat entre dones i homes en l’àmbit de la docència, la transferència de coneixement i la recerca en aquestes disciplines. La guia ajuda a entendre que la sociologia ha construït una cosmovisió del món en masculí que comporta una interpretació esbiaixada de la realitat social. Per la seva banda argumenta, que  l’economia tradicional ha invisibilitzat la dependència que té l’esfera mercantil de l’esfera domèstica. També mostra que en l’àmbit de les ciències polítiques, trobem també molts biaixos de gènere en conceptes bàsics com els de justícia, igualtat o ciutadania.

Podeu baixar la guia en aquest enllaç.