El Grup Internacional i Interuniversitari COPOLIS “Benestar, Comunitat i Control Social” es desenvolupa a partir de la combinació d’una sèrie de dispositius amb l’objectiu de buscar la màxima eficiència i qualitat possible. Aquests dispositius estan formats per diferents estructures, plataformes, unitats, integrants i mecanismes de funcionament, que es constitueixen de manera interterritorial, interuniversitària, interinstitucional i pluridisciplinària:

– Interterritorial: amb accions, d’una banda, en diferents comunitats de l’Estat Espanyol (Catalunya, País Valencià, Andalusia, Castella i Lleó, i Illes Balears), i per una altra, a Amèrica Llatina, concretament a Argentina, Colòmbia i Mèxic.

– Interuniversitària: els grups parts -i sense perjudici de la pertinença de les persones a altres institucions- es troben adscrits a la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, la Universitat de Granada, la Universitat de Valladolid, la Universitat de les Illes Balears ,la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, la Universitat dels Andes, la Corporació per a la Investigació Acció en Societat, Salut i Cultura, la Universitat Nacional de Rio Negro, i la Universitat Nacional del Comahue.

– Interinstitucional: amb la col·laboració d’organismes públics i entitats de la societat civil, entre les quals destaquen el Col·lectiu Donestech (sobre Dones i Tecnologies), la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya, el Col·lectiu de Dones Cassandra (de suport a dones preses i les seves famílies) i especialment, l’Associació d’Acció Social i Cultural Adalquí, com a entitat constituïda per ser nexe entre Universitat i Societat.

– Pluridisciplinària: amb participants de diverses disciplines com sociologia, dret, economia, demografia, educació social, pedagogia, medicina, psicologia, ciència política i història.

 

Darrera Actualització (11/04/2021)