El Grup té una formació adaptada al seu caràcter interinstitucional, interterritorial i internacional, tenint en compte especialment l’experiència i trajectòria dels investigadors/es, així com la  interdisciplinarietat dels equips que l’integren. D’aquesta manera, el Grup compta amb l’Equip Directiu, les Unitats Territorials d’Estudis Permanents (UTEP) i les línies d’actuació Temàtiques Consolidades (LATC).

A) Formen l’equip directiu de Copolis, la prof. Elisabet Almeda com a directora, la prof. Sandra Obiol com a directora adjunta, i el prof. Dino Di Nella, com a coordinador júnior del seu grup de recerca consolidat (SGR-178/2009) que, a més, es responsabilitza de forma delegada, de la direcció del CEFOCID (Centre de Formació Contínua i Innovació Docent).

B)Les Unitats Territorials d’Estudis Permanents (UTEPs), se situen en diferents territoris de l’Estat espanyol, i a Mèxic, Colòmbia i Argentina. Les UTEPs garanteixen la visibilitat, presència i activitat dels diferents grups parts i s’encarreguen de desenvolupar transversalment en cada territori les activitats, línies temàtiques i enfocaments de Copolis. Les UTEPs són coordinades per Elisabet Almeda (Catalunya), Sandra Obiol (País Valencià), Antònia Carbonero (Illes Balears), Diego Becerril (Andalusia), Almudena Moreno (Castella i Lleó), Joaquina Erviti (Mèxic), Carlos Iván Pacheco (Colòmbia) i Dino Di Nella (Argentina).

C) Les línies d’actuació Temàtiques Consolidades (LATC) es constitueixen com les instàncies d’organització de l’activitat substantiva del Grup. Desenvolupen articuladament un conjunt d’accions d’investigació, formació i extensió, a partir d’activitats i projectes (unitats mínimes d’organització del grup amb almenys un responsable) i programes marcs d’accions (realitzats entorn de línies específiques de treball). El caràcter consolidat de cadascuna de les LATC es caracteritza i es configura quan, com a mínim, té un projecte de recerca competitiu o amb finançament actiu, amb una activitat d’extensió o transferència en marxa, amb una activitat de formació de grau o postgrau permanent, i amb la capacitat de respondre i/o orientar la resolució de consultes i/o requisits tècnics sobre aquestes temàtiques en un període de temps relativament breu.

Pel funcionament del grup també es disposa d’un consell de direcció, de reunions plenàries de tots els seus membres, i de diferents dispositius d’ordenació, integració i participació grupal, com seminaris permanents, tallers de treballs metodològics, gestió conjunta de publicacions i revistes científiques, treballs sobre els eixos transversals del Grup, entre d’altres.

 

Darrera actualització (11/04/2021)