Portal “Apostilles sobre Control Social i Drets Humans” ISSN 2718-6229

 

Des de l’Àrea de Comunicació i Divulgació de Copolis-Adalquí s’impulsa el lloc web “Apostilles sobre Control Social i Drets Humans” (ISSN 2718-6229). Es tracta d’un Portal de producció periodística, comunicacional i divulgativa, que pretén compatibilitzar les polítiques de propietat intel·lectual i les vies de divulgació de resultats habitualment exigides en l’àmbit acadèmic i científic (articles en revistes indexades, acords específics amb editorials comercials especialitzades, textos docents en les col·leccions universitàries, entre altres), amb els seus prioritaris objectius d’aconseguir el màxim accés, difusió i impacte entre els col·lectius més vulnerabilizats de la societat.

Per això, “Apostilles sobre Control Social i Drets Humans” va decidir tirar endavant una producció pròpia de continguts susceptibles de ser divulgats massivament, així com la incorporació de columnistes estables, i la reproducció d’una acurada selecció de materials d’altres col·lectius i autors/es que resultin conduents als fins de la intenció editorial establerta per a cadascuna de les temàtiques prioritàries seleccionades.

El seu contingut és d’actualització setmanal d’un Blog de Notícies i un Butlletí Informatiu, d’actualització mensual dels seus columnistes estables, i eventualment, en la producció i/o participació en micros radials de diferents característiques i periodicitat. Compta amb cinc seccions temàtiques prioritàries:

Ambient i economia
Pobles, Nacions i autodeterminació
Salut i protecció social
Ús de l’espai públic
Habitatge i hàbitat

Política Editorial i Dret d’Autor/a

Amb excepció de les produccions institucionals, la propietat intel·lectual correspon als seus autors/es. Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat desenvolupada pel lloc web tindran la consideració d’invencions que es regeixen per la normativa de patents i de propietat intel·lectual. No obstant això, aquest lloc impulsa i prioritza una política de divulgació dels resultats de les seves publicacions que tendeix cap a l’open access i el copyleft sota llicències Creative Commons de la seva producció bibliogràfica i científica, excepte en els casos de compromisos editorials que així ho impedeixin.

 

“Apostilles sobre Control Social i Drets Humans”

ISSN 2718-6229

Editors Responsables: Pau Casals Smart i Dino Di Nella.

Fundació Adalquí

Acció Jurídica, Social i Cultural

Saavedra, 81 – CP 8500 – Viedma

colectivoadalqui@gmail.com

www.adalqui.org.ar

(Darrera actualització: 21/03/2021)