Les Universitats han de ser els nuclis generadors dels coneixements i els recursos necessaris per emprendre processos d’emancipació social, abordant aquells àmbits d’investigació que permeten donar una resposta acadèmica sòlida al creixement de les demandes socials.

El nostre objectiu és desenvolupar una plataforma de recerca, formació i transferència universitària sobre Benestar, Comunitat i Control Social, com a instància científica i social des de la qual elaborar coneixements i accions necessàries per reduir les situacions de vulnerabilitat social i, alhora, difondre també els resultats que se’n derivin, donant resposta a les demandes de suport i assessorament tècnic que aquestes actuacions comportin.

Els eixos transversals que orienten i donen contingut i cohesió a l’actuació del grup i a les LATCs són tres: a) la dimensió de gènere, b) l’enfocament crític dels drets humans, i c) el pluralisme metodològic (a través de l’ús de metodologies quantitatives i qualitatives, la interdisiciplinarietat, la interinstitucionalitat i la internacionalització).

 

Darrera actualització (11/04/2021)