Projecte d’innovació docent sobre famílies monoparentals


PID COMTRACS (2010PID‐UB/49)

Projecte d’Innovació Docent

Competències Transversals en les Ciències Socials. Aplicacions al estudi de les famílies monoparentals

L’objectiu general d’aquest projecte d’innovació docent consisteix en introduir la complexitat dels estudis de les famílies monoparentals com a eix transversal dels continguts de divuit assignatures de diversos graus i/o postgraus, corresponents a les Universitats de Barcelona, Granada, València i Valladolid , juntament amb tres entitats socials, a partir d’un Seminari Interuniversitari d’aprofundiment, tant en les exposicions magistrals com els treballs de l’alumnat i les especialitats que s’exposaran des de la plataforma virtual Moodle de la Universitat de Barcelona. Amb això es pretén potenciar les competències transversals en ciències socials per a l’intercanvi i la integració dels sabers en diferents ensenyaments i universitats, tant en la iniciació a la recerca aplicada dels futurs professionals, com en les eines que suposa l’aproximació teòrico-crítica i metodològica de la família com a contingut transversal.
Es tracta d’una experiència inèdita, on l’alumnat de diferents territoris de l’Estat espanyol interactuen en una mateixa aula virtual, analitzen de manera interdisciplinària dels models familiars i aprofundeixen de manera sistemàtica en un Seminari amb un mateix programa de continguts, sobre les respectives aproximacions que des de cada assignatura es proposa per a l’anàlisi de les famílies monoparentals com a temàtica emergent a les nostres societats.
Cal destacar que cada assignatura implicada, reserva entre 1 i 2 crèdits per treballar “el cas” de les famílies monoparentals, de manera transversal i aplicada a les competències específiques o de continguts temàtics de cadascuna. L’elecció de la monoparentalitat com a eix temàtic transversal s’ha justificat en:
a) el seu caràcter “emergent” a la realitat sociocomunitària de les nostres societats;
b) la seva presència en l’agenda política i mediàtica actual;
c) el context dels processos de control i exclusió social actuals,
d) la capacitat explicativa i incidència de la institució familiar i la seva diversitat, en diversos aspectes i instàncies del quefer disciplinar en les ciències socials;
e) els reptes i desafiaments que comporta la monoparentalitat per l’androcentrisme, la societat de consum i el sistema capitalista en general), i
f) la necessitat d’un abordatge interdisciplinari, col.laboratiu i des del pluralisme metodològic per a l’aprehensió i resolució dels problemes, reptes i desafiaments que planteja aquest fenomen social, i la seva conseqüent potencialitat per al desenvolupament integral i articulat d’aquestes competències en diversos nivells de ensenyament, assignatures i territoris.