Publicació del grup de de Dones i Treball de l’Associació Ca la Dona


El Grupo de Mujeres de la Asociación Ca la Dona comparte

este interesante texto COMPARTIENDO UNA EXPERIENCIA: MATERIALES PARA UN TALLER  DE CUIDADANÍA Y SOSTENIBILIDAD  “Mujeres y trabajo” sorgit  a partir de les reflexions fetes a les “Jornades de la Ciutadania a la cuidadania” realitzades l’any 2007 .

Esther Batalla, membre del Grup Copolis, és una

de les autores del text.