<!–:ca–>Rectificació del qüestionari del Cens 2011 perquè inclogui la diversitat familiar<!–:–><!–:es–>Rectificación del cuestionario del Censo 2011 para que incluya la diversidad familiar<!–:–>Resulta impossible poder inscriure a una filla de dos mares en l'enquesta que distribueix l'INE per al cens de població i habitatge 2011. A través d'Actuable, una web que serveix com a eina perque persones i col · lectius puguin denunciar injustícies, s'ha iniciat una campanya per sol · licitar a l'Institut Nacional d'Estadística que modifiqui els qüestionaris que utilitza per realitzar el Cens de població i d'Habitatge ja que són discriminatoris.
Els formularis del cens només recullen la possibilitat d'incloure per a cada persona el nom d'un pare i una mare. No es pot fer constar mare i mare.
La campanya sol · licita a l'INE que modifiqui els qüestionaris ja que és un fet molt greu, no només perquè es dóna una mostra falsificada de la realitat espanyola, sinó perquè en aquest qüestionari obliga a realitzar una falsetat documental, ja que en alguns casos els fills i filles tenen en la seva partida de naixement el nom de les seves dues progenitores, com a mare A i mare B, i el mateix està inscrit en el llibre de família.

És molt important que el cens reflecteixi la realitat de les famílies del nostre país i d'Europa, perquè el que no apareix en les estadístiques no existeix a l'hora de fer polítiques que fomentin la igualtat i l'acceptació de totes les famílies en la societat.Des que el 2005 s'aprovés el Matrimoni Igualitari a Espanya han començat a visibilitzar les famílies LGBT existents ia formar altres, amb fills i filles que demanen una educació on es vegi la seva realitat social, sense haver de sentir discriminació per no pertànyer a una “família tradicional “cada vegada més inexistent al nostre país.
La diversitat familiar s'ha instal · lat a Espanya ia Europa i aquesta s'ha de reflectir, totes les famílies tenim els mateixos drets. Aquest “oblit” en els qüestionaris ens fa pensar si no hi ha altres, per exemple les famílies d'un pare o dos pares.

Aquesta campanya es va iniciar per un cas concret, el de Rosa Ortega relatat en detall en el seu bloc personal.

zp8497586rq