Rosa Ortiz obté una beca APIF de la Universitat de Barcelona


LogoUBRosa Ortiz Monera, membre del Grup COPOLIS, ha estat beneficiària d’un Ajut per al Personal Investigador Predoctoral en Formació (APIF) concedit per la Universitat de Barcelona. L’objecte de la beca és la dedicació a temps complet als estudis per a l’obtenció del títol de Doctor en Sociologia, i la promoció de la formació en la metodologia docent mitjançant la col·laboració en tasques de suport a la docència del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona. Aquesta beca està vinculada al projecte I+D “Famílies Monoparentals del nou segle. Reptes i dilemes en temps de canvi” (CSO201129889) finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i dirigit per Elisabet Almeda Samaranch. La beca inicia l’1 d’abril de 2014 i una durada inicial d’un any.