<!–:ca–>Seminari al CURZA sobre Polítiques familiars i diversitat familiar des d'una perspectiva de gènere<!–:–><!–:es–>Seminario en el CURZA sobre Políticas familiares y diversidad familiar desde una perspectiva de género <!–:–>


El dilluns, a las 8:30 hs, Elisabet Almeda Samaranch y Dino Di Nella, del Grup Interuniversitari COPOLIS, van desenvolupar el Seminari sobre “Polítiques familiars y diversitat familiar des d’una perspectiva de gènere” a la Universidad Nacional del Comahue (Argentina).

La finalitat principal del Seminari Polítiques familiars i diversitat familiar des d’una perspectiva de gènere, és aprofundir en el coneixement de les transformacions familiars en el marc de les polítiques familiars i els règims de benestar, des d’una perspectiva comparada a nivell europeu, fent especial referència a la la diversitat familiar i les famílies monoparentals per visibilitzar les seves realitats i necessitats principals. Es tracte de poder analitzar les polítiques i mesures destinades a millorar (o controlar) la qualitat de vida de les diferents modalitats familiars i facilitar les trajectòries vitals i personals dels seus integrants. Així mateix, s’analitzaran els debats entorn a les polítiques familiars en moments de “crisi econòmiques” i de “prosperitat”, així com les principals polèmiques al voltant de les nocions de “diversitat familiar”, aprofundint sobre les monoparentals, les propostes i reivindicacions desenvolupades des les entitats de famílies monoparentals o similars (entitats que estan duent a

terme projectes pioners i innovadors per donar suport a aquestes famílies i reivindicar millores substancials en la seva situació econòmica, laboral, de gestió dels temps (laboral, familiar, social, personal), política i associativa. El Seminari, és part d’un conjunt d’activitats desenvolupades per la Línia d’Actuació Temàtica Consolidada sobre Gènere, família i monoparentalitat del Grup Interuniversitari “COPOLIS. Benestar, Comunitat i Control Social”, adscrit al Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ​​en el marc de la Xarxa Internacional d’Investigació sobre Famílies Monoparentals (Xarxa TIIFAMO).