Anna Morero participa a una Summer School a Helsinki

Anna Morero Beltrán, membre del Grup COPOLIS, ha estat seleccionada per participar a la V LERU Doctoral Summer School. The League of European Research Universities (LERU) és una associació composada per vint-i-una de les principals universitats líders en recerca, que comparteixen els valors de … Continued