TALLER DE SOCIOLOGIA: “Estudio bibliométrico sobre la esquizofrenia en España (1999-2004): Productividad, impacto y colaboración” a càrrec del Dr. Pedro Gallo de Puelles


La vuitena sessió del Taller de Sociologia és a càrrec de Pedro Gallo de Puelles i porta com a títol: “Estudio bibliométrico sobre la Esquizofrenia en España (1999-2004): Productividad, Impacto y Colaboración”. Pedro Gallo de Puelles és doctor de la London School of Economics i professor del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la UB.

Pedro Gallo és autor de diversos llibres i articles sobre salut i avaluació de polítiques socials. Entre les seves últimes publicacions destaquen: “Adaptation and validation of the quality-of-life scale: Satisfaction with life domains scale by Baker and Intagliata” (Comprehensive Psychiatry, 2009) i “Impact of economic incentives on quality of professional life and on end -user satisfaction in primary care “(Health Policy, 2007).

El Taller serà el dijous 3 de juny, de 14 a 16 h a la Sala de Graus de la Facultat d’Economia i Empresa.