LACT Control Social _ Cat

PRESENTACIÓ

Aquesta Línia d’Actuació de COPOLIS té per objectiu principal desenvolupar el “potencial transformador dels drets humans dels grups més vulnerables de les nostres societats, des d’una perspectiva no androcèntrica i crítica dels processos de control social”. La LATC sorgeix de la fusió i convergència de dues línies d’actuació de Copolis desenvolupades entre 2005 i 2012: la LATC sobre Control Social, Memòria i Drets Humans i la LATC sobre Dones i Sistema Penal (veure l’historial de cada LATC en els respectius informes dels períodes 2005-2008 i 2009 i 2012). En aquest procés, s’han donat per finalitzats i/o assolits els objectius dels Programes marcs sobre Mort i Control Social, Societat Justícia i Salut Mental i Control Social i Execució Penal. S’han redefinit o reorientat altres dels programes preexistents, encara que donant continuïtat a les principals activitats que es desenvolupen. Alguns dels programes marcs han estat inclosos dins d’altres LATC (com el cas del programa sobre dones, economia i benestar) per la seva major pertinència substantiva. Finalment, s’han inclòs en aquesta LATC altres activitats i projectes que per la seva pertinència temàtica, s’enquadren en aquesta línia d’actuació, com les activitats i projectes sobre moviments poblacionals, desplaçaments i migracions, sobre violències, o sobre salut i societat.

Aquesta reprogramació s’ha realitzat amb la finalitat d’adreçar-nos a una major simplificació organitzacional i funcional de la LATC, així com per dotar d’una major coherència i transversalitat als continguts de les LATC de Copolis a nivell internacional i inter-uteps. D’acord amb això, la Línia ha organitzat la seva activitat en diferents programes marcs (generals, al voltant de determinades temàtiques globals), i dins d’aquests, en subprogrames d’accions o estudis o seminaris específics (al voltant de certes activitats i projectes relacionats entre si, i articulats al voltant d’una problemàtica o acció comuna). Es realitzen activitats d’investigació, formació i/o extensió universitària, així com també una sèrie de publicacions i ponències vertebrades principalment al voltant dels següents programes marcs:
– Processos de Control Social
– Dones i Sistema Penal
– Memòria i Identitat
– Salut i Societat

PROGRAMA MARC “PROCESSOS DE CONTROL SOCIAL”
Aquest programa aborda diferents processos socials, partint d’una anàlisi crítica del control social. Desenvolupa activitats d’investigació, formació, suport tècnic, assessorament, transferència i divulgació social i científica i, alhora, treballa amb diferents actors socials. Entre les seves activitats principals, destaca l’existència de dos Seminaris Permanents de periodicitat anual, de “Anàlisi crítica del control social” i sobre “Temes actuals i futurs de la sociologia del control penal”

PROGRAMA MARC “DONES I SISTEMA PENAL”
El treball que es duu i s’ha dut a terme des de l’equip d’aquest programa es pot estructurar en cinc àrees d’estudi ben diferenciades, però estretament interrelacionades i entre les quals hi ha ponts i marcs contextuals similars: a) historització i memòria dels processos de persecució penal a les dones; b) Anàlisi de les discriminacions, opressions i resistències de les dones recluses i exrecluses per raons de gènere; c) Visibilització de les veus de les dones privades de llibertat a través d’estudis qualitatius i de recerca i acció participativa; d) Construcció d’indicadors quantitatius de l’execució penal femenina; e) Assessorament i suport tècnic a agents de les polítiques públiques i entitats socials que treballen al voltant d’aquesta temàtica.

PROGRAMA MARC “MEMÒRIA I IDENTITAT”
Aquest programa se centra en la investigació i la reflexió teòrica i metodològica sobre la memòria i els processos de recuperació de les memòries socials. Si bé el conjunt de les accions es relacionen i retroalimenten de forma permanent, l’organització, planificació i execució del treball es fa mitjançant el desenvolupament de dos programes d’accions específics: a) el Programa d’extensió universitària “Comunitat i Memòria”, per a la recuperació de les memòries socials, amb entitats de la societat civil; i b) el Programa de formació “Anàlisi teòrics i metodològics sobre la Memòria”, programa de reflexió, estudi i divulgació científica sobre les metodologies i els debats al voltant de la memòria, amb universitats i centres científics i socials.

PROGRAMA MARC “SALUT I SOCIETAT”
Aquest programa centra diversos aspectes vinculats a les relacions de la salut i la societat. Desenvolupa activitats d’investigació, formació, suport tècnic, assessorament, transferència i divulgació social i científica. Entre les seves activitats principals, s’observen els estudis sobre el sistema de salut pública, i la violència contra les dones.

LÍNIES DE RECERCA PRINCIPALS

 • Control penal i societat
 • Control punitiu de la protesta social
 • Dones i Sistema penal
 • Violència de gènere i/o per raó de gènere
 • Violència de parella
 • Violència domèstica
 • Assetjament sexual i laboral
 • Salut i societat
 • Justícia i salut mental
 • Moviment de població, desplaçaments i migracions
 • Dret i societat
 • Memòria i identitat

PERSONES INTEGRANTS DE LA LACT

Coordinació: Dino Di Nella (UNRN-Argentina)

 • Albert Mora (UV-Espanya)
 • Almudena Moreno (UVall-Espanya)
 • Ana Ballesteros (UB-Espanya)
 • Anna Morero Beltran (UB-Espanya)
 • Carlos Iván Pacheco (CISSC – Colòmbia)
 • Clara Camps Calvet (UB-Espanya)
 • Cristina Cabral (UNCOMA – Argentina)
 • Elisabet Almeda Samaranch (UB-Espanya)
 • Eva Maria Verena Hohnerlein (Max Planck Institute-Alemanya)
 • Irene Casique Rodríguez (UNAM-Méxic)
 • Javier Torres Molina (UNRN – Argentina)
 • Joaquina Erviti Erice (UNAM-Méxic)
 • Julián Fernández (UNRN – Argentina)
 • Liz Rincón (CISSC – Colòmbia)
 • María Carolina Agoff Boileau (UNAM-Méxic)
 • Núria Pumar Beltran (UB-Espanya)
 • Nuria Verges Bosch (UB-Espanya)
 • Paola Contreras Hernández (UB-Espanya)
 • Patsili Toledo Vasquez (UB-Espanya)
 • Rafael Castelló Cogollos (UV-Espanya)
 • Roberto Castro Pérez (UNAM-Méxic)
 • Roberto Tarifeño (UNCOMA – Argentina)
 • Sandra Obiol Frances (UV-Espanya)
 • Sonia Frías Martínez (UNAM-Méxic)
 • Teresa Picontó (UZ-Espanya)

També han col•laborat i/o participat en les activitats de la LATC:
Pat Carlen (sociòloga i criminòloga, una de les tres científiques més importants de l’àmbit de l’execució penal femenina, University of Bath, Regne Unit); Horacio Vertbisky (periodista, President del Centro de Estudios Sociales y Legales, premi a la trajectòria en la investigació periodística de Llatinoamèrica 1997 – Argentina); Jonathan Bradshaw (sociòleg, un dels principals assessors en polítiques socials de la Comissió Europea; University of York, Regne Unit); Carme Navarro (professora titular de dret processal a la UAB, i especialista en processal penal, en mesures alternatives a la privació de llibertat i en temes sociojurídics de les presons de dones, ha col•laborat durant els últims cinc anys amb Elisabet Almeda en les seves investigacions sobre dones i sistema penal) i Mónica Müller (Mèdica homeòpata, especialista en epidemiologia i tractament homeopàtic de la grip aviària, Asociación homeopática de Argentina); Elena Azaola (Antropòloga, experta en l’anàlisi de la criminalització i victimització de les dones, CIESAS-Universidad Autónoma de México), Eduardo Galeano (escriptor, Premi UNASUR-MERCOSUR 2008 – Uruguai); Miriam Adelman (sociòloga, especialista en gènere i teoria social contemporània; Universidade Federale do Paraná, Brasil); Rosanna Hertz (sociòloga feminista, catedràtica del Women ‘s Studies Department, codirectora del Gender and the New Global Economy at the Wellesley Centers for Women; Estat Units); Loïc Wacquant (sociòleg, un dels principals referents internacionals en la matèria; Universitat de Berkeley, Estat Units), entre d’altres.

Veure Memòria 2005-2008
Veure Memòria 2009-2012

ANTECEDENTS DE L’ACTIVITAT DE LA LACT

Projectes de Recerca

2012 – 2015. Los derechos de las mujeres también son derechos humanos. (Ajuts a la recerca). Fundación Alexander von Humboldt. IP: Eric Hilgendorf

2012 – 2015. Entre las Encuestas y las Políticas Públicas: Análisis Teórico-Empírico de la Violencia de Pareja en MÉXIC. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de MÉXIC (CONACYT). Ref. #154312. IP: Sonia Frías

2013 – 2014. Derecho y sociedad. Experiencias de innovación y mejora de la calidad docente. Presentado para su acreditación y financiamiento en la Universidad Nacional de Río Negro y en el marco de la convocatoria INFOJUS. Investigador responsable: Dino Di Nella (UNRN)

2012 – 2014. El reconocimiento del derecho al trabajo decente del colectivo de inmigrantes en ESPANYA. (Derecho (JURI)). Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. DER2011-26089. IP: Fernando Camas Roda

2013 – 2015. “Pascua. Vida de un militante (1952-1977/detenido-desaparecido)”. Régimen de concesión: proyecto propio de investigación independiente. Institucions: Universidad Nacional de Río Negro. Investigadors responsables: Dino Di Nella (UNRN), Anita Di Nella, Osvaldo Estigarribia.

2013 – 2015. “Recuperando la historia rionegrina reciente: Núcleos de resistencia civil durante la última dictadura militar; un archivo de la memoria. Períodos 1973-1983” (UNCo).Régimen de concesión: por acuerdo institucional (período 2011-2012). Institucions: Universidad Nacional del Comahue. Investigador responsable: J. Pravato (UNCo). Investigadores Miembros de GEDIS: Roberto Tarifeño, Cristina Cabral, Dino Di Nella.

2012 – 2012. Ministerios Públicos con Perspectiva de Género. (Ajuts a la recerca). INMUJERES. IP: Alejandra Ríos Cázares

2012 – 2012. Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia en Contra de las Mujeres. (Ajuts a la recerca). CONAVIM. IP: Roberto Castro

2009- 2012. “En nuestra memoria hoy y para siempre”. (Un. Nac. de La Plata). Régimen de concesión: por acuerdo institucional (período 2009-2012). Institucions: Dirección de Derechos Humanos. Universidad Nacional de La Plata. Equip investigador: María Verónica Piccone.

2009- 2012. Proyecto de Investigación-Acción y Divulgación Científica “Hacer Presente la memoria” (Universitat de Barcelona). Règim de concessió: per acord interinstitucional (primer període: 2001-2004; segon període 2005-2008; tercer període 2009-2012). Instituciones: Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Barcelona, Fundació Obra Social Caixa Catalunya; Direcció General de la Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya-ESPANYA. Categoria de Investigador: Director Científic. Investigador principal de Subprojecte “Las imágenes de la dictadura en nuestras casas”. Equip investigador: Tomas de Montagut, Jordi Pericot, Elisabet Almeda Samaranch, Dino Di Nella, Clara Camps, Roger Roca.

2011 – 2011. Proyecto Violencia de pareja y acceso a la justicia. Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas (PAIMES) 2011. (Ajuts a la recerca). Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. IP: Sonia Frías

2010 – 2011. Subvenció a l’ajut: ‘Clínica Jurídica de Dones’. Institut Català de les Dones (ICD). Ref. U-91/10. IP: Nuria Pumar Beltrán. U-91/10

2010 – 2011. Mujeres y empoderamiento en zonas costeras. Desarrollo local sostenible en los municipios de Guamá y Santiago de Cuba. (Ajuts a la recerca). Govern de les Illes Balears. IP: Maria Antonia Carbonero

2010 – 2010. Estudio sobre las minorías religiosas en Castilla y León. (Ajuts a la recerca). Fundación Pluralismo y Convivencia. IP: Jesús Valero Matas

2010 – 2010. Aspectos procesales del concurso de acreedores. (Ajuts a la recerca). Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Carmen Navarro

2010 – … Dret al Dret. (Derecho (JURI)). Universitat de Barcelona. Ref. 2010GIDC-UB/09. IP: Antonio Madrid Pérez

2009 – 2011. ‘Vulneraciones, riesgos y vulnerabilidades de las poblaciones desplazadas en COLÒMBIA en los ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud’, en el marc del projecte de recerca col•lectiu sobre ‘Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del ‘Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica’, desenvolupat pel seminari permanent d’Estudios Chicanos y de Fronteras (SPECHF) del Instituto Mexicano de Antropología e Historia, La Universidad de los Andes de Venezuela, La Universidad de Antioquia, la Universidad Santo Tomás de Bogotá i el CISSC. IP: Carlos Iván Pacheco Sánchez.

2009 – 2011. Políticas de reinserción en el ámbito penal. Ministerio de Ciencia e Innovación. IP: Josep Cid Moliné.

2009 – 2011. Medidas alternativas a la privación de la libertad en la administración de justicia penal: construcción de dispositivos de relevamiento y seguimiento en provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Universidad Nacional de la Plata. Ref. S006. IP: Juan Carlos Domínguez Lostalo; Juan Jorge Michel FS006

2009 – 2010. Seminario ‘Análisis Feminista del Derecho’. El derecho con las mujeres. (Derecho (JURI)). Instituto de la Mujer. Ref. 23. IP: Nuria Pumar Beltrán

2008 -2010. Habitus profesional y ciudadanía: un estudio sociológico sobre los conflictos entre el campo médico y los derechos en salud reproductiva en MÉXIC. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de MÉXIC (CONACYT). IP: Dr. Roberto Castro.

2008 – 2012. El tiempo de los derechos. Ministerio de Ciencia e innovación. Ref. CONSOLIDER CSD2008-068. IP: Gregorio Peces-Barba.

2008 – 2010. Grupo de Investigación Consolidado “Laboratorio de Sociología Jurídica’. Gobierno de Aragón. IP: Manuel Calvo García.

2008 – 2010. Execució Penal Femenina a Catalunya. Nous indicadors des d’una perspectiva no androcèntrica. Institut Català de les Dones (ICD). Ref. U-56/08. IP: Elisabet Almeda Samaranch.

2008 – 2009. Evaluación de la implementación de las últimas reformas legales sobre violencia de género en el ámbito de la administración de justicia. Instituto de la Mujer. Ref. 141/07. IP: Manuel Calvo García.

2008 – 2008. Respuesta institucional frente a la Violencia Familiar ejercida contra Personas Mayores. Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Ref. 103/2007. IP: Manuel Calvo García. 103/2007.

2008 – 2008. Estudio binacional sobre migración internacional y desarrollo, con enfoque de género, relaciones intergeneracionales, salud sexual y reproductiva de la frontera colombo-ecuatoriana. Fondo Población de Naciones Unidas. IP: Carlos Iván Pacheco Sánchez.

2005 – 2008. La ejecución procesal civil: aspectos nacionales e internacionales. Dirección General de Ciencia y Tecnología. DGCYT. IP: Elena Larrauri Pijoan

2005 – 2008. La credibilidad de las penas alternativas. Nuevas tendencias en las penas alternativas. Dirección General de Ciencia y Tecnología. DGCYT. IP: Elena Larrauri Pijoan

2005 – 2007. Seguridad, Estado social y cultura punitiva. Ministerio de Educación. IP: María José Bernuz Beneitez

2005 – 2007. Diagnosis of state of Higher Education in Penal Institutions in Europe. EURODESIP. CDA Sòcrates UE. IP: José Francisco Álvarez Álvarez

2004 – 2007. La tensión entre libertad y seguridad: una investigación socio-jurídica. IP: Mª José Bernuz Beneitez

2004 – 2005. Línea de base del proyecto de prevención del VIH-SIDA en escolares y adolescentes en tres municipios de la Costa Caribe Colombiana. Plan Internacional Inc. IP: Carlos Iván Pacheco Sánchez

2003 – 2004. Propuesta de indicadores de Calidad de la Atención en Servicios de Salud para Poblaciones Indígenas. Secretaría de Salud. IP: Dr. Roberto Castro

2002 – 2007. Grupo de Investigación Consolidado “Laboratorio de Sociología Jurídica”. Gobierno de Aragón. IP: Manuel Calvo García

2002 – 2005. ‘Women, Integration and Prision. Analisy of the Processes of Sociolabour Integration of Women Prisioners in Europe’. Projecte Europeu coordinat per SURT (Barcelona) amb la participació de la University of Keele, Central European University (Center for Policies Studies), Universidad del País Vasco, Antigone On-Lus (Italia), Faire (Francia) i BAG-F (Alemania). Comissió Europea. IP: Associació de Dones per la Reinserció Laboral-SURT

2002 – 2004. Condicions de l’empresonament a Catalunya. (Ajuts a la recerca). Rectorat de Recerca de la UB. IP: Iñaki Rivera

2002 – 2004. Atención a las condiciones de género y salud sexual y reproductiva a población desplazada por la violencia con énfasis en adolescentes. Fondo de Población de las Naciones Unidas en Colombia (UNFPA). IP: Carlos Iván Pacheco Sánchez

2001 – 2004. La protección de la víctima y la rehabilitación del delincuente en libertad. Dirección General de Ciencia y Tecnología. DGCYT. IP: Elena Larrauri Pijoan

Contractes i convenis (pendent d’actualitzar)

2009 – 2009. Nuevas ideas, nuevos retos (Dealnies). Conselleria de Benestar Social, Generalitat Valenciana. IP: Dr. Jorge Garcés

2009 – 2009. Guía para el diseño y la implementación de políticas no androcéntricas de ejecución penal femenina. Institut Català de les Dones (ICD). IP: Elisabet Almeda Samaranch

2006 – 2006. Bases per una Llei d’Igualtat a Catalunya. (Ajuts a la recerca). Institut Català de les Dones (ICD). Associació ‘Dones Juristes’. IP: Bodelón González, Encarna

2005 – 2006. La constitució de les Comissions Obreres a Alcoi. Comissions Obreres de l’Alcoià i el Comtat. IP: Sandra Obiol

2005 – 2005. La implementación de la ley orgánica 1/2004 en la Comunidad Autónoma Aragonesa (i). UZ. IP: Manuel Calvo García

2004 – 2006. Fer present la memòria. Segon període. Universitat Pompeu Fabra. Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. IP: Elisabet Almeda, Jordi Pericot i Tomàs de Montagut

2004 – 2005. La implementación de las reformas legislativas en materia de juicios rápidos y órdenes de protección en violencia familia de género. UZ. IP: Manuel Calvo García

2003 – 2004. La violencia doméstica y su tratamiento en el ámbito de la administración de justicia. Años 2000, 2001 y 2002. Consejo General del Poder Judicial. IP: Manuel Calvo García

Formació

Seminari de “Análisis Crítico del Control Social”:

 • 4ª Edició: CONTROL SOCIAL: Seminari sobre Control Social i Càstig: nous paradigmes en un món en crisi. Barcelona (UB). Abril-Maig 2012. Coordinació: Clara Camps i Dino Di Nella (Universitat de Barcelona – Universidad Nacional de Río Negro, conjuntament amb Seminari sobre Temes actuals i futurs de la Sociologia del Control Penal, amb Elisabet Almeda, Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero i Gerado Pisarello, curs 2011-2012).• 5ª Edició: BENESTAR, COMUNITAT, CONTROL SOCIAL, GÈNERE, DREST HUMANS, PLURALISME METODOLÒGIC: Seminari “Análisis crítico de la perspectiva teórica y metodológica de Loïc Wacquant: La construcción de un marco analítico” (Universitat de Barcelona – Universidad Nacional de Río Negro, 9è TTM y GEISPE, amb Loïc Wacquant i Ignacio González Sánchez, entre d’altres, curs 2012-2013).
 •  6ª Edició: a determinar (curs 2013-2014; gener 2014).

Seminari sobre “Temas actuales y futuros de la Sociología del Control Penal” (UB-UNRN):

 •  7è Seminario TAF sobre Control Social i Càstig: nous paradigmes en un món en crisi (juntament amb Seminari sobre Processos de Control Social, amb Clara Camps, Dino Di Nella, Jaume Asens, David Fernández, Alejandro Forero i Gerado Pisarello, Curs 2011-2012); Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Mujeres y conflictos armados en Colombia” (amb Liz Rincón Suárez, Universidad de Barcelona, Universidad de los Andes, Curs 2011-2012) – Mujeres y guerra: sobre los límites de la categoría Víctima en Colombia. Seminario de Víctimología. – Toda una vida de Combate, Resistencias transnacionales en Bogotá y Barcelona. Assignatura: Sociología General. – Feminidades Ambiguas, el caso de las mujeres excombatientes en Colombia: Assignatura: Problemes socials, sociologia general. – Caracterización de los Conflictos Armados: el caso de Colombia, a la assignatura: Conflicte Social. – Guerra e Impacto Ambiental: El Caso de las Transnacionales en América Latina. A l’assignatura Conflicte Social.
 •  8è Seminari TAF sobre “Marginalidad Urbana y Estado Penal” (amb Seminari International Sociological Debates at the University of Barcelona – ISDUB; amb Loïc Wacquant, Curs 2012-2013). Acció especial d’intervenció sociocomunitària: “Movimientos sociales y estrategias de resistencias a la represión policial en Cataluña” (sessió de treball i intercanvi amb Loïc Wacquant, membres de la Universitat de Barcelona i integrants de moviments socials i entitats de la societat civil a Catalunya, curs 2011-2012).
 • 9è Seminari TAF sobre “Represión de la protesta social catalana en tiempos de crisis” (amb Clara Camps, Universitat de Barcelona, Curs 2013-2014). Acció especial d’intervenció sociocomunitària: a determinar.

Seminari Obert sobre “Prácticas jurídicas y ejercicio profesional”:

 • 1ª Edició: Viedma. De 16 de maig a 14 de juny de 2012. UNRN. Coordinació: Dino Di Nella i Gabriela Yaltone.
 • 2ª Edició: Viedma. Maig-Juny 2013. Coordinació: Dino Di Nella i Malena Fallacara.

Seminari Intern sobre “Hacer presente la memoria. Experiencias con la gente mayor”:

 • Equip del Projecte de Recerca “Recuperando la historia rionegrina reciente: Núcleos de resistencia civil durante la última dictadura militar; un archivo de la memoria. Períodos 1973-1983” (UNCOMA). Viedma. 4 Juliol 2012. Coordinació: Roberto Tarifeño, Dino Di Nella.

Seminari Anàlisi Feminista del Dret:

 • 2006-2007. Projecte de realització del Seminari. Institut Català de les Dones (ICD). IP: Anna Sánchez Urrutia
 • 2007-2008. Projecte de realització del Seminari. Instituto de la Mujer. Investigador/a Principal: Nuria Pumar Beltrán
 • 2008-2009. Suport organitzatiu del Seminari. Institut Català de les Dones (ICD). IP: Anna Sánchez Urrutia
 • 2009- 2010. Projecte de realització del Seminari. Instituto de la Mujer. Investigador/a Principal: Nuria Pumar Beltrán

Formació de postgrado sobre “Estat, Mercat i Societat”:

 • Assignatura de Maestría en Polítiques Públiques i Govern (UNRN). Viedma. Juny-Juliol 2012. Docent: Dino Di Nella.
 • Assignatura de Maestría en Polítiques Públiques i Govern (UNRN). Viedma. Agost-Setembre 2014. Docent: Dino Di Nella.

Formació de postgrau en “Memòria social i vida quotidiana”:

 •  1ª Edició (modalitat semipresencial, proposta de carrera d’especialització de postgrau en preparació). Viedma. juliol-novembre 2014. Coordinació: Dino Di Nella, Elisabet Almeda.

Formació de postgrau sobre “Dones i Sistema Penal”:

 •  1ª Edició (modalitat virtual, proposta de carrera d’especialització de postgrau en preparació). Barcelona- Viedma. Juliol-Agost 2014. Coordinació: Elisabet Almeda – Dino Di Nella.

Transferència i Extensió

Estades de formació, recerca i intercanvi programades en el marc del Programa Internacional d’Intercanvis, Pràctiques Universitàries i Voluntarial Social de COPOLIS:

 • Estada de recerca i formació de Dino Di Nella al grup part de Copolis a Catalunya (Universitat de Barcelona). Segon semestre de 2012.
 • Estada de recerca i formació de María Verónica Piccone al grup part de Copolis a Catalunya (Universitat de Barcelona). 2013.
 • Estada de recerca, formació i intercanvi d’Antonio Domínguez al grup part de Copolis a Viedma – Río Negro (Sede Atlántica – UNRN). Novembre 2013-Març 2014.
 • Estada de recerca i formació de Dino Di Nella al grup part de Copolis a Catalunya (Universitat de Barcelona). Gener 2014.
 • Estanda de formació i intercanvi d’Elisabet Almeda al grup part de Copolis a Viedma – Río Negro (Sede Atlántica – UNRN). Març-maig de 2014.
 • Estada de recerca, formació i intercanvi de Clara Camps al grup part de Copolis aViedma – Río Negro (Sede Atlántica – UNRN). Agost, Setembre de 2014.

Tesis Doctorals, Tesines i Treballs de Recerca (pendent d’actualitzar):

 • Julián Fernández Eguía (2013 – 2014). Tesis de Maestría en Derecho Administrativo Global. Dir: Dino Di Nella.
 • Sergio Zucal (2013 – 2014). Tesis de Maestría en Derecho Administrativo Global. Direcció: Dino Di Nella.
 • Miguel Saiz Hernández (2009). Vivencias y creencias de adolescentes en el campo de la sexualidad y reproducción: el caso de adolescentes de la localidad de Kennedy en Bogotá-Colombia” Salud sexual y reproductiva en países de baja renta. Universitat Autònoma de Barcelona. Treball d’Investigació.
 • Puga, Carolina (2009). El elefante. El acercamiento a los campos para inmigrantes. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters.
 • Ramírez Massagués, Francesc (2009). Polítiques públiques de recuperació de la memòria històrica a Espanya: Anàlisi sociològic de la seva evolució, carcaterístiques i principals crítiques. Universitat de Barcelona. Tesi de Masters.

Xarxes, Comités d’experts i assessoraments:

 • Red Temàtica Internacional de Investigació sobre Gènere i Sistema Penal – GEISPE. (Coordinació: Elisabet Almeda Samaranch)

Organització de Jornades i altres esdeveniments:

Jornades d’extensió universitària sobre “Sociedad, Ambiente y Derechos Humanos”.
1ª Edició (bianual): Viedma. 21-23 de maig de 2013. UNRN. Coordinació: Dino Di Nella i Malena Fallacara.
2ª Edició (bianual): Viedma. Maig de 2015. UNRN. Coordinació: Dino Di Nella i Malena Fallacara.

Jornades d’extensió universitària sobre “Memoria, Sociedad y Derechos Humanos”.
1ª Edició (bianual): Viedma. 23-24 de maig de 2012. UNRN. Coordinació: Dino Di Nella. María Verónica Piccone i Gabriela Yaltone.
2ª Edició: Viedma. Maig de 2014. UNRN. Coordinació: Dino Di Nella, María Verónica Piccone i Malena Fallacara.

Jornades de treball i Seminari-taller semipresencial “Ejecución Penal femenina en el Estado español”
1ª Edició: Barcelona. 11 de maig – 26 de juny del 2009. UB. Coordinació: Elisabet Almeda i Dino Di Nella.
2ª Edició: Barcelona. Tardor 2014. UB. Coordinació: Elisabet Almeda, Ana Ballesteros i Paola Contreras.

Presentació de Ponències i Comunicacions (últims 10 anys 2004-2014)

2012

Almeda Samaranch, E. (2012). La situació de les dònes privades de llibertat. Ponència, Jornades ‘Génere i Sistema Penal’ Organitzades per l’Observatori del Sistema penal i drets humans de la UB, el Departament de Dret penal y CC PP de la UB, el Màster oficial en Criminologia, Política criminal i de seguretat, Màster oficial en Criminologia i sociologia juridicopenal, Ensenyaments criminològics i de la seguretat de la Facultat de Dret de la UB i l’Escola de Postgrau de la UB, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Treserra, M.A.; Mas de Xaxàs, S. (2012). Mares soles i dones preses. Ponència, ‘Pobresa, exclusió i vulnerabilitat social’, organitzat per la la Junta Coordinadora del Grup Català del Club de Roma, a Barcelona, a Auditori Zurich el día 30 de maig de 2012, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012). Dones i presons: el pes de la història i la exclusió. Ponència, ‘Control social i càstig: nous paradigmes en un món en crisi’, organitzat pel Grup Interuniversitari COPOLIS ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Barcelona, ESPANYA.

Castells Ballarín, P. (2012). Ritualización de la dignidad de los muertos. Simposio 791 ‘Imágenes de la muerte. La muerte y el morir en el mundo iberoamericano’. Ponència, 54° Congreso Internacional De Americanistas, Viena, AUSTRIA.

Frías, S. (2012). Por Acción o Reacción? Unidereccionalidad y Bidireccionalidad de la Violencia de Pareja en MÉXIC. Ponència, XXX Congreso de la Latin American Studies Association. San Francisco, EE.UU. de Canadá de 22 a 26 de Maig de 2012, ESTATS UNITS D’AMÈRICA.

Frías, S. (2012). Abuso Sexual de Niños y Adolescentes en MÉXIC: Prevalencia y Factores Asociados. Ponència, Congreso de la Sociedad Mexicana de Demografía. Aguascalientes, de 30 de maig a 2 de juny, MÉXIC.

Rincón, L. (2012). Toda una vida de combate: dolores y resistencias en la escena pública. Ponència, 54 Congreso Internacional de Americanistas. Universidad de Viena, Austria 2012, Viena, AUSTRIA.

Almeda, E. (2012). Participació comitè organitzador Seminari International Sociological Debates at the University of Barcelona (ISDUB), Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E. (2012). La crisi i l’exclusió social. Taula rodona, II Jornades de recerca de l’Institut Interuniversitari d’estudis de dones i gènere (iiEDG). Gènere i benestar: Reptes i respostes feministes, Barcelona, ESPANYA.

Almeda, E. (2012). Participació comitè organitzador, II Jornades de divulgació de la recerca en Sociologia: La Sociologia a la Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012). Estudis de Gènere. Conferència invitada, Ciclo de Conferencias “La recerca en sociologia a Catalunya”, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2012). Presentació de la Conferència de Loïc Wacquant. Presidència comitè organitzador, ISDUB (Internacional Sociological Debates Universitat de Barcelona), Barcelona, ESPANYA.

Camps Calvet, C. (2012). Control social i càstig en temps de crisi. Presentació comunicació, II Jornades de Divulgació de la Recerca en Sociologia. Organitzat pel Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions y el Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. 29 y 30 de noviembre. Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa, Barcelona, ESPANYA.

2011

Irene Casique (2011). “Too scared to care? Dating violence and condom use among young people in Mexico”. Ponència, Sociology of Sexualities Round Table, American Sociological Association Meeting, Las Vegas 20-23 de agosto de 2011, ESTATS UNITS D’AMÈRICA.

Irene Casique (2011). “Consecuencias de la violencia de pareja en la actividad laboral de las mujeres en MÉXIC”. Ponència, Séptimo Coloquio Internacional de Seguridad Social. Cambios en el Trabajo y Seguridad Social, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1-3 de juny de 2011, Morelos, MÉXIC.

Frías, S.M. (2011). Género, Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Mexicana: El Caso de un Tribunal Federal. Ponència, I Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional. Escuela Nacional de Antropología e Historia. MÉXIC, Distrito Federal, 6-8 de Juliol de 2011, MÉXIC DF, MÉXIC.

Liz Rincón (2011). Membre del Comité Organitzador i Moderadora del panel “Memoria y género: otra arista del olvido”. I Encuentro Internacional de estudios críticos de las transiciones políticas Memoria, violencia y Sociedad organitzat per la Universidad de los Andes, Bogotá, COLÒMBIA.

Núria Pumar Beltrán (2011). Los protocolos como técnica de prevención del acoso laboral y sexual. Ponència, Dona i Treball, Universitat d’Estiu, Universitat Rovira Virgili, Tarragona, ESPANYA.

Castro, R. (2011). Práctica médica autoritaria en los servicios de salud reproductiva. Ponència, 14° Congreso de Investigación en Salud Pública, MÉXIC.

Castro, R. (2011). Dilemas éticos del trabajo de campo en la investigación social. Ponència, Seminario La Ética en la Investigación Social, Hermosillo, MÉXIC.

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, Y. (2011). La investigació i el diagnòstic de vulnerabilitat social, per a la intervenció comunitaria. Presentació comunicació, Seminari d’investigació del Doctotar en Sociologia del Curs 2010-2011 organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Realitzada el 14 de febrer de 2011, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2011). Presons de dones, desigualtat i reptes. Ponència, Jornades ‘Presons de dones: desigualtats i reptes’ realitzades el 25 de novembre de 2011, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2011). Resistencias en la vida cotidiana al derecho franquista. Ponència, Jornades ‘Derechos Humanos y Memoria Histórica’. Organitzades per Huri-Age El Tiempo de los Derechos y Laboratorio de Sociología Jurídica- Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Barcelona, ESPANYA.

Irene Casique (2011). “Producción de información sobre violencia de pareja. La historia que nos contará la ENDEVE y los capítulos que dejará en suspenso”. Ponència, V Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población, Caracas, Venezuela, 29 i 30 de novembre de 2011, VENEZUELA.

Irene Casique (2011). “Vulnerabilidad a la violencia doméstica. Una propuesta de indicadores para su medición’. Ponència, Seminario Internacional Medición de Grupos Vulnerables, IIS-UNAM e INEGI, UNAM, 18 i 19 d’octubre de 2011, MÉXIC DF, MÉXIC.

2010

Pumar,N. (2010). ‘Los protocolos como técnica de prevención del acoso laboral y sexual’. Ponència, ‘Mujer y trabajo’, Tarragona, ESPANYA.

Pumar N. (2010). La elaboración de un protocolo sobre prevención de acoso sexual en la Universidad. Taula rodona “Actuaciones de éxito en la prevención de la violencia de género en las Universidades”, Barcelona, ESPANYA.

Castro, R. (coautor) (2010). La construcción médico-profesional de los cuerpos reproductivos. Su impacto en las interacciones en servicios ginecológicos. Ponència, IV Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, Fortaleza, BRASIL.

Castro, R. (2010). Habitus médico y violación de derechos en servicios de salud. Ponència, Seminari: Violencias hacia las mujeres: investigación y activismo político, Cuernavaca, MÉXIC.

Castelló, R. (2010). Ciutadania i participació: democratitzar la democràcia, alliberar la llibertat. Conferència convidada, IV Seminari «Nou paradigma de vida: paisatges i passatges», Enguera, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Collado Sevilla, A.; Navarro Villnueva, C.; Di Nella, D.; Puga, C. (2010). Ejecución penal femenina: retos y políticas. Contribució rellevant, X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organitzat per la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010, Pamplona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2010). Factores de exclusión, feminización de la pobreza e inmigración en cárcel: extranjeras encarceladas. Ponència, II Congreso Internacional de Acción Socioeducativa: ‘Mujeres, Salud y Drogodependencias en el Medio Penitenciario’. Universidad de Granada, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2010). Invisibilidades y realidades de las mujeres encarceladas en ESPANYA. Ponència, II Jornades ‘Más Iguales’. Organitzades per Mujeres Vecinales de Ceuta. 25-26 de novembre de 2010, Ceuta, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Collado Sevilla, A.; Navarro Villanueva; C.; Di Nella, D.; Puga, C. (2010). Indicadores no androcéntricos de la ejecución penal femenina. Contribució rellevant, X Congreso Español de Sociología. Universidad Pública de Navarra. Organitzat per la Federación Española de Sociología. 1, 2 i 3 de juliol de 2010, Pamplona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2010). ‘Factores de exclusión, Feminización de la Pobreza e Inmigración en Prisión: Extranjeras Encarceladas’. Ponència, II Congreso Internacional de Acción Socioeducativa: Mujeres, Salud y Drogodependencias en el Medio Penitenciario’, Granada, ESPANYA.

Almeda Samaranch, Elisabet (2010). ‘Drets, dona i presó’. Ponència, IV Jornades sobre Drets i Ciutadania ‘Escenaris en Drets’, Barcelona, ESPANYA.

Vergés Bosch, N. (2010). Programa d’acció Dones i tecnologies. Presentació comunicació, I Jornades de Recerca en Sociologia. Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia. Barcelona, 13 – 14 mayo, Barcelona, ESPANYA.

Becerril, D. (2010). Violencia y delincuencia en el entorno familiar. Ponència, V Congreso Andaluz de Sociología, Córdoba, ESPANYA.

Erviti, J.; Castro, R.; Sosa Sánchez, I. (2010). La construcción médico-profesional de los cuerpos reproductivos: su impacto en las interacciones en los servicios ginecológicos. Ponència, IV Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, realizado en Fortaleza, CA, Brasil, del 9 al 11 de septiembre de 2010. CD-ROM, Anais do Congresso, suplemento de la Revista Ciencia y Saúde Coletiva, Sept. 2010 (ISSN1413-8123), Fortaleza, BRASIL.

Erviti, J. (2010). Mujeres, cuerpos e instituciones médicas. Ponència presentada en el Seminari “Violencias contra las mujeres: Investigación y activismo político”, Organitzat per el Programa Sociedad y Salud del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, a Cuernavaca, Morelos, el diez 23 i 24 de novembre de 2010, Cuernavaca, MÉXIC.

Agoff, C. (2010). Participación en Mesa redonda Equidad de Género en la UNAM: resultados y avances de investigación. “Una perspectiva cualitativa de las tres poblaciones”. PUEG-UNAM Coloquio Anual de Estudios de Género. 17 i 18 de novembre de 2010, MÉXIC.

Carolina Agoff (2010). “Violencia de pareja en MÉXIC. Del sentimiento de injusticia y el rol de las nuevas legislaciones”. Conferència convidada, Seminario Internacional Interdisciplinar Democracia, Movimientos Sociales y Derecho en América Latina: Nuevas Agendas de Investigación. San Pablo, 24-27 Octubre de 2010, COLÒMBIA.

Carolina Agoff (2010). “Apropiación subjetiva de derecho por parte de las mujeres víctimas de violencia de pareja”. Conferència convidada, Seminario de Género. Enfoques teóricos y metodológicos de los estudios feministas y de género. CRIM, 21 octubre de 2010, MÉXIC.

Carolina Agoff (2010). “Erleben sich Frauen als Rechtssubjekte? Die Frage nach der subjektiven Anerkennungung von geschlechtspezifische Rechte“.Conferència convidada, BiCentenario-Kolloquium der Alexander von Humboldt-Stiftung. MÉXIC, 4-6 Juny 2010, MÉXIC.

Irene Casique (2010). “Noviazgo y violencia en los jóvenes mexicanos”. Ponència, Seminario Violencia contra las Mujeres: Investigación y Activismo Político, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Cuernavaca, 23 i 24 de novembre, Cuernavaca, MÉXIC.

Irene Casique (2010). “Conocimiento y uso de anticonceptivos entre los jóvenes mexicanos. El papel del género”. Ponència, IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en Latinoamérica, La Habana, Cuba, 16 al 19 de novembre de 2010, La Habana, CUBA.

Irene Casique (2010). “Tropezar dos veces con la misma piedra. Mujeres con experiencias de violencias en dos uniones”. Ponència, X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Escenarios demográficos y política de población en el siglo XXI, Ciudad de México, 3 al 6 de novembre de 2010, Ciudad de México, MÉXIC.

Irene Casique (2010). “Diferencias de género en los factores asociados a la violencia en el noviazgo en los jóvenes mexicanos”. Ponència, XXIX International Congress of the Latin American Studies Association, Toronto, Canadá, 6 al 9 d’octubre de 2010, Toronto, CANADÁ.

Frias, S. (2010). De la Familia a la Escuela: Análisis de la Transmisión Intercontextual de la Violencia contra los Niños/as y Adolescentes. Ponència, XXIX Congreso de la Latin American Studies Association. Toronto, Canadá de 6 a 9 d’Octubre de 2010, Toronto, CANADÁ.

Frias, S. (2010). Entre la Acción y la pasividad: agencia, estrategias y búsqueda de ayuda de las mujeres mexicanas víctimas de violencia de pareja. Ponència, IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. La Havana, Cuba del 16 al 19 de Novembre de 2010, La Havana, CUBA.

Frías, S.M. (2010). Entre el Apoyo y el Desamparo: Reconceptualizando el Apoyo Familiar entre Mujeres Víctimas de Violencia. Ponència, Congreso de la Sociedad Mexicana de Demografía. MÉXIC Distrito Federal, 3-6 Novembre., México DF, MÈXIC.

2009

Pacheco Sánchez, C.I. (2009). Impacto diferencial del conflicto armado en COLÒMBIA y Derecho a la salud. Ponència, XXVII Congreso alas Buenos Aires. Grupo de Trabajo 19: “Salud y Seguridad Social: Transformaciones sociales e impactos en la población”, Buenos Aires, ARGENTINA.

Pacheco Sánchez, C.I. (2009). Frontera, género y salud sexual y reproductiva: el caso de la frontera colombo-ecuatoriana. Ponència, XI Congreso latinoamericano de medicina social y colectiva. La salud en la agenda política y social de América Latina ALAMES 25 años. Actas del congreso, Bogotá, COLÒMBIA.

Almeda Samaranch, E. (2009). Introducció teòrica a la situació de les dones preses a l’Estat espanyol. Contribució rellevant, Jornades ‘Ejecución Penal Femenina en el Estado Español’. Organitzades pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions (UB). 28 i 29 maig de 2009, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D. (2009). Per una Sociologia de la Memòria. Presentació comunicació, Vè Congrés Català de Sociologia. Organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i UAB. Grup de treball: Mètodes i Tècniques. 16-18 abril 2009, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2009). Presons i dones privades de llibertat: Reclusió, Domesticitat i Invisibilitat. Contribució rellevant, Taller de sociologia –VI Edició- 4º Sessió. Organitzat pel Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions-Grup Interuniveristari Copolis ‘Benestar Comunitat i Control Social’, Universitat de Barcelona. Lloc:Facultat d’Economia i Empresa. 27 març 2009, Barcelona, ESPANYA.

Relatoria del taller 5 ‘Monoparentalitat derivada de situacions de violència’ (2009). Jornades ‘i la teva com és? Monoparentalitat i Diversitat Familiar’. Organitzades pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’. Ponència, Barcelona, ESPANYA.

Navarro Villanueva, C. (2009). El valor probatorio de la declaración del menor-víctima realizada durante la fase de instrucción. Presentació comunicació, X Congreso de Psicología Forense. Universidad de Granada. Granada, ESPANYA.

Camps Calvet, C. (2009). Seminari-Taller i Jornades: ‘Execució penal femenina a l’Estat Espanyol’. Participació comitè organitzador, Seminario-Taller y Jornades: ‘Execució penal femenina a l’Estat Espanyol’. Organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis de la Universitat de Barcelona. 6 abril-26 juny 2009, Barcelona, ESPANYA.

Camps Calvet, C. (2009). Antes, durante y después de la cárcel. Ponència, Seminario-Taller y Jornades: ‘Execució penal femenina a l’Estat Espanyol’. Organitzat per el Grup Interuniversitari Copolis de la Universitat de Barcelona. 6 abril-26 juny 2009, Barcelona, ESPANYA.

Erviti Erice, J. (2009). La perspectiva de género en las imágenes publicitarias. Ponència, Foro “Género y Consumo”. Organitzat per la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 10 de juliol de 2008, MÉXIC.

Erviti Erice, J. (2009). Prevención de la violencia de género. Taula rodona, 13 Congreso de Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública. 3-6 de març de 2009, Cuernavaca, Morelos, MÉXIC.

Corach, I. (2009). Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad: intervención y seguimiento psicosocial. Presentació comunicació, IV Congreso Marplatense de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata: Ideales sociales, Psicología y Comunidad. 3-5 de desembre de 2009. Actas del II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. ISBN 978-950-34-0588-8, La Plata, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Sanción y responsabilidad en el sistema de Probation: aportes de la psicología para las problemáticas judiciales de la medida. Presentació comunicació, IV Congreso Marplatense de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata: Ideales sociales, Psicología y Comunidad. 3-5 de desembre de 2009. Actas del I Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. La Plata, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Representaciones sociales sobre la situación carcelaria y la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en estudiantes avanzados de la Carrera de Psicología (UNLP). Presentació comunicació, II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata: “Psicología y construcción de conocimiento en la época”. 12-14 de novembre de 2009. Actas del II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. ISBN 978-950-34-0588-8, La Plata, ARGENTINA.

Corach, I.; Di Nella, Y. (2009). Aportes de la psicología forense a la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en la administración de Justicia Penal. Presentació comunicació, II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata: “Psicología y construcción de conocimiento en la época”. 12-14 de novembre de 2009. Actas del II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. ISBN 978-950-34-0588-8, La Plata, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Medidas alternativas a la privación de libertad: las causas delictivas en la probation. Presentació comunicació, I Congreso de Psicología del Tucumán “La Psicología en la Sociedad Contemporánea: Actualizaciones, Problemáticas y Desafíos”. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Tucumán. 17-19 de setembre de 2009, Tucuman, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Probation: Suspensión del Juicio a Prueba. Inserción del Psicólogo. Poster, I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornades de Investigación y Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 6, 7 i 8 de agost de 2009, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Probation y comunidad: introducción de la corresponsabilidad social. Presentació comunicació, I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornades de Investigación y Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 6, 7 i 8 de agosto de 2009. Actas del I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología y XVI Jornades de Investigación. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. ISSN 1667-6750. Tomo II pp. 503-505, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Encierro y experimentación: algunas cuestiones éticas. Presentació comunicació, I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornades de Investigación y Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología Del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 6, 7 i 8 de agost de 2009. Actas del I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología y XVI Jornades de Investigación. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. ISSN 1667-6750. Tomo II pp. 51-53, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Psicología Jurídica. Taula rodona, I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, XVI Jornades de Investigación y Quinto Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 6, 7 i 8 de agost de 2009, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I.; Michel Fariña, J.J. (2009). Derechos Humanos y medidas alternativas a la reclusión carcelaria: intervención y seguimiento. Presentació comunicació, III Congreso Nacional de Extensión Universitaria “La integración, extensión, docencia e investigación’. 20, 21 i 22 de maig de 2009. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fé. Actas del III Congreso Nacional de Extensión Universitaria “La integración, extensión, docencia e investigación’. Mayo de 2009. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. ISBN 978-987-657-086-2, Santa Fé, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). El trabajo del psicólogo en la ejecución penal: algunas cuestiones éticas. Presentació comunicació, Segundas Jornades “Psicología y Problemas Éticos en la Sociedad Contemporánea”. 15 i 16 de maig de 2009. Facultad de Psicología. UBA, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I.; Di Nella, Y. (2009). El psicólogo en la construcción de democracia participativa: seguridad humana y seguridad ciudadana. Presentació comunicació, II Jornades “Psicología y Problemas Éticos en la Sociedad Contemporánea”. 15 i 16 de maig de 2009. Facultad de Psicología. UBA, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Jornades de Criminología: formas de intervención en Ejecución de la pena. Participació comitè organitzador, Jornades de Criminología: formas de intervención en Ejecución de la pena. Organitzades per la Cátedra de Psicología Forense (UNLP) y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Museo Penitenciario, Servicio Penitenciario Bonaerense. La Plata. Buenos Aires. 13 de maig de 2009, La Plata. Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Jornades de Temas de género en situación de cárcel. Participació comitè organitzador, Facultad de Psicología (UNLP) – Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Museo Penitenciario, Servicio Penitenciario Bonaerense. La Plata. Buenos Aires. 6 de maig de 2009, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). Jornades de Responsabilidad Penal Juvenil. Participació comitè organitzador, Jornades de Responsabilidad Penal Juvenil. Facultad de Psicología (UNLP) – Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Museo Penitenciario, Servicio Penitenciario Bonaerense. La Plata. Buenos Aires. 29 d’ abril de 2009, Buenos Aires, ARGENTINA.

Corach, I. (2009). III Jornades sobre la labor interdisciplinaria en el contexto de la Ejecución de la Penal. Participació comitè organitzador, III Jornades sobre la labor interdisciplinaria en el contexto de la Ejecución de la Penal. Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires – Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. La Plata, Buenos Aires. 29 d’abril de 2009, Buenos Aires, ARGENTINA.

Di Nella, Dino (2009). Desigualdades, inmigración y derechos humanos. Presentació comunicació, Vè Congrès Català de Sociología. Universitat Autònoma de Barcelona, ESPANYA.

Castells Ballarín, P. (2009). Contexto e identidad en el culto a la Santa Muerte. Simposio: ‘Creencias e identidades desde diversas narrativas religiosas en América’, coordinat per Maria Inés Palleiro i Gabriela Sánchez Hernández. Ponència, 53° Congreso Internacional De Americanistas, MÉXIC DF, MÉXIC.

Erviti Erice, J. (2009). Construcción de los objetos profesionales, orden corporal y desigualdad social. Un análisis en torno a las interacciones médico-usuarias de servicios ginecológicos. Ponència presentada a la sessió “poder médico y ciudadanía: el origen social de los conflictos que mantienen los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina”, en LASA2009 Congress, Organitzat per la Latin American Studies Association, celebrat a Río de Janeiro, Brasil, del 11 al 14 de juny de 2009, Río de Janeiro, BRASIL.

Carolina Agoff (2009). ‘Von Gesetzen und Gebräuchen. Das Problem der häuslichen Gewalt in Mexiko“. Ponència, Congreso “Netzwerktagung für Thyssen-Humboldt Kurzzeitstipendiaten/innen aus Lateinamerika” Organitzat per la Fundación Alexander von Humboldt. Berlín 20 al 22 de gener de 2009, ALEMANIA.

Carolina Agoff (2009). “Violencia de pareja. Del difícil tránsito hacia una cultura de los derechos”. Ponència, Seminario Violencias contra las mujeres: investigación y activismo político. CRIM-UNAM el 23 i 24 de Novembre de 2010, MÉXIC.

Carolina Agoff (2009). “La Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado: Implementación de una Estrategia de Aplicación Nacional de Investigación, Docencia y Asistencia”. Conferencia invitada, Foro “Conformación de un Marco Jurídico para la Atención y Eliminación de la Violencia contra la Infancia”, organitzada por La Secretaría de Seguridad Pública. MÉXIC, 15 i 16 de juny 2009, MÉXIC.

Carolina Agoff (2009). “El problema del tránsito de una cultura de las virtudes femeninas al del reconocimiento subjetivo de derechos”. Conferència convidada, Taller de discusión: Ciudadanía, Derecho(s) y Espacio en América Latina: Nuevas Líneas de Conflicto. Instituto de Estudios Latinoamericanos, Freie Universität Berlin (evento internacional). Berlín. 9 de Febrer, ALEMANYA.

Carolina Agoff (2009). “Häusliche Gewalt in MÉXIC: zur Entwicklung einer Kultur der subjektiven Annerkenung von Rechten”. Conferència convidada, Thyssen-Humboldt Netzwerktreffen (evento internacional). Berlín. 29 i 30 de gener, ALEMANIA.

Irene Casique (2009). “Violencia en el Noviazgo”. Conferència convidada, Ciclo de Conferencias Género y Sociedad, CRIM-UNAM, 5 de novembre de 2009, MÉXIC DF, MÉXIC.

Irene Casique (2009). “Violencia en el Noviazgo entre los jóvenes Mexicanos”. Ponència, Seminario de Investigación Construcción de ciudadanía de las mujeres y su derecho a la información en salud, El Colegio de Sonora, Hermosillo 30 d’octubre de 2009 , Hermosillo, MÉXIC.

Irene Casique (2009). “Del Conflicto a la Violencia. Relaciones entre Empoderamiento de las Mujeres, Conflictos en la Pareja y Violencia de Pareja contra la Mujer en MÉXIC”. Ponència, IV Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población, Puerto Ordaz 13-15 de maig de 2009, Puerto Ordaz, MÉXIC.

Frias, S. (2009). Intergenerational Transmission of Violence among Mexican-origin Women in Mexico and the U.S. Ponència, Southwestern Social Science Association Annual Meeting. Denver, Colorado 7 a 11 Abril de 2009, Denver, ESTATS UNITS D’AMÈRICA.

Frias, S. (2009). Patriarcado y leyes de violencia intrafamiliar en MÉXIC: Grandes Expectativas que Mantienen el Status Quo. Ponència, Latin American Studies Association. Rio de Janeiro, Brasil 11 a 14 Juny de 2009, Rio de Janeiro, BRASIL.

Frías, S.M. (2009). Discriminación y Acoso contra las Mujeres en el Ámbito Laboral. I. Ponència, I Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Oaxaca, OAX 20-23 d’Octubre, MÉXIC.

Rincón, L. (2009). Regímenes Urbanos y Gobernanza de la Inmigración, el papel de las ONGS en las ciudades de Bogotá y Barcelona. Ponència, Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología), Buenos Aires, ARGENTINA.

Irene Casique (2009). “Empoderamiento Femenino y Violencia de Género: ¿Qué sabemos?”. Taula rodona, Mesa Redonda Violencia contra las Mujeres, un problema persistente, El Colegio de MÉXIC, 25 de novembre de 2009, MÉXIC DF, MÉXIC.

Castro, R. (coautor) (2009). The social origin of dilemmas and attitudes of Mexican doctors before abortion related health care. Ponència, XXVI IUSSP International Population Conference, Marrakech, MARROC.

Castro, R. (2009). Habitus médico y ciudadanía: conflictos entre el campo médico y los derechos reproductivos en MÉXIC. Ponència, Latin American Studies Association XXVIII International Congress, Río de Janeiro, BRASIL.

Castro, R. (coautor) (2009). A diez años de la NOM-190. ¿Ha cambiado la atención médica de la violencia intrafamiliar? Ponència, 13° Congreso de Investigación en Salud Pública, MÉXIC.

2008

Almeda Samaranch, E. (2008). Dones estrangeres a les presons: un espai invisible. Contribució rellevant, Jornades de treball ‘Pacte Nacional per a la immigració. Perspectiva des de les dones’. Organitza l’Institut Català de les Dones, Departament d’Acció i Ciutadania i Secretaria per a la Immigració. 5-6 juny 2008, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2008). Memoria e Historia: Una experiencia metodológica para una sociología de la memoria. Contribució rellevant, I Encuentro Latinoamericano de Metodología en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de la Plata. 1-3 desembre 2008, La Plata, ARGENTINA.

Almeda, E.; Di Nella, D. (2008). Una proposta participativa per fer present la memòria. Contribució rellevant, Jornades: ‘Diàlegs per la memòria’, organitzades per la Universitat Pompeu Fabra, Grup Copolis Universitat de Barcelona i Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran. 16-17 abril 2008, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2008). El programa ‘Fer Present la memòria’. Contribució rellevant, Jornades: ‘Diàlegs per la memòria’, Organitzades per la Universitat Pompeu Fabra, Grup Copolis Universitat de Barcelona i Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran. 16-17 abril 2008, Barcelona, ESPANYA.

Navarro Villanueva, C. (2008). El valor probatorio de la declaración del menor-víctima realizada durante la fase de instrucción. Presentació comunicació, Seminario Internacional El proceso penal entre Europa y América: especial consideración a las víctimas menores de edad. Universidad de Girona. 1-2 de novembre de 2008. En prensa, Girona, ESPANYA.

Camps Calvet, C. (2008). Diàlegs per la memòria. Participació comitè organitzador, Jornades Organitzades per la Universitat Pompeu Fabra, Grup Copolis Universitat de Barcelona y Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran. Universitat Pompeu Fabra- Barcelona. 16-17 abril 2008, Barcelona, ESPANYA.

Erviti Erice, J.; Castro Sosa Sánchez, I.A.; Castro, R. (2008). Instituciones hegemónicas, varones como agentes reproductivos y equidad de género. Contribució rellevant, III Coloquio Internacional de estudios sobre varones y masculinidades, Universidad de Antioquia.3-5 de desembre de 2008, Medellín, COLÒMBIA.

2007

Almeda, Elisabet; Di Nella, Dino (2007). Fer Present la Memòria. Relats de resistències durant la dictadura franquista des de la quotidianitat. Presentació comunicació, XVIII Jornada de Historia de la Educación: ‘Resistència al franquisme i educació no formal’. Universitat de Girona; Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles; Societat d’Hostòria de l’Educació, Banyoles, ESPANYA.

Almeda, Elisabet; Di Nella, Dino (2007). Fer Present la Memòria. Viscuts i lluites en els quaranta anys del franquisme. Presentació comunicació, Primer Coloquio Internacional ‘Memorial Democràtic: Polítiques Públiques de la Memòria’. Direcció General de la Memòria Democràtica. Generalitat de Catalunya, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2007). An Evaluation of the project ‘Diagnosis of Higher Education in European Penitentiaries’ Grundtvig. Project EURO-DESIP. Socràtes. Ponència, I International Seminary ‘Diagnosis of Higher Education in European Penitentiaries’, Grundtvig 1 (Proyectos de Cooperación Europea). Project EURO-DESIP. Socràtes. 25-27 de Juny 2007. UNED, Madrid, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2007). El projecte ‘Fer present la memòria’. Ponència, Seminari ‘Justícia i memòria. El debat sobre la llei de la memòria històrica’, ‘Segona Taula: Memòria històrica i Memorial Democràtic: la història de les víctimes’. Organitzat per el Institut d’Estudis Ilerdencs-Fundació Pública de la Diputació de Lleida, Universitat de Lleida i Societat Catalana de Victimologia. 2 maig 2007, Lleida, ESPANYA.

Obiol, S. (2007). Viviendo en la incertidumbre. Estrategias de bienestar de los trabajadores del textil. Presentació comunicació, VIIII Congreso Nacional de Sociología, Barcelona, ESPANYA.

Almeda Samaranch, E. (2007). An Evaluation of the project ‘Diagnosis of Higher Education in European Penitentiaries’ Grundtvig. Project EURO-DESIP. Socràtes. Ponència, I International Seminary ‘Diagnosis of Higher Education in European Penitentiaries’, Grundtvig 1 (Proyectos de Cooperación Europea). Project EURO-DESIP. Socràtes. 25-27 de Juny 2007. UNED, Madrid, ESPANYA.

Obiol, S. (2007). La mobilització social pel valencià. Taula rodona, Les realitats de l’ús social del valencià. XII Jornada de Sociolingüística d’Alcoi, Alcoi, ESPANYA.

Erviti Erice, J. (2007). Género, sexualidad y violencia sexual. Un estudio con varones de instituciones sociales normativas. Contribució rellevant, Taller de Sociología (Cuarta edición – Segundo Módulo. Organitzat per el Grupo de Investigación, Formación y Apoyo Técnico “COPOLIS Bienestar, Comunidad y Control Social” de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. 25 d’abril de 2007, Barcelona, ESPANYA.

2006

Almeda Samaranch, E. (2006). Mujeres y cárceles: Pasado y presente de las cárceles femeninas en ESPANYA. Ponència, Congrés Penitenciari Internacional: ‘La función social de la política penitenciària’. Organitzat per el Departament de Justícia-Generalitat de Catalunya-Direcció General d’Institucions Penitenciàries i Ministeri de l’Interior. 30-31 Març i 1 Abril 2006, Barcelona, ESPANYA.

Coyle, A.; Tournier, P.; Bishop, N.; Redondo Illescas, S.; Almeda, E.; Batlle Bastardas, A.; Díez Ripollés, J. L.; et al. (2006). La funció social de la política penitenciària. Sense especificar, Congrés Penitenciari Internaciona, Barcelona 2006, Barcelona, ESPANYA.

Di Nella, Dino (2006). Control Social i Drets Humans. Possibilitat i Necesitat d’una resposta alternativa. Ponència, Workshop ‘Papers de Estudiants de Doctorat’. Coordinación del Programa de Doctorado en Sociología. Universitat de Barcelona, Barcelona, ESPANYA.

Navarro Villanueva, C. (2006). El complejo peregrinaje jurisdiccional en caso de accidente de trabajo. Especial referencia a la compatibilidad de la vía penal y la laboral. Presentació comunicació, 100 años de la Inspección de Trabajo. Universidad Autónoma de Barcelona. 100 Años de la Inspección de Trabajo, Tirant lo blanch, Valencia, 2008, Barcelona, ESPANYA.

Picontó Novales, T. (2006). Responsabilidad, Derechos y Protección en el ámbito de la Justicia Juvenil. Presentació comunicació, Forum Internacional sobre “Justicia en material de Menores Infractores” organitzat a Oaxaca (MÉXIC) 2006 els dies 27 de març a 2 d’abril de 2006, Oaxaca, MÉXIC.

Erviti Erice, J.; Castro, R.; Sosa Sánchez, IA. (2006). Identidades de género, sexualidad y violencia sexual. Un estudio con profesionales varones. Ponència, II Coloquio Internacional de estudios sobre varones y masculinidades. Lugar: Universidad de Guadalajara. 21-23 de juny de 2006, Guadalajara, MÉXIC.

Erviti Erice, J. (2006). Género y violencia: La mirada comprensiva en la violencia sexual. Sense especificar, X Aniversario de Estudios de la Mujer. Escuela Nacional de Trabajo Social. Universidad Nacional Autónoma de MÉXIC. 29 de setembre de 2006, Ciudad de MÉXIC, MÉXIC.

Erviti Erice, J.; Castro, R; Sosa, IA. (2006). Reproducción y responsabilidad en femenino. Un estudio sociológico con varones. Ponència, VIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en MÉXIC, Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE. 6-9 de setembre de 2006, Guadalajara, MÉXIC.

Erviti Erice, J. (2006). Coordinadora de Sesión Académica: Salud, en el II Coloquio Internacional de estudios sobre varones y masculinidades, Universidad de Guadalajara. 21-23 de juny de 2006. Participació comitè organitzador, Guadalajara, MÉXIC.

Erviti Erviti, J. (2006). Coordinadora de la Sesión Académica: “Estudios sobre VIH/SIDA”, en el 9° Congreso Internacional y 1er. Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, Universidad de Guadalajara / International Institute for Qualitative Methodology. 26 de febrer a l’1 de març de 2003. Participació comitè organitzador, Guadalajara, Jalisco, MÉXIC.

Erviti Erice, J. (2006). Las políticas de salud en el contexto de la globalización. Taula rodona, VI Jornades Multidisciplinarias del CRIM. Continuidad, cambio y viabilidad de las políticas públicas. Coordinación de Humanidades-UNAM. 18 febrer de 2003, MÉXIC.

2005

Navarro Villanueva, C. (2005). El proceso penal por maltrato. Especial referencia a la prueba testifical. Presentació comunicació, Mujer y violencia. Universidad Autónoma de Barcelona. Dona i violència, editorial Cálamo, Barcelona, 2005, ESPANYA.

Erviti Erice, J.; Sosa Sánchez, IA.; Castro, R. (2005). Ética Médica y Derechos Humanos: Uso del Interrogatorio por Médicos Varones en Mujeres Atendidas con Aborto Incompleto en MÉXIC. Ponència, II Reunión de investigación sobre embarazo no deseado y aborto inseguro. Desafíos de salud pública en América Latina y el Caribe. Organitzat per Population Council en El Colegio de MÉXIC. 17 al 19 d’agost de 2005, Ciudad de México, MÉXIC.

Erviti Erice, J.; Sosa Sánchez, I.A.; Castro, R. (2005). Procesos Sociales que facilitan la violación de los derechos reproductivos de las mujeres atendidas por aborto en hospitales públicos de MÉXIC. Ponència, II Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud. Organitzat per la Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería. Organitzat per la Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación en Enfermería del Instituto de Salud Carlos III. Celebrat a Madrid del 22 al 25 de juny de 2005. (PONENT), Madrid, ESPANYA.

Erviti Erice, J.; Sosa, IA.; Castro, R. (2005). Vasectomía para él o salpingoclasia para ella. Orientaciones y decisiones de los profesionales médicos. Ponència, XI Congreso de Investigación en Salud Pública. Organitzat per el Instituto Nacional de Salud Pública. 2 al 4 de març de 2005, Cuernavaca, Morelos, MÉXIC.

2004
Collado Sevilla, A.; Aragay, J.M. (2004). Movilidad de los vehículos a motor de dos ruedas en la ciudad de Barcelona. Una estrategia de investigación integradora. Presentació comunicació, VIII Congreso Español de Sociología. Transformaciones globales: Confianza y riesgo, Alacant, ESPANYA.

Collado Sevilla, A.; Aragay, J.M. (2004). Immigració i Seguretat a Catalunya. Presentació comunicació, VIII Congreso Español de Sociología. Transformaciones globales: Confianza y riesgo, Alacant, ESPANYA.

Collado Sevilla, A.; Sintes, E. (2004). La población anciana en Barcelona: condiciones de vida. Presidència comité organizador, VIII Congreso Español de Sociología. Transformaciones globales: Confianza y riesgo, Alacant, ESPANYA.

Camps, C. (2004). Educació en el temps de lleure i famílies inmigrants. Ponència, ‘Relacions entre famílies immigrades i institucions educatives en l’etapa de zero a sis anys’. Fundació Jaume Bofill. Programa Entrecultures, Barcelona, ESPANYA.

Erviti Erice, J.; Agoff, C. (2004). Experiencias en Investigación Multidisciplinaria en Estudios sobre Sociedad y Salud. Ponència, VII Jornades Multidisciplinarias. La Multidisciplina en las Ciencias Sociales. CRIM-UNAM. 26 novembre de 2004, Cuernavaca, Morelos, MÉXIC.

Publicacions

Revistes

2013

Pumar, N. (2013). Comentarios de jurisprudencia. Crónixa IV. Seguridad Social. Justicia Laboral. http://www.lexnova.es

Gonzalez Ramos, A.M.; Vergés Bosch, N. (2013). International mobility of women in Science and Technology careers: shaping plans for personal and professional purposes. Gender Place And Culture, 20(5), 613-629. http://dx.doi.org/10.1080/0966369X.2012.701198 ISSN: 0966-369X

2012

Frías, S.M.; Angel, R.J. (2012). Beyond Borders: Comparative Quantitative Research on Partner Violence in the United States and Mexico. Violence Against Women, 18(1), 5-29. ISSN: 1077-8012

Moreno Mínguez, A. (2012). La reproducción intergeneracional de las desigualdades educativas: límites y oportunidades de la democracia. Revista de Educación. ISSN: 0034-8082

Vergés Bosch, N. (2012). Una década de Feminicidios en el Estado Español. Una Aproximación a través de la Visualización de Información con AREA. Arte y Políticas de Identidad, 6, 131-145. ISSN: 1889-979X

Picontó Novales, T. (2012). Libertad religiosa y protección del derecho a la vida en los menores de edad en ESPANYA: un estudio de caso. Revista Estudos Legislativos.

Colomer-de-Simon, P.; Boguñá, M. (2012). Clustering of random scale-free networks. Physical Review E, 86(026120). http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.86.026120 ISSN: 1539-3755

Fernández-Esquer, M.E.; Agoff, M.C. (2012). Drinking and working in a cantina: misrecognition and the threat of stigma. Culture Health & Sexuality, 14(4), 407-420. ISSN: 1369-1058

Frías, S.M.; Angel, R.J. (2012). Ethnic Heterogamy and Partner Violence in Mexico. Ethnic and Racial Studies, 1(1), 1-21. ISSN: 0141-9870

Vergés Bosch, N. (2012). De la exclusión a la autoinclusión de las mujeres en las TIC. Motivaciones, posibilitadores y mecanismos de autoinclusió. Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigacion Social, 12(3), 129-150. http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/Verges/pdf ISSN: 1578-8946

Moreno Mínguez, A. (2012). The transition to adulthood in Spain in a comparative perspective: the incidence of structural factors. Young, Nordic Journal of Youth Research, 20(1), 19-48. ISSN: 1103-3038

2011

Castro, R. (2011). In Memoriam. Robin F. Badgley (1931-2011). Salud Publica de Mexico, 53(6), 520-521. ISSN: 0036-3634
Castelló, R. (2011). Tendències socials al País Valencià. L’Espill, 66-78. ISSN: 0210-587X

Frías, S. M., Castro, R (2011). Socialización y Violencia: Teoría y Desarrollo de un Modelo de Extensión de la Violencia Interpersonal a lo Largo de la Vida. Revista de Estudios Sociológicos, mayo-agosto (89), 497-550. ISSN: 0185-4186

Castro, R.; Frías, S. (2011). Violencia en el noviazgo: un grave problema social que podemos estudiar, erradicar y prevenir. Jóvenes. Revista de estudios sobre juventud, 31, 32-41. ISSN: 1405-406X

Frías, S.; Castro, R. (2011). Socialización y violencia: desarrollo de un modelo de extensión de la violencia interpersonal a lo largo de la vida. Revista de Estudios Sociológicos, XXIX (86), 497-550. ISSN: 0185-4186

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D. (2011). Extranjeras encarceladas. Olvidos y desigualdades. Hachetetepé. Revista científica de educación y comunicación (2), 33-45.

Frías, S. (2011). Violencia de género en el ámbito laboral: Hostigamiento, acoso y discriminación por embarazo en MÉXIC. Revista Mexicana de Sociología (2), 329-365. ISSN: 0188-2503

Castro, R. (2011). La sociología de la salud en MÉXIC. Política y Sociedad, 48(2), 295-312. ISSN: 1130-8001

2010

Casique, Irene (2010). “Propiedad y Recursos. Factores de Empoderamiento y protección contra la Violencia”. Revista Mexicana de Sociología (1), 37-71. ISSN: 0188-2503

Castro, Roberto y Sonia M. Frías (2010). “Violencia en el Noviazgo: Un Grave Problema Social que Podemos Estudiar, Erradicar y Prevenir”. Jóvenes. Revista de estudios sobre juventud (31), 32-41. ISSN: 1405-406X

2009

Moreno Mínguez, A.; Suárez Hernán, C. (2009). Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social: Elementos para el análisis. Espéculo (43).

Agoff, C.; Castro, R. (2009). El trabajo de distanciamiento de las entrevistadoras de la ENDIREH: patrones de interpretación de la violencia doméstica. Revista de Estudios Sociológicos, 80(4), 451-476. ISSN: 0185-4186

Castro, Roberto y Casique, Irene (2009). “Violencia de pareja contra mujeres en MÉXIC. Una comparación entre encuestas recientes”. Notas de Población (87), 35-62. ISSN: 0303-1829

Castro, R.; Casique, I. (2009). Violencia contra mujeres en MÉXIC. Una comparación entre encuestas recientes. Notas de Población, 35(87), 35-62. ISSN: 0303-1829

Bojorquez, I; Salgado, N. y Casique, I. (2009). “International Migration of Partner, Autonomy and Depressive Symptoms among women from a Mexican rural Area”. International Journal of Social Psychiatry, 55(4), 306-321. ISSN: 0020-7640
Castells Ballarín, P.; Bosch Heras, M. (2009). La dignidad de los muertos: una construcción desde los derechos humanos.

Picontó Novales, Teresa (2009). Derechos de la Infancia: Nuevo contexto, nuevos retos. Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 21(1), 57-93. ISSN: 1133-0937

Carmen Navarro (2009). La protección del testimonio del menor de edad. El valor probatorio de la declaración testifical del menor-víctima realizada durante la fase de instrucción. Justicia (3-4). ISSN: 0211-7754

Vázquez, V.; Castro, R. (2009). Masculinidad hegemónica, violencia y consumo de alcohol en el medio universitario. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 42(XIV), 701-719. ISSN: 1405-6666

Pacheco Sánchez, Carlos Iván (2009). Guerra y derecho a la salud en COLÒMBIA. El caso del Departamento de Nariño. Medicina social, 4(3), 177-188.

Agoff, M.C.; Castro, R. (2009). El trabajo de distanciamiento de las entrevistadoras de la ENDIREH: patrones de interpretación de la violencia doméstica. Revista de Estudios Sociológicos, 27(80), 451-476. ISSN: 0185-4186

Agoff, C. (2009). La abierta competencia entre el reconocimiento jurídico y la valoración social: el caso de la violencia de pareja. Civitas fracta, 9, 402-417.

Vergés, N; Cruells, E; Hache, A (2009). Retos y Potencialidades para las mujeres en la participación del desarrollo de la sociedad de la información. Feminismo/s, 14. ISSN: 1696-8166

Llibres

2012

Agoff, M.C. (2012). “Violencia de pareja en MÉXIC. Del sentimiento de injusticia y el rol de las nuevas legislaciones”. A Kron, S., S. Costa y M. Braig (Eds.) Democracia y reconfiguraciones del Derecho en América Latina. Vervuert/ Iberoamerikanisches Institut – N.

Agoff, M.C. (2012). “¿Nuevos derechos hacen nuevas mujeres? El derecho como espacio de autoidentificación.” B. A Bodemer, Klaus (Ed.) Cultura, sociedad y democracia en América Latina. Vervuert/ Iberoamerikanisches Institut – N.

Carmen Navarro (2012). La conflictividad en las prisiones catalanas. Análisis de los procedimientos sancionadores en las prisiones de Catalunya. Editorial Académica Española, LAP Lambert Academic Publishing GmbH&Co. KG – N.

Almeda, E. (2012). Prólogo. Sobre las mujeres, la exclusión y el control penal. A Mujeres en las cárceles de Andalucía (pp. 13 – 16). Dykinson – S. ISBN: 978-84-9031-126-4.

Nieto Olivar JM y Pacheco CI (2012). ¿Which conflict? ¿Which body? ¿Which nation? Prostitution, gender and violence in the COLÒMBIAn “post-conflict” context. A Conflict Zones Tonia St. Germain & Susan Dewey . Woman, Body, Nation – N.

Rincon, L. (2012). Regímenes Urbanos y Gobernanza de la inmigración: el papel de las ONG en Barcelona y Madrid. ISBN. A En América Latina interrogada: Mecanismos de desigualdad y exclusión social . Universidad Autónoma del Estado de MÉXIC- UAEM – N. ISBN: 978-607-401-539-3.

2011

Casique, Irene (2011). “Identidad, género y violencia. “Apuntes para el análisis de la violencia en el noviazgo”. A Universidad Pedagógica Nacional – Miguel Ángel Porrúa (eds), Anuario educativo mexicano: visión retrospectiva (aceptado).

Casique, Irene (2011). “Factores asociados a la violencia en el Noviazgo en MÉXIC”. A Agoff, C.; Erviti, J., Frías, S. Castro, R. y Casique, I. (Coords). Violencia contra las mujeres. Investigación y activismo político. CRIM. (en dictamen).

Casique, Irene (2011). “Consecuencias de la Violencia de Pareja en la Actividad Laboral de las Mujeres”. A Mendizábal, G, (Coord.) Cambios en el Trabajo y Seguridad Social, UAEM-UNAM-Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (en dictamen).

Castells, P. (2011). Soconusco: mujeres cruzando fronteras. A Soconusco: mujeres cruzando fronteras. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Centro de Estudios Superiores en Turismo – Secretaria de Turismo – Gobierno de MÉXIC – N.

Frías, S.M.; Erviti, J. (2011). Patriarcado y Estereotipos de Género en MÉXIC: Extensión y Representación en la Imagen. A Otra Mirada. Imágenes de Identidad en ESPANYA y MÉXIC, Carmelo Pinto Baro (editor). MILRAZONES – N. ISBN: 978-84-937532-3-2.

Rincon, L. (2011). El derecho a recordar. Sujetos de la resistencia desde la memoria. A Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del proyecto de desarrollo e integración de Mesoamérica. . Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras SPECH. Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH. – N. ISBN: 978-958-98566-6-6.

Roberto Castro; Irene Casique. (2011). Violencia en el Noviazgo entre los jóvenes en MÉXIC. Instituto Mexicano de la Juventud – N.

Rodriguez Díaz, J.A.; Almeda Samarach, E. (Editors) (2011). Sociologías plurales. . Copalqui Editorial – N. ISBN: 978-84-936380-7-8.

Almeda Samarach, E.; Collado, A.; Di Nella, D.; Navarro, C.; Puga, C.; Ustrell, E. (2011). Ejecución Penal Femenina: Retos Y Políticas. A Sociologías Plurales (pp. 75 – 86). Copalqui Editorial – N. ISBN: 978-84-936380-7-8.

Castro, R. (2011). Teoría social y salud. Subdirección de Superación académica del CRIM y a la Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM – N. ISBN: 978 950 892 375 2.

2010

Castro, R.; Casique, I. (2010). Violencia en el noviazgo entre los jóvenes mexicanos. CRIM- Instituto Mexicano de la Juventud – N. ISBN: 978 607 02 2071 5.

Castro, R.; Frías, S. (2010). Estudio sobre violencia contra la infancia en MÉXIC. Análisis de las estadísticas disponibles. UNICEF y CRIM – N.

Castro, R.; López Gómez, A. (2010). Poder médico y ciudadanía. El conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina. Universidad de la República Oriental y CRIM-UNAM – N. ISBN: 978 9974 0 0646
Picontó Novales, T. (2010). Ricoeur, Paul. A Vicente de Paulo Barreto (Coord.), Dicionário de Filosofia Política (pp. 448 – 452). Unisinos.Universidade do Vale do Rio dos Sinos – N.

Castro, R. (2010). Habitus profesional y ciudadanía: hacia un estudio sociológico sobre los conflictos entre el campo médico y los derechos en salud reproductiva en MÉXIC. A Castro, R. y Alejandra López (Eds), Poder médico y ciudadanía. El conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina. (pp. 49 – 72). UdelaR y CRIM-UNAM – N.

Castro, R.; Frías, S. (2010). Violencia familiar contra la infancia en MÉXIC. Hallazgos a partir de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. A En: Susana Lerner y Lucía Melgar (Coords.). Familias en el Siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas. (pp. 207 – 228). PUEG.UNAM – N.

Castelló, R.; Simó, C. (2010). Los Desafíos demográficos globales. A Pensar nuestra sociedad globalizada. Una invitación a la Sociología (pp. 47 – 87). Tirant lo blanc – S. ISBN: 978-84-9876-906-7.

Casique, I.; Castro, R. (2010). Violencia en las relaciones de Noviazgo. Instituto Mexicano de la Juventud – N.
Almeda, E. (traducció i coordinació); Di Nella, D.(coord.); Collado, A.; Camps, C.; Obiol, S. (2010). Introducción a la sociologia. A Introducción a la sociologia. Eureca Media SL. FUOC – N. ISBN: 978-84-693-392-1.

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D. (2010). ‘Els quaranta anys de dictadura franquista a Catalunya’: història d’un projecte compartit. A Diàlegs per a la memòria (pp. 113 – 122). Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya – N. ISBN: 978-84-3938-592-9.

Almeda, E.; Di Nella, D. (coord.); Camps, C.; Collado, A.; Obiol, S. (2010). Material docent de la UOC. Assignatura Introducció a la Sociologia. Grau de Criminologia. . UOC – S. ISBN: 978-84-693-3924-4.

Almeda, E.; Di Nella, D.(coord.); Collado, A.; Camps, C.; Obiol, S. (2010). Introducció a la sociologia. A Introducció a la sociologia . Eureca Media SL. FUOC – N. ISBN: 978-84-693-3924-4.

Almeda Samarach, E.; Di Nella, D. (coord) (2010). Sociología. Prespectivas y métodfos (Módulo Didáctico I; PID_001169107: pág: 56). Teoría sociológica: tradiciones y debates contemporáneos (módulo Didáctico II: PID_001169108: pág: 50)
Estretificación, cultura y sociedad (Módulo Didáctico III: PID_001169109: pág. 104) Estructura social. Retos Actuales (Módulo Didáctico IV: PID_001169110: pág: 88) Sociologia y Criminología (Módulo Didáctico V: PID_001169111: pág. 25). A Introducció a la sociologia. Material per la docencia de la UOC. . Eureca Media SL. FUOC – N. ISBN: 978-84-693-3924-4.

Almeda Samaranch, Elisabet (2010). Privación de libertad y mujeres extranjeras. Viejos prejuicios y nuevas desigualdades. A a Fanny T.Añaños (coord) ‘Las mujeres en las prisiones La Educación Social en contextos de riesgo y conflicto’ (pp. 201 – 234). Gedisa – N. ISBN: 978-84-9784-145-0.

Camps Calvet, C. (2010). Relatoría del Taller 2: Antes, durante y después de la cárcel (en prensa). A a l’Informe de las Jornades “Execució Penal Femenina a l’Estat Espanyol” (directors: Elisabet Almeda Samaranch i Dino Di Nella). . Copalqui Editorial – N.

Carmen Navarro (2010). Otras víctimas olvidadas: los menores de edad cuya madre cumple condena de privación de libertad en un Centro Penitenciario. A AAVV, LA víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa-América (pp. 41 – 48). Colex – N.

Castells, P.; Bosch Heras, M. (2010). La dignidad de los muertos: una construcción desde los derechos humanos. A a Tuxtla Gutiérrez (editores), Anuario CESMECA 2008: Nueva época (pp. 385 – 400). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas – N. ISBN: 978-607-7510-41-3.

de Lellis, M.; Di Nella, Y. (2010). El enfoque de derechos en lo mental de la salud: Su aporte a las políticas públicas. A Salud Pública desde una perspectiva compleja. El proceso de la vida y los sistemas humanos. Autores: Martín de Lellis y Enrique Saforcada. Serie Tramas Sociales. En impresión. Paidós – S.

Di Nella, Dino (2010). Memoria y futuro. A a Almeda Samaranch, Elisabet (coord) ‘Diàlegs per a la memòria’ (pp. 201 – 216). Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya – N. ISBN: 978-84-3938-592-9.

Di Nella, Dino; Almeda Samaranch, Elisabet (2010). Els quaranta anys de dictadura franquista a Catalunya: història d’un projecte compartit. A a Almeda Samaranch, Elisabet (coord) ‘Diàlegs per a la memòria’ (pp. 113 – 122). Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya – N. ISBN: 978-84-3938-592-9.

Di Nella, Y. (2010). Psicopolítica de la formación en psicología: construcciones de subjetividad profesional desde un enfoque de derechos. Koyatún Editorial. – N.

Di Nella, Y. (Compiliador) (2010). Psicología Forense y Derechos Humanos. Vol. 2: el sujeto, la ley y la salud mental. . Koyatún Editorial. – N.

Elisabet Almeda Samaranch (Coord.) (2010). Diàlegs per a la memòria. A Diàlegs per a la memòria (pp. 222). Memorial Democràtic. Generalitat de Catalunya – N. ISBN: 978-84-3938-592-9.

Erviti, J. (2010). Construcción de los objetos profesionales, orden corporal y desigualdad social. Una reflexión en torno a las interacciones médicos-usuarias de servicios ginecológicos. A poder médico y ciudadanía. El conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina. (Alejandra López y Roberto Castro (eds)) (pp. 101 – 122). UdelaR/CRIM_UNAM – N.

Frías, S.M.; Castro, R. (2010). Violencia y Discriminación contra las Mujeres Mexicanas en la Escuela y el Trabajo: Hallazgos Recientes y Propuestas de Políticas de Prevención. SSA-UNIFEM – N.

Mejía, M L. Montoya, P. Blanco, A J. Pacheco, C I. (2010). Barreras para el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud: Propuesta para su identificación y superación. Documento regional. Comité Regional Andino para la Prevención del Embarazo Adolescente. (pp. 82). UNFPA – PLANEA, AECID – N. ISBN: 978-958-99349-7-5.

Meneses, M J. Toro, MC, Mejía, M L. Pacheco, C I. (2010). Derechos sexuales y reproductivos, equidad y violencia basada en género, y salud sexual y reproductiva con énfasis en VIH: Módulo único pedagógico de las fuerzas militares y para la policía nacional de COLÒMBIA. A Ministerio de Defensa Nacional, Fondo de Población de las Naciones Unidas. ISBN: 978-958-99349-2-0.

Obiol, S. (2010). La situació de les dones a la confecció al País Valencià. A Obiol, Sandra; Pardo, A. De la fàbrica al consumidor: historias de vida y comportamientos de consumo. El sector de la confección en el País Valencià (pp. 22 – 49). Setem Comunitat Valenciana. – N.

Pacheco, C I. (2010). Evaluación y Sistematización del Fondo de Salud Sexual y Reproductiva en 5 municipios del Chocó Bahía Solano, Condoto, Itsmina, Quibdó y Tadó 2005-2010. (pp. 60). Fundación Corona, Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación Plan, Fundación BanCOLÒMBIA, Banco Interamericano de Desarrollo BID – N. ISBN: 978-958-8402-22-2.

2009

Castro, R. (2009). Violencia contra las mujeres durante el embarazo. Algunos hallazgos de un estudio en Morelos. A G. Freyermuth y P. Sesia (Coords.). La muerte materna. Acciones y estrategias hacia una maternidad segura (pp. 191 – 201). Ciesas – N. ISBN: 978-607-95199-0-2.

Castro, R. (2009). Salud y cotidianidad: un análisis hermenéutico. A En: Mabel Grimberg (Ed.). Experiencias y narrativas de padecimientos cotidianos. Miradas antropológicas sobre la salud, la enfermedad y el dolor crónico (pp. 21 – 52). Facultad de Filosofía y Letras. UBA – N. ISBN: 978-987-1238-62-0.

Castro, R. (2009). Intimacy Intervened: Happenstance and Gender Social Norms as Determinants of Intimate Relationships among Mexican Low-Income Women. A En: Alejandro Cervantes-Carson & Beatriz Oria (eds). Intimate Explorations Reading Across Disciplines. (pp. 95 – 106). Interdisciplinary Press – N. http://www.inter-disciplinary.net/ publishing/id-press/ebooks/intimate-explorations/

Castelló, E.; Castelló, R. (2009). One Country, Three National Days: Nations, Citizenship and Media Discourses in Valencia. A National Days. Constructing and Mobilising National Identity (pp. 181 – 196). Palgrave Macmillan – N. ISBN: 978-0-230-23661-5.

Moreno Mínguez, A. (2009). La incidencia de la cultura familiar en el proceso de adaptación/integración de los jóvenes inmigrantes en la sociedad española: una aproximación teórica. A Diversidad cultural y educación intercultural, editado por Valero Matas J. and Romay Coca, J. Agencia Española de Cooperación Internacional – N.

Almeda Samaranch, Elisabet (2009). Para unas nuevas estadísticas sobre la ejecución penal femenina. A a Gemma Nicolàs i Encarna Bodelón (eds.), ‘Género y Dominación. Críticas feministas del derecho y del poder’. Desafío(s), Colección Huellas. (pp. 211 – 222). Anthropos – S. ISBN: 978-84-7658-916-8.

Carmen Navarro (2009). El derecho al trabajo de las personas privadas de libertad. A AAVV, Quince años de reformas jurídicas (1993-2008) (pp. 243 – 263). Dykinson – S.

Castro, R.; Frías, S.M. (2009). Género y Violencia contra las Mujeres en Puebla. Violencia en los Ámbitos Educativo y Laboral, y Violencia Sexual no de Pareja a Partir de los Datos de la ENDIREH 2006. Instituto Poblano de las Mujeres – N.
Corach, I. (2009). El trabajo del psicólogo en la ejecución penal: algunas cuestiones éticas. A En Di Nella, Y. (comp.): Psicología Forense y Derechos Humanos: sujeto, ley y salud mental. Koyatún Editorial. – N.

Corach, I. (2009). Responsabilidad subjetiva y corresponsabilidad social en el proceso de Probation. A Tesina de Màster, manuscrito inédito. Dynamo – N.

Corach, I. (2009). Sanción y responsabilidad en el sistema de Probation: aportes de la psicología para las problemáticas judiciales de la medida. A Actas del I Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. . Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. – N.

Corach, I. (2009). Medidas Alternativas a la Privación de la Libertad: intervención y seguimiento psicosocial. A Actas del I Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. – N.

Corach, I. (2009). Representaciones sociales sobre la situación carcelaria y la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en estudiantes avanzados de la Carrera de Psicología (UNLP). A Actas del II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. – N. ISBN: 978-950-34-0588-8.

Corach, I. (2009). Medidas alternativas a la privación de libertad: las causas delictivas en la probation. A Actas del Primer Congreso de Psicología del Tucumán. La psicología en la sociedad contemporánea: Actualizaciones, Problemáticas y Desafíos.
Corach, I. (2009). Probation y comunidad: introducción de la corresponsabilidad social. A Actas del I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología y XVI Jornades de Investigación. (pp. 503 – 505). Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires – N. ISBN: 1667-6750.

Corach, I. (2009). Encierro y experimentación: algunas cuestiones éticas. A Actas del I Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología y XVI Jornades de Investigación. (pp. 51 – 53). Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires – N. ISBN: 1667-6750.

Corach, I. (2009). Sanción y responsabilidad en el sistema de Probation: contribuciones de la psicología al diseño e implementación de dispositivos de seguimiento y evaluación. A En Salomone, G. Z. (comp.): Discursos institucionales, Lecturas clínicas: Dilemas éticos de la psicología en el ámbito jurídico y otros contextos institucionales. Dynamo – N.

Corach, I.; Di Nella, Y. (2009). Aportes de la psicología forense a la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad en la administración de Justicia Penal. A Actas del II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. – N. ISBN: 978-950-34-0588-8.

Corach, I. & Michel Fariña, J. J. (2009). Derechos Humanos y medidas alternativas a la reclusión carcelaria: intervención y seguimiento. A Actas del III Congreso Nacional de Extensión Universitaria “La integración, extensión, docencia e investigación’. Universidad Nacional del Litoral. Universidad de Buenos Aires – N. ISBN: 978-987-657-086-2.

Corach, I. & Salomone, Gabriela Z (2009). Aspectos legales, sociales y subjetivos del sistema de probation. Análisis a través de un estudio cuali-cuantitativo de campo. A XVI Anuario de Investigaciones, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. En prensa. . Universidad de Buenos Aires – N.

Cotrach, I.; Di Nella, Y. (2009). El psicólogo en la construcción de democracia participativa: seguridad humana y seguridad ciudadana. Publicado en Memorias de las Segundas Jornades “Psicología y Problemas éticos en la sociedad contemporánea”. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires – N.

Di Nella, Y. (2009). El ejercicio profesional de la Psicología ante la Constitución Nacional. A Actas de las XVI Jornades internacionales de Investigación del Mercosur de la Facultad de Psicologia de la UBA. 7 al 9 de agosto de 2009. Universidad de Buenos Aires – N.

Di Nella, Y.; Domínguez Lostaló, J.C. (2009). Desarrollo Humano en Comunidades Vulnerables: el método de Clínica de la Vulnerabilidad Psicosocial. Koyatún Editorial. – N.

Di Nella, Y.; Pallero, D.; Urios, R. (2009). Proyecto Revinculación: restitución del derecho a vivir en comunidad para personas con padecimiento mental, en situación de internación prolongada. A Actas del III Congreso Nacional de Extensión Universitaria “La integración, extensión, docencia e investigación’. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. – N. ISBN: 978-987-657-086-2.

Frías, S.M. (2009). Gender, the State and Patriarchy: Partner Violence in Mexico. VDM Verlag Dr Müller – N.

Moreno Mínguez, A. (2009). Informe de juventud 2008. Tomo II. Economía, empleo y consumo. INJUVE, Ministerio de la Igualdad – N.

Navarro Villanueva, C. (2009). Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, penales y laborales. (pp. 475 – 503). Lex Nova – N.

Navarro Villanueva, C. (2009). 30 años de la Ley de Amnistía (1977-2007). (pp. 227 – 251). Dykinson.

Salomone, G. Z. et al (2009). Variables jurídicas en la práctica psicológica: sistematización de cuestiones éticas, clínicas y deontológicas a través de un estudio exploratorio descriptivo. A XVI Anuario de Investigaciones, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires – N.