LACT Genere_cat

PRESENTACIÓ

De la seixantena de persones que formen part del Grup de Recerca Copolis, gairebé una tercera part formen part de la línia de recerca Gènere i Famílies. Les seves coordinadores i una bona part de l’equip investigador són persones expertes i reconegudes tant a nivell nacional com internacional en les temàtiques de recerca específiques que tracten. Destaca l’expertesa en Gènere i diversitat familiar; Polítiques familiars i règims de benestar; Families Monoparentals i monomarentalitat; Drets sexuals i reproductius; Xarxes de cura i globalització i la recerca sobre les experiències i els viscuts de les dones. La professora Elisabet Almeda i la professora Joaquina Erviti són les coordinadores d’aquesta línea de recerca.

En conjunt, les persones membres d’aquesta línia de gènere i famílies han dut a terme més de 80 projectes de recerca en les darrers 5 anys. Destaca l’excel·lència dels membres del grup sobre gènere i família des de les diverses universitats partners. Els projectes de recerca han estat tant de caire nacional com internacional i, sovint, interuniversitaris i multidisciplinars. La gran majoria de projectes en els que els membres de Copolis han participat resulten de convocatòries competitives i algunes d’altres de contractes amb l’administració. Els projectes de recerca han estat finançats per institucions públiques i privades: la Comissió Europea; el Ministerio de Ciencia y Tecnología; el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; el Instituto de la Mujer; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; la Conselleria de Benestar Social; l’Institut Català de les dones o la UNICEF.

En els darrers anys, els membres de la línia de Gènere i Família han realitzat més de 50 publicacions en revistes científiques amb revisió externa, tant estatals com internacionals. Algunes de les publicacions es troben indexades a ISI Web of Knowledge i /o en les principals bases de dades científiques estatals (in-Recs, Resh, etc.) i altres d’internacionals (Scopus, Latindex, etc.) Durant els darrers anys han publicat més de 160  llibres, articles en actes de congressos i capítols de llibre amb temàtiques relacionades amb aquesta línia de gènere i famílies, tant en anglès com en castellà o català. A més, els membres d’aquesta línia de recerca han presentat la seva recerca en més de 200 congressos, jornades i conferències, tant estatals com internacionals. Finalment, en els darrers anys més de deu tesis doctorals i de máster han estat defensades sota la direcció de membres del grup. Actualment, més de 10 noves tesis es troben en curs en el marc d’aquesta línia de recerca. La línia de recerca gènere i famílies, doncs, està plenament en actiu i en auge com a prioritat del grup de recerca Copolis en el seu conjunt. Actualment tenim diversos I+D en actiu i estem a l’espera de diverses resolucions nacionals i internacionals.

LÍNEES DE RECERCA PRINCIPALS

 • Grups de convivència i canvis familiars en el context de les societats contemporànies.
 • Protecció social a les famílies i a la infancia
 • Polítiques familiars en el marc dels règims de benestar
 • Reptes i desafiaments de futur de les distintes modalitats familiars
 • Processos de ruptura de la parella i responsabilitat parental
 • Terminologies, conceptes i anàlisi sociojurídica de les families Monoparentals
 • Polítiques familiars i d’altre tipus de mesures envers la monoparentalitat
 • Experiències i viscuts de les monomarentals
 • Processos de vulnerabilització i exclusió social de les families
 • Gestió dels temps i conciliacions familiars i laborals
 • Xarxes de cura i globalització
 • Drets sexuals i reproductius
 • Salut sexual i reproductiva

PERSONES INTEGRANTS DE LA LATC

Coordinació: Elisabet Almeda Samaranch (UB-España) y Joaquina Erviti Erice (UNAM-México)

 • Dr. Diego Becerril Ruiz. Professor titular de Sociología Universidad de Granada.
 • Dr. Roberto Castro Pérez. Investigador titular CRIM de la UNAM.
 • Dra. Almudena Moreno Minguez. Professora titular de sociologia de la Universidad de Valladolid.
 • Dra. Antonia Collado Sevilla. Professora Titular de Sociologia. UB.
 • Dra. Elisabet Almeda Samaranch. Professora Titular de Sociologia. Universitat de Barcelona (UB).
 • Dra. Eva Maria Verena Hohnerlein. Max Planck Institute-Alemania
 • Dra. Irene Casique Rodríguez. Investigador titular CRIM de la UNAM.
 • Dra. Joaquina Erviti Erice. Investigadora del Centro Regional de Investigacions Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México.
 • Dra. Maria Antonia Carbonero Gamundi. Professora Titular de Sociologia. Universitat de les Illes Balears
 • Dra. María Carolina Agoff Boileau. Investigadora Titular CRIM de la UNAM.
 • Dra. Núria Pumar Beltran. Professora Titular de Dret Laboral. Universitat de Barcelona (UB).
 • Dra. Nuria Verges Bosch. Professora postdoctoral de la Universidad de Barcelona.
 • Dra. Sandra Obiol Frances. Professora lectora de la Universitat de València.
 • Dra. Sonia Frias Martinez. Investigadora del centro regional de investigaciones multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 • Dra. Teresa Picontó Novales. Professora titular de filosofia del dret i sociologia jurídica. Universidad de Zaragoza.
 • Anna Morero Beltrán. Doctoranda. Universitat de Barcelona.
 • Carlos Ivan Pacheco Sanchez. Doctorand. Fundación Corona Colombia.
 • Clara Camps Calvet. Doctoranda. Universitat de Barcelona.
 • Dino Di Nella. Professor Regular. Universidad Nacional de Río Negro.
 • Laura Suárez Grimalt. Doctoranda. Universitat de Barcelona.
 • Liz Rincón Suárez. Doctoranda de la Universidad de los Andes, Colombia.
 • Macarena Trujillo Cristoffanini. Doctoranda. Universitat de Barcelona.
 • Màrius Dominguez Amoros. Professor Titular de Sociologia. Universitat de Barcelona
 • Rosa Ortiz Monera. Doctoranda. Universitat de Barcelona.
 • Sònia Bardají i Bofill. Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya.

Han estat membres o han participat en les diverses activitats i recerques els següents investigadors/es: Victoria Berzosa, Encarna Bodelón, Rosana Hertz, Esther Batalla, Maria Pilar Olivan Victoria Reina, Marta Llobet, Cristina Sánchez, Cristina Carrasco, Genoveva Sastre, Pat Carlen, Bettina Seoane, Alberto Martin, Lluís Flaquer, Anna Escobedo, Encarna Roca, Joan Egea, Gerardo Meil, Francisco Rivero, Gösta Esping-Andersen,Pau Mari-Klose, Rosa Borge, Natàlia Ribas, Loïc Wacquant, Cristina Cristóbal, Carol Smart, Constanza Tobío, Teresa Jurado, Judit Montoriol,Lara Navarro, Esther Moreno, Marcela Aedo, Victoria Ramirez, Fabian Diaz, Sonia Garcia, Karolin Kappler, Nieves Roca, Francesc Ramírez, Dídac Sanchez-Costa, Maria Moreno, Mònica Badia, Maite Ibañez, entre altres.

GRUPS I ENTITATS COL·LABORADORES

Els grups i entitats públiques i privades que han dut a terme recerques o activitats relacionades amb el Grup Copolis son les següents:

ENTITATS PÚBLIQUES:

 • Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
 • Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya. Barcelona.
 • Observatori Català de la Família. Generalitat de Catalunya. Barcelona.

ENTITATS PRIVADES:

 • Federació Catalana de Famílias Monoparentals. Barcelona
 • Associació Catalana d’Atenció Precoç. Barcelona
 • Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS)
 • Unión de Asociaciones Famíliares (UNAF)

GRUPS UNIVERSITARIS:

 • Grup d’estudi sobre “Treballs, institucions i gènere”. Universitat de Barcelona. Barcelona
 • Institut d’Infància i Món Urbà- CIIMU. Barcelona. http://www.ciimu.org
 • Grup “Antígona. Dret i Societat en perspectiva de gènere”. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. http://158.109.129.18/centreantigona/
 • Grup d’estudis sobre Sociologia de la Infància, Canvis Famíliars i Polítiques Socials-UAB. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona
 • Grup de recerca “Derecho y Sociedad”. Universidad de Zaragoza. Zaragoza
 • Grup d’estudis sobre “Treball i Família”. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València. València
 • Grup d’estudi sobre la família en “Department of Social Policy and Social Work”
 • University of Oxford
 • Grup d’estudi sobre la família en “Centre for Research on Family, Kinship & Childhood”. Department of Sociology and Social Policy, University of Leeds. http://www.leeds.ac.uk/family
 • Grup d’estudi sobre la família en “Centre for Research on Families and Relationships
 • The University of Edinburgh. http://www.crfr.ac.uk
 • Grup d’estudi sobre la família en “Laboratoire d’analyse des politiques sociales et sanitaires”. École nationale de la santé publique. France
 • Grup d’estudis sobre la família en “Department of Sociology”. Götebort University-Sweden
 • Grup d’estudi sobre la família en “National Centre for Social Research-EKKE”. The Institute of Social Policy, Athens-Greece
 • Grup d’estudi sobre la família en “Molengraaff Instituut voor Privaatrecht”. University of Utrecht, The Netherlands

ANTECEDENTS DE L’ACTIVITAT DE LA LATC

Projectes de recerca

A)    Projectes de recerca básica a nivell internacional

Investigación sobre los factores culturales, sociales y emocionales que influyen en las altas tasas de embarazo en adolescentes en la región de America Latina y el Caribe como una de las barreras que limitan la culminación de la educación’. UNICEF. Investigador principal: Carlos Iván Pacheco Sánchez. 2012-2013

Vulneraciones, riesgos y vulnerabilidades de las poblaciones desplazadas en Colombia en los ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva y el derecho a la salud. En el marco del proyecto de investigación colectivo sobre ‘Planes geoestratégicos, desplazamientos y migraciones forzadas en el área del ‘Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica’, desarrollado por el seminario permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (SPECHF) del Instituto Mexicano de Antropología e Historia, La Universidad de los Andes de Venezuela, La Universidad de Antioquia, la Universidad Santo Tomás de Bogotá y el CISSC. Investigador principal: Carlos Iván Pacheco Sánchez. 2009

Estudio binacional sobre migración internacional y desarrollo, con enfoque de género, relaciones intergeneracionales, salud sexual y reproductiva de la frontera colombo-ecuatoriana. Fondo Población de Naciones Unidas. Investigador principal: Carlos Iván Pacheco Sánchez. 2008

The well-being of children: The impact of changing family forms, working conditions of parents, social policy and legislative mesures. Project Acronym: WELLCHI NETWORK. Contract No CIT2-CT-2004-505978. Entitat Coordinadora del projecte: Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU). Entitat finançadora: Comissió Europea. 6th Framework Programme. Investigador principal: Lluís Flaquer (Universitat Autònoma de Barcelona). Membre investigadora i coordinadora comitè estadístic, Elisabet Almeda Samaranch. Maig  2004 – abril 2007

Atención a las condiciones de género y salud sexual y reproductiva a población desplazada por la violencia con énfasis en adolescentes. Fondo Población de Naciones Unidas en Colombia (UNFPA). Investigador principal: Carlos Iván Pacheco Sánchez. 2002-2004

La atención institucional del parto y la violación de los derechos reproductivos de las mujeres. Fundación MacArthur. Investigador principal: Roberto Castro. 1999-2007

Aborto y redes sociales en México. Significados, vivencias y apoyo social a mujeres.  OPS/OMS y del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) del Colegio de México. Investigador principal: Roberto Castro. 1998-2005

Salud sexual y reproductiva para 29 municipios el Magdalena Medio. Programa de Desarrollo y paz del Magdalena Medio (PDPMM). Fondo Población de Naciones Unidas en Colombia (UNFPA). Investigador principal: Carlos Iván Pacheco Sánchez. 1997-2002

Aborto, Familia y Redes Sociales. Carnegie Foundation. Investigador principal: Roberto Castro. 1996-2000

International Research Project “Family change and family policy”. Projecte de recerca aplicada finançat pel Mannheimer Zentrum für Europaische Sozialforschung. Research contract. Investigador responsable: Peter Flora (Mannheimer Zentrum). Investigadors projecte espanyol: Elisabet Almeda Samaranch, Lluís Flaquer i Teresa Jurado. Setembre 1994 – Octubre 1997

B)    Projectes de recerca bàsica a nivell local

B.1) Projectes d’investigació bàsica a Cuba, Mèxic, Colombia i Argentina

Familias monoparentales y diversidad familiar en Río Negro. Régimen de concesión: por concurso competitivo. Universidad Nacional de Río Negro. Investigador principal: Dino Di Nella. Equipo investigador: Elisabet Almeda Samaranch, Antonia Carbonero, Nuria Pumar, Rosa Ortiz, Andrea Hernández, Clara Camps Calvet, Sandra Obiol Frances, Verónica Piccone, Julián Fernández, Javier Torres Molina, Malena Fallacara, Mariela Escuer, Luciana García, Natalia Verteramo, Alejandro Cornide y Camila Loggiacco. 2013- 2015.

Género, Desarrollo y Medio II: empoderamiento de las mujeres y estrategias familiares en Santiago de Cuba. Universitat de les Illes Balears. Ajuts a la recerca. Investigador principal: Maria Antonia Carbonero. 2009-2010

Habitus profesional y ciudadanía: un estudio sociológico sobre los conflictos entre el campo médico y los derechos en salud reproductiva en México. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT). Investigador principal: Roberto Castro. 2008

Atención a las condiciones de género y salud sexual y reproductiva a población desplazada en Colombia con énfasis en adolescentes. Investigador principal: Carlos Iván Pacheco Sánchez. 2005

La Construcción social de los Derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en Bogotá, Colombia. Instituto Colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología ‘Francisco José de Caldas’ COLCIENCIAS. Investigador principal: Carlos Iván Pacheco Sánchez. 2004-2006

B.2) Projectes d’investigació bàsica a Catalunya i a l’Estat espanyol

Familias monoparentales del nuevo siglo: retos y dilemas en tiempos de cambio. Proyecto I+D+I. Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. CSO2011-29889. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. 2012-2014

Diversitat i Polítiques Familiars. Nous indicadors des d’una perspectiva no androcèntrica. Subvenció a la recerca atorgada per l’Institut Català de les Dones (ICD). Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. 2010-2011

La revisión de la protección de las familias monoparentales por parte de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Investigador principal: Núria Pumar Beltrán. 2009-2010

Monoparentalidad y exclusión social: estrategias de supervivencia y bienestar desde una perspectiva de género. Proyecto de investigación básica competitiva I+D+i. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. 2007-2010

Fecundidad, salud sexual y reproducción de las mujeres inmigrantes en la Comunidad Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Generalitat Valenciana. Investigador principal: Carles Simó. 2007-2009

Monoparentalidad en España: perfiles y estrategias en el marco del bienestar. Proyecto de investigación básica I+D competitivo. Plan Nacional I+D (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología). Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) SEC2004-06448-SOCI. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. Desembre 2004- Desembre 2007

El divorcio y los hijos: ruptura y reconstitución. Proyecto de investigación básica I+D competitivo. Plan Nacional I+D+I (2000-2003). Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2002-04218-C03-02). Investigadora principal: Prof. Encarna Roca (UB). Subprojecte 1 dirigit per Prof. Encarna Roca (UB). Subprojecte 2 dirigit per Prof. Joan Egea (UPF). Subprojecte 3 dirigit per Prof. Lluís Flaquer (UAB). Membre investigadora del Subprojecte 3, Elisabet Almeda Samaranch. Desembre 2002 – Desembre 2005

Hogares, desigualdad y trabajo en la sociedad post-industrial: España en el contexto internacional. Proyecto de investigación básica I+D competitivo. Plan Nacional I+D+I (2000-2003). Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica. Ministerio de Educación y Cultura. Investigador principal: Prof. Gösta Esping-Andersen (Universitat Pompeu Fabra). Membre investigadora, Elisabet Almeda Samaranch. Gener 2000 – Gener 2003

Estudi estadístic de les sentències de separació i divorci en els jutjats de família de Barcelona, Cervera i Santa Coloma de Gramanet, 1999-2000. Estudi en el marc: “Crisi del matrimoni: tendències socials i conseqüències jurídiques”. Projecte de recerca bàsica finançat pel Pla Nacional I+D+CICYT Secretaria d’Estat de Política. Investigadores responsables: Elisabet Almeda Samaranch i Sandra Obiol. Desembre 2000 – Juliol 2002

Crisis del matrimonio: tendencias sociales y consecuencias jurídica. Proyecto de investigación básica financiado por el Plan Nacional I+D (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología) SEC1999-0712-C03-03. Entitats participants: Subprojecte 1 dirigit per Prof. Encarna Roca (Departament de Dret civil, UB). Subprojecte 2 dirigit per Prof. Joan Egea (Departament de Dret, UPF). Subprojecte 3 dirigit per Prof. Lluís Flaquer (Departament de Sociologia, UAB). Investigadora principal: Prof. Encarna Roca (Universitat de Barcelona). Membre investigadora del Subprojecte 3, Elisabet Almeda Samaranch. Novembre 1999- Novembre 2002

C)    Projectes de recerca aplicada

Pensiones de Supervivencia y familias monoparentales encabezadas por mujeres: perfiles, dinámicas e impactos. Un estudio teórico-empírico comparado en el marco de la Unión Europea. Proyecto de investigación aplicada competitivo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Orden de subvenciones para actividades de estudio y proyectos de investigación competitivos en el ámbito de la protección social TAS/1587/2006-FIPROS2006/16. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. Desembre 2006- juny 2008

Mesures de conciliació entre la vida professional i familiar. Projecte de recerca aplicada del Programa EQUAL “Compartir és Sumar” finançat pel Institut Català de la Dona. Investigadora principal: Prof. Celia Suay Hernández, Departament de Dret Penal (UAB). Membre investigadora, Elisabet Almeda Samaranch. Durada: Febrer 2003 – Octubre 2003

Les Famílies Monoparentals a Catalunya des d’una perspectiva comparada. Conveni de recerca aplicada amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. Durada: 2001-2002

D)    Convenis i contractes de recerca

Estudis socio-jurídics envers els grups de convivència monoparentals. Projecte de recerca aplicada amb entitats socials. Investigador principal: Dino Di Nella. 2007-2009

Fer família sense parella: noves tendències en les monoparentalitats. Conveni de recerca aplicada amb el Departament de d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. 2007-2008

Proposta d’un sistema d’indicadors no androcèntric. Contracte de recerca aplicada amb l’ Institut Català de les Dones. Investigadora principal: Prof. Cristina Carrasco, Departament de Teoria Econòmica, UBarcelona. Membre investigadora, Elisabet Almeda Samaranch (responsable conjuntament amb Cristina Carrasco de la secció: “Accés a les cures”). Febrer 2006 – Juny 2006

Bases per a una Llei d’Igualtat a Catalunya. Contracte de recerca aplicada amb l’Institut Català de les Dones. Dirigida por: Associació “Dones Juristes-Catalunya”. Integrant de la Comissió Assessora per a l’elaboració de les “Bases per a una Llei d’Igualtat a Catalunya” (responsable secció: “Benestar i Família). Elisabet Almeda. Febrer 2006- Maig 2006

Parelles de fet a Catalunya: un estudi exploratori. Contracte de recerca aplicada amb el Departament de Justícia de la Gen. de Catalunya. Investigadores principals: Elisabet Almeda Samaranch i Ana Collado Sevilla (UB). Setembre 2005- Febrer 2006

Infància i famílies monoparentals a Espanya. Contracte de recerca aplicada amb la Fundació La Caixa. Investigadors principals: Elisabet Almeda Samaranch, Lluís Flaquer i Lara Navarro. Juliol 2004- Juny 2006

Les polítiques envers les famílies monoparentals. Conveni de recerca aplicada amb el Departament de Benestar i Família de la Gen.Cat. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. Durada: Gener 2005- Desembre 2005

Famílies i llars a Catalunya. Contracte de recerca aplicada amb la Fundació Jaume Bofill. Investigadors principals Elisabet Almeda Samaranch i Judit Montoriol (UPF). Durada: Gener 2004 – Març 2004

Anàlisi estadística de les ruptures matrimonials en els jutjats de família de Barcelona. Contracte de recerca aplicada finançat per l’Associació “Dones Juristes”. Investigadors responsables: Elisabet Almeda i Sandra Obiol. Durada: Novembre 2000 – Març 2001

One parent families in Spain”. Projecte de recerca en el marc del Master in “Social Policy and Social Planning”, University of Kent at Canterbury. Investigadora principal: Elisabet Almeda Samaranch. 1990-1991

Formació

A)    Seminaris i cursos diversos

III Seminari Taller Interuniversitari: Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere, amb el suport de la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, l’Institut Català de les Dones i la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. Abril i Maig de 2009, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona i Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.

II Seminari Taller Interuniversitari: Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere, amb el suport de la Universitat de Barcelona, la Universitat de València, l’Institut Català de les Dones i la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. 20 d’abril- 30 de maig de 2007, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona i Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.

I Seminari Taller Interuniversitari: Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere, amb el suport de la Universitat de Barcelona. Abril 2005, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona.

Seminari: Pautas de ruptura matrimonial: una perspectiva comparada, en el marc del Seminari “Divorci i recomposicions familiars”, Facultat de Geografia i Història- Universitat de Barcelona. Juny 2001

Seminari: Ruptures d’unions i famílies monoparentals, en el marc del curs de “Polítiques familiars a la Unió Europea”. Institut de Ciències Polítiques i Socials. Curs 2000-2001

B)    Assignatures de primer cicle

Sociologia de la familia i cicle vital en el grau de Sociologia- Universitat de Barcelona. Professores: Elisabet Almeda Samaranch i Clara Camps Calvet. Cursos 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.

Sociologia dels gèneres en el grau de Sociologia- Universitat de Barcelona. Professores: Elisabet Almeda Samaranch i Nuria Verges Bosch. Cursos 2012-2013, 2013-2014.

Sociologia de la familia en la llicenciatura de Sociologia- Universitat de Barcelona. Professora: Elisabet Almeda Samaranch. Cursos 2008-2009 i 2009-2010.

C)    Assignatures de tercer cicle

Dones, control i inclusió social en el Màster Oficial de Sociologia. Transformacions socials i innovació, de la Universitat de Barcelona. Professores: Elisabet Almeda Samaranch i Núria Verges Bosch. Cursos 2013-2014.

Benestar, families i gènere en el Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania,  de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG). Professores: Elisabet Almeda Samaranch i Nuria Verges Bosch. Cursos 2012-2013, 2013-2014.

“Las familias monoparentales”. Temática en el marco del módulo “Familia, Sociedad, Cultura y Política”. Máster en Bienestar Social. Universitat de València. Professora: Elisabet Almeda Samaranch. Cursos 2011-2012, 2012-2013

“Dones i Estat del Benestar” en el Màster Oficial en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania,  de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG). Professora: Elisabet Almeda Samaranch i Cristina Sanchez. Cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

“Gèneres. Sexualitats. Famílies” en el Màster Oficial de Recerca en Sociologia, de la Universitat de Barcelona. Professora: Elisabet Almeda Samaranch. Cursos 2007-2008.

Curso de postgrado y extensión universitaria “Las familias monoparentales desde una perspectiva de género”. Universidad de Barcelona. Octubre 2008 – Enero 2009; Noviembre 2010 – Marzo 2011; Octubre 2011 – Enero 2012

“Infància, Família i Benestar” del programa del Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona. Cursos 2005-2006, 2006-2007

“Família i noves modalitats familiars” en el Màster d’Atenció Precoç i Família de la Facultat de Psicologia, Universitat Ramon Llull. Curs 2005-2006

“Canvis familiars i polítiques en el marc dels règims de benestar” en el Postgrau sobre Violència Familiar: Anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinar de la Fundació Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007

“Polítiques de benestar, famílies i perspectiva de gènere” en el Postgrau Gènere i igualtat d’oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora: Elisabet Almeda Samaranch. Cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

“Família i Noves Modalitats Familiars” en el Màster  Gènere i Violència Domèstica de la Universitat Ramón Llull. Curs 2004-2005.

“Les nenes i nens amb noves modalitats familiars” organitzat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya en el marc del ‘Programa de formació per al personal del Sistema català de serveis socials’, 2003.

“Models de Família i Estat del Benestar”V Curs de Polítiques Públiques d’Igualtat d’Oportunitats i Gènere. Diputació de Barcelona. 2002

“Família, Dones i Marginació Social”. Del programa del Doctorat de Sociologia (Especialitat: Família, Relacions de Gènere i Estat del Benestar) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Curs 1997-1998.

“Les Famílies Monoparentals a Europa”. Postgrau en Política Social (Especialitat: Família i Gènere). Universitat Autònoma de Barcelona. Curs 1994-1995.

“Estructura de la Família”. Postgrau en família i intervenció social del Institut de Sociologia y Psicologia Aplicada. Cursos 1995-1994, 1995- 1996, 1997-1998, 1998-1999

Transferència i Extensió

A)    Estançes de formació, recerca i intercanvi programades en el marc del Programa Internacional de Interncanvis, Prácticas Universitarias i Voluntariat social de Copolis.

Estancia de formación e intercambio de Dino Di Nella (UNRN) en grupo partner de Copolis en Barcelona – Catalunya (UB). Diciembre 2013-Enero 2014.

Estancia de formación e intercambio de Elisabet Almeda (UB) en grupo partner de Copolis en Viedma – Río Negro (Sede Atlántica – UNRN). Febrero-Junio de 2014.

Estancia de formación e intercambio de Sandra Obiol (UV) en grupo partner de Copolis en Viedma – Río Negro (Sede Atlántica – UNRN). Julio de 2014.

B)    Suport tècnic i participació

1. Suport a l’ Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya. Conveni de Col·laboració des de l’any 2005. www.familiesmonoparentals.org

2. Direcció Tècnica del Panell d’Infància i Famílies (CIIMU-Consorci Institut de la Infància i Món Urbà). Transferència de coneixement a administracions. 2004 – 2006

3. Suport a l’ Associació d’Atenció Precoç de Catalunya. Conveni de Col·laboració des de l’any 2005. www.acap-cat.com

4. Suport i assessorament per l’Informe 2006. Infància i Famílies: Malestars, xarxes socials i polítiques públiques. Consorci Institut de la Infància i Món Urbà. Conveni de recerca amb la UB a través de la Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona. Octubre 2004 – Setembre 2005. www.ciimu.org

C)    Programes marc de divulgació científica i social

Cinquè Programa de divulgació científica i social (2012-2013): “Monoparentalidad: Retos y dilemas en tiempos de cambio”. Entitats participants i col·laboradores: Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España; Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona; Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia; Federación de Asociaciones de madres Solteras (FAMS; España); Federación Catalana de Familias Monoparentales; Asociación de Acción Social y Cultural Adalquí, Universidad Nacional Autònoma de Mèxico (Mèxic), Universidad de los Andes (Colòmbia), Universidad Nacional de Río Negro (Argentina).

Quart Programa de divulgació científica i social (2010-2011): “Familias monoparentales y exclusión social”. Entitats participants i col·laboradores: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España; Instituto de la Mujer del Gobierno de España; Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya; Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona; Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia; federación Catalana de Familias Monoparentales; Asociación Catalana de Atención Precoz; Asociación de Acción Social y Cultural Adalquí.

Tercer Programa de divulgació científica i social bianual (2008-2009): Monoparentalitats en el context de la diversitat familiar”. Entitats col·laboradores: Ministeri de Treball i Afers Socials del Govern de l’Estat espanyol; Institut de la Dona del Govern de l’Estat espanyol; Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya; Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona; Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València; Federació Catalana de Famílies Monoparentals; Associació Catalana d’Atenció Precoç; Associació d’Acció Social i Cultural Adalquí.

Segon Programa de divulgació científica i social bianual (2006-2007): “Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere”. Entitats col·laboradores: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER); Ministeri d’Educació i Ciència del Govern de l’Estat espanyol; Ministeri de Treball i Assumptes Socials del Govern de l’Estat espanyol; Institut de la Dona del Govern de l’Estat espanyol; Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya; Secretaria de polítiques Familiars i drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya; Secretaria de Polítiques Universitàries de la Generalitat de Catalunya; Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona; Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València; Associació de Famílies Monoparentals Associació Catalana d’Atenció Precoç

Primer Programa de divulgació científica i social bianual (2004-2005) “Enfocament integral de la monoparentalitat”. Entitats col·laboradores: Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER); Ministeri d’Educació i Ciència del Govern de l’Estat espanyol; Secretaria d’Infància i Famílies de la Generalitat de Catalunya Associació Cuques de Llum

D)    Xarxes, Observatoris i Comissions

Xarxa temàtica internacional d’investigació sobre famílies monoparentals-Xarxa TIIFAMO. Coordinació. Període 2008-2012 (Elisabet Almeda) i 2012-2015 (Dino Di Nella)

Membre de la Comissió Coordinadora del “Pla estratègic per la gestió dels temps a Catalunya: més i millor temps personal i familiar”. Comissió interdepartamental de suport a les famílies. Organitzada per la Secretaria de Polítiques familiars i Drets de Ciutadania (Març 2007- Octubre 2007)

Membre del Programa de formació per a Personal del Departament de Benestar i Famílies. Generalitat de Catalunya, amb el curs “Els infants amb noves modalitats familiars” (2007, 2006, 2005)

Membre de la Comissió Assessora del Panell d’Infància i Família (CIIMU-Consorci Institut de la Infància i Món Urbà). Transferència de coneixement a administracions. (2004-2007).

Membre i Coordinadora del Comitè Estadístic de la Xarxa Europea d’Infància i Família. Projecte: ‘The Well-being of Children: The Impact of Changing Family Forms, Working Conditions of Parents, Social Policy and Legislative Mesures’. Project acronym: Wellchi Network. Network of Excellence. Any 2004-2007

Membre de la Comissió per la llei d’igualtat, que va elaborar les “Bases par una Llei de Igualtat a Catalunya” – secció: Benestar i Família-. (Febrer 2006 – Maig 2006)

Membre de la Xarxa temàtica d’Estudis sobre Família i Parentiu. Responsable del Grup “Família i Estat del Benestar”. (1998-2006)

Membre de l’Observatori de la Família de Catalunya. Departament de Família i Benestar. Generalitat de Catalunya des de l’any 2003-2012.

E)    Tesis, tesines i treballs de recerca

Monomarentalidad e inmigración latinoamericana en Barcelona: Perfiles y trayectorias. Tesi doctoral en curs. Autora: Macarena Carolina Trujillo Cristoffanini. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona. Previst llegir-la: 2016

Subrrogació de la Maternitat: debats i experiències. Tesi doctoral en curs. Autora: Anna Morero Beltrán. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona. Previst llegir-la: 2015

Monoparentalidad y responsabilidad parental. Tesi doctoral en curs. Autor: Dino Di Nella. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona. Previst llegir-la: 2014

Construcción y expresión social de la sexualidad y su relación con la salud sexual y reproductiva. Tesi doctoral en curs. Autor: Carlos Ivan Pacheco. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona. Previst llegir-la: 2014

La mesura del temps: Una anàlisi de les desigualtats de gènere en el treball familiar domèstic. Tesi doctoral en curs. Autor: Marius Domínguez. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona. Previst llegir-la: 2014

Subrrogacio de la maternitat: debats drets i experiències. Tesina de Màster. Autora: Anna Morero. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona, 2011

Significados y discursos sociales sobre el riesgo y el cuerpo en el marco de la medicalización de la reproducción y la sexualidad: un estudio de caso con varones y mujeres en la ciudad de Cuernavaca. Programa de Maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales. Tesina de Màster. Autora: Itzel A. Sosa Sánchez. Directora: Joaquina Erviti. Campus Virtual de CLACSO / FLACSO-Argentina, 2008.

Vivencias y creencias de adolescentes en el campo de la sexualidad y reproducción: el caso de adolescentes de la localidad de Kennedy en Bogotá-Colombia. Salud sexual y reproductiva en países de baja renta. Treball de recerca. Autor: Miguel Saiz Hernández. Director: Carlos Iván Pacheco. Universitat Autònoma de Barcelona, 2008

Cap a una reconceptualització teórico-empírica de la monoparentalitat. Treball de recerca. Autor: Dino Di Nella. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona, 2007

Significados de la sexualidad y salud reproductiva: un estudio de caso con adolescentes de la ciudad de Bogotá, Colombia. Tesina de màster. Autor: Carlos Iván Pacheco. Director: Oscar Guasch. Universitat de Barcelona, 2006

Les famílies monoparentals des d’una perspectiva socio jurídica. Treball de recerca. Autor: Dino Di Nella. Directora: Elisabet Almeda. Universitat de Barcelona, 2005

Construcción y reconstrucción de la identidad femenina en mujeres víctimas de violencia conyugal. Tesi doctoral. Programa de Doctorado en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Autora: Alma Lidia de la Vega. Directora: Joaquina Erviti. Universidad Nacional Autónoma de México, 2004

La protecció econòmica a la infància a l’Estat espanyol. El cas de les prestacions familiars. Treball de recerca. Autora: Sandra Obiol. Director: Lluis Flaquer. Universitat Autònoma de Barcelona, 2003

Aborto y redes sociales en México: Significados, vivencias y apoyo social a mujeres. Tesi doctoral. Autora: Joaquina Erviti. Directora: Antonia Collado. Universitat de Barcelona, 2001

Mujeres en la encrucijada: trayectoria de vida entre el ethos familiar y profesional en mujeres que realizan estudios de licenciatura en la provincia mejicana. Treball de recerca. Autora: Caballero García, Marta. Directora: Antonia Collado. Universitat de Barcelona, 1998

Interrupción voluntaria del embarazo: entre lo individual y lo colectivo. Treball de recerca. Autor: Lluc Carrasco Castaño. Directora: Antonia Collado. Universitat de Barcelona, 1997

F)     Participació a congressos (últims 10 anys. 2004-2014)

Análisis de la situación de las Familias Monparentales en tiempos de crisis a nivel nacional. Autora: Almeda, E. Jornadas Familias Monoparentales: Mi situación en tiempos de crisis. Organizadas por la Federación de asociaciones de Madres Solteras (FAMS) en Palma de Mallorca los días 18 y 19 de Septiembre de 2012

Familias monoparentales: retos y dilemas en el siglo XXI. Autora: Almeda, E. III Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales: Nuevas Monoparentalidades: Procesos de Autodefinición y Legitimación. Organizado por la Facultat de Cièncias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid y por la Red Tiifamo (Red Internacional de Investigación de Familias Monoparentales), 2012

Monoparentalitat i exclusió social. Autores: Camps Calvet, C.; Di Nella, D.  II Jornades de Recerca de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. iiEDG. Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. 8 i 9 de novembre de 2012

Les famílies monoparentals del nou segle. Reptes i dilemes en temps de canvi. Autores: Almeda, E.; Ortiz, R. II Jornades de recerca de l’Institut Interuniversitari d’estudis de dones i gènere (iiEDG). Gènere i benestar: Reptes i respostes feministes, 2012

Análisis del cambio jurídico en las familias desde una perspectiva de género. Autora: Picontó, T. Congreso Internacional Direito-s e Desigualdades celebrado en Coimbra (Portugal) los días 23 y 24 de abril de 2012, organizado por el C.E.S de la Universidad de Coimbra

Families Monoparentals: estat de la questió. Ponència. Autora: Almeda, E. Seminari sobre Monoparentalitats dins del ‘Projecte de Recerca i Compromís Polític entre dones’ realitzat el dia 28 de febrer de 2012

La Familia Monoparental. Autores: Almeda, E.; Flores, C. II Congreso de Familias ‘Erase una vez… la diversidad familiar’, 2012

The Familistic Welfare Regime of Spain: Effects of Transition to Adulthood Patterns from a Gender Perspective. Autora: Moreno, A. SASE, París, 23-24 y 25 de Junio 2011

Work- life dilemmas: family, work and gender roles in Spain from a European comparative perspective. Autora: Moreno, A. SASE, París, 23-24 y 25 de Junio 2011

Conferencia inaugural y presentación del libro ‘Las familias monoparentales a debate’. Autora: Almeda, E. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

Maternidad adolescente en Colombia: Significados y contextos de vulnerabilidad para su ocurrencia. Autor: Pacheco, C.I. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

La protección económica a la infancia y monoparentalidad. Autora: Obiol, S. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

Custodia compartida y monoparentalidad. Autora: Picontó, T. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

¿Políticas de conciliación? Nuevas dificultades para las familias monoparentales en el nuevo capitalismo. Autora: Carbonero, M.A. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

La protección social de las familias monoparentales. Autora: Pumar, N. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

Política, Sociedad y Custodia Compartida. Autor: Becerril, D. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

Maternidades y paternidades: Significados y contextos de la corresponsabilidad reproductiva en México. Autora: Erviti, J. II Simposium Internacional sobre Families Monoparentals, organitzat pel Grup Interuniversitari Copolis ‘Benestar, Comunitat i Control Social’ i la Xarxa TIIFAMO. Realitzat el dies 27 i 28 d’Octubre de 2011

Paternidades: la tarea de hacerse hombres. Autora: Rincon, L. Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología), 2011

Guerra, macroproyectos y vulneración de derechos sexuales en el Grupo de Trabajo “Género, desigualdades y ciudadanía”. Autor: Pacheco, C.I. XXVIII Congreso Latinoamericano de Sociología (ALAS), 2011

Estructuras familiares, monoparentalidad y participación social. Autors: Becerril, D.; Navarro Ardoy, L. X Congreso Español de Sociología, 2010

La construcción médico-profesional de los cuerpos reproductivos: su impacto en las interacciones en los servicios ginecológicos. Autores: Erviti, J.; Castro, R.; Sosa Sánchez, I. IV Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, realizado en Fortaleza, CA, Brasil, del 9 al 11 de septiembre de 2010

Instituciones normativas, género y reproducción. Autora: Erviti, J. Ponencia presentada en el Seminario de Género “Algunos enfoques teóricos y metodológicos de los estudios de género”. Programa Equidad y Género del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, en Cuernavaca, Morelos, el 29 de abril de 2010.

Vulnerabilidad ante el aborto: Contextos y riesgos en salud para las mujeres. Autora: Erviti, J. Ponencia presentada en las “Jornadas de Equidad y Género. Mujeres y Varones entre las diferencias, las desigualdades y los encuentros”, organizadas por UAEM-Campus Oriente, en Cuautla, Morelos, el 25 de marzo de 2010

Proyecto reproductivo y derechos sexuales de las mujeres inmigrantes en la Comunidad Valenciana. Autores: Obiol, S.; Simó, C.; Soler, V.  IX Congreso de la Asociación de Demografía Histórica. Organitza: Asociación de Demografía Histórica, 2010

Responsabilidad parental y monoparentalidad: análisis sociojurídico. Autores: Almeda, E.; Batalla, E.; Camps, C.; Collado, A.; Di Nella, D.; Sandra Obiol.  X Congreso Español de Sociologia “Sociologia y Sociedad en España. Hace treinta años, dentro de treinta años”. Organitza: Federación Española de Sociología.

Conocimiento y uso de anticonceptivos entre los jóvenes mexicanos. El papel del género. Autora: Casique, I. IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en Latinoamérica, La Habana, Cuba, 16 al 19 de noviembre de 2010

Los derechos de igualdad de los padres y la protección de los derechos de los hijos tras la ruptura familiar. Autora: Picontó, T. III Congreso Estatal sobre Defensa de los Menores en la Crisis de Pareja, los días 18 y 19 de noviembre de 2010. Organizado por la Oficina de Defensa del Drets del Menor y la Universidad de las Islas Baleares

La custodia compartida y la protección de superior interés de los hijos. Autora: Picontó, T. Jornadas sobre La custòdia compartida des d’una perspectiva d’infancia, 16 de diciembre de 2010 organizada por CIIMU

La monomarentalitat: Situació social i tractament jurídic. Autora: Almeda, E. VII Jornades Dones i Drets ‘Dones i noves formes de familia. Canvis en les estructures jurídiques androcèntriques’. Organitzades per Antigona, Grup de Recerca de Dones i Societat en perspectiva de gènere i Grup Dones i Drets-UAB. Lloc: Universitat Autonòma de Barcelona. 2-4 març 2009, 2010

Monoparentalidad de mujeres inmigrantes y redes internacionales de cuidados. Autora: Carbonero, M.A. X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organizado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010

Maternidad por opción. Autora: Almeda Samaranch, E.; Camps Calvet, C.; Di Nella, D. X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organizado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010

Responsabilidad parental y monoparentalidad: analisi sociojurídico. Autores: Almeda Samaranch, E.; Batalla Edo, E.; Camps Calvet, C.; Collado Sevilla, A.; Di Nella, D.; Obiol Frances, S. X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organizado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010

Relación entre cambio familiar, educación y fecundidad en España en perspectiva comparada. Autora: Moreno, A. X Congrés Espanyol de Sociologia. Universidad Pública de Navarra. Organizado por la Federación Española de Sociología. 1, 2 y 3 de julio de 2010

Las familias monoparentales: viejos y nuevos perfiles. Autora: Carbonero, M.A Seminario permanente Hispano-cubano de familia. Miradas actuales sobre la dimensión familiar. Cuba, 2010

Gender, family and care in developed countries. Autora: Moreno, A. Congreso Mundial de Sociología, 11- 17 July 2010, Suècia

Famílies monoparentals: debats, polítiques i espais. Autores: Almeda Samaranch, E.; Camps Calvet, C. Jornades ‘Polítiques Públiques d’Habitatge, Participació i gènere’. Organitzades pel Grup Consolidat de Multiculturalisme i Gènere, Laboratori de Hàbitat Social, Participació i Génere (LAHAS), Institució interuniversitària de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2010

Cap un enfocament integral de la monoparentalita. Autora: Almeda, E. Jornades ‘i la teva com és? Monoparentalitats i diversitat familiar’. Organitzades pel Grup Copolis Universitat de Barcelona i la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya. Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 12-13 febrer 2009

Relatoria. Perfils i diversitat de les famílies monoparentals. Autora: Obiol, S. Jornades ‘i la teva com és? Monoparentalitats i diversitat familiar’. Organitzades pel Grup Copolis Universitat de Barcelona i la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya. Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 12-13 febrer 2009

Familias monoparentales. Hacia una conceptualización crítica desde la perspectiva de los derechos de la infancia. Autor: Di Nella, D. Jornades ‘i la teva com és? Monoparentalitats i diversitat familiar’. Organitzades pel Grup Copolis Universitat de Barcelona i la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya. Lloc: Escola d’Administració Pública de Catalunya. 12-13 febrer 2009

L’anàlisi de la monoparentalitat. Autora: Obiol, S. III Seminario-Taller Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere. Organitzen: Grup Copolis-Benestar, Comunitat i Control Social, Dept. Sociologia i Análisis de les Organitzaciones (UB), Dept. Sociologia i Antropologia Social (UV), 2009

La práctica de la responsabilidad parental después de la ruptura en España: El superior interés de los hijos. Autora: Picontó, T. Congreso Internacional Ruptura Familiar y Responsabilidad Parental, los días 22 y 23 de octubre, organizado por el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza, el RCSL, HURI-AGE “EL Tiempo de los derechos”, 2009

The social origin of dilemmas and attitudes of Mexican doctors before abortion related health care.Autor: Castro, R. XXVI IUSSP International Population Conference, Marroc, 2009

Le genre, la famille et le projet de l’immigration. Autora: Carboenero, M.A. Transformations sociales et politiques en Méditerranée Occidentale: Citoyenneté, migrations et reconnaissance, Marroc, 2009

Frontera, género y salud sexual y reproductiva: el caso de la frontera colombo-ecuatoriana. Autor: Pacheco, C.I. XI Congreso latinoamericano de medicina social y colectiva. La salud en la agenda política y social de América Latina ALAMES 25 años, Colombia, 2009

Crear familia sin pareja: ¿una opción? Autores: Almeda Samaranch, E.; Camps Calvet, C.; Di Nella, D. IX Congreso de Sociología para el futuro ‘Construyendo una sociedad feliz’. Grup de Estudis de Poder i Privilegi. Departamento de Sociologia i Anàlisi de les Organtizacions (UB) i Departament de Sociologia I (Universitat d’Alacant). 10-12 juny 2009

Formar una família sense parella. Autores: Almeda Samaranch, E.; Camps Calvet, C.; Di Nella, D. Vè Congrés Català de Sociologia. Organitzat per l’Associació Catalana de Sociologia i UAB. Grup de treball: Famílies. 16-18 abril 2009

Instituciones hegemónicas, varones como agentes reproductivos y equidad de género. Autores: Erviti Erice, J.; Castro Sosa Sánchez, I.A.; Castro, R. III Coloquio Internacional de estudios sobre varones y masculinidades, Universidad de Antioquia.3-5 de diciembre de 2008

La categoría género a debate: aplicación a las nociones de paternidad y maternidad, para la construcción de un objeto de estudio. Género y reproducción: los dilemas de la responsabilidad y la elección reproductiva. Autora: Erviti, J. Seminario-Taller de Trabajos Metodológicos. Organizado por el Grupo de Investigación, Formación y Apoyo Técnico “COPOLIS Bienestar, Comunidad y Control Social” de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Del 7 de enero al 6 de febrero de 2008

Single Motherhood in Spain from a Comparative Perspective. Autora: Almeda, E. Final Conference of the Wellchi Network ‘How can the well-being of children in a knowledge-based society be ameliorated? Convergence and divergence patterns in a European perspective’. Organitzat pel Wellchi Network, Ciimu and the Sixth frame work programme, 2007

Prospectiva de las familias monoparentales: retos y políticas. Autores: Almeda Samaranch, E.; Collado Sevilla, A.; Di Nella, D. VII Congreso de Sociología para el Futuro: Nuevos dilemas en las sociedades del siglo XXI. Organitzat pel Grup d’Estudis sobre Poder i Privilegi (EPP), Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, Universitat de Barcelona; Departament de Teoria de l’Educació, Universitat d’Alacant, 2007

Monomarentalidad en España. Autores: Almeda, E.; Di Nella, D. IX Congreso Español de Sociología: ‘Poder, Cultura y Civilización’. Federación Española de Sociología, 2007

Monoparentalidad desde una perspectiva de género. Autores: Almeda, E.; Di Nella, D. IX Congreso Español de Sociología: ‘Poder, Cultura y Civilización’. Federación Española de Sociología, 2007

Estudios y políticas en torno al aborto en México y América Latina: perspectivas y propuestas. Autora: Erviti, J. Seminario “Estudos sobre a Temática do Aborto na América Latina y Caribe” y la Reunión del Grupo de Trabajo sobre aborto en América Latina y El Caribe. Lugar: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 25 al 28 de septiembre de 2007

Respeto a los derechos reproductivos en las políticas de salud reproductiva. Autores: Erviti Erice, J.; Sosa, IA.; Castro, R. XII Congreso de Investigación en Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública. México, 7-9 de marzo de 2007

La monoparentalitat a Espanya: perfils i estratègies en el marc del Benestar. Un projecte en marxa. Autor: Di Nella, D. III Congrés Català de Joves Sociòlegs, 2006

Entre la precariedad y el olvido: las madres solas con hijos/as a cargo. Autor: Di Nella, D. Jornadas ‘El embarazo imprevisto’. Sociedad Catalana de Contracepción. Academia de Ciencias Nédicas de Cataluña y Baleares, 2006

Monoparentalidad en Cataluña. Desafíos para el bienestar. Autores: Almeda, Elisabet; Di Nella, Dino; Obiol, Sandra. Jornadas ‘Familias Monomarentales. Madres Solteras Invisibles’. Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS), 2006

Las parejas de hecho: un estudio exploratorio. Autores: Almeda Samaranch, E.; Collado Sevilla, A. IV Congrés de Sociologia pel futur: ‘Una sociedad en red’. Organitzat pel Departament de Sociologia i Anàlisi de les organitzacions-Universitat de Barcelona- Departament de Sociologia I-Universitat d’Alacant. 8-9 de juny 2006

Reproducción y responsabilidad en femenino. Un estudio sociológico con varones. Autores: Erviti Erice, J.; Castro, R; Sosa, IA. VIII Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE. 6-9 de septiembre de 2006

Panorama Histórico y Situación Actual de las Familias Monoparentales. Autora: Almeda, E. Jornades ‘Análisis y realidad de las familias monomarentales y monoparentales en España’. Organitzades per la Unión de Asociaciones Familiares y la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Lloc: Casa de la Mujer. 29-30 setembre 2005

La construcción de los derechos humanos sexuales y reproductivos en adolescentes de tres localidades de Bogotá. Autor: Pacheco, C.I. Congreso Latinoamericano de Sociología, 2005

Significados de la sexualidad y salud reproductiva: un estudio de caso con adolescentes de la ciudad de Bogotá, Colombia. Autores: Pacheco Sánchez, C. I.; Rincón Suárez, L. J.; Enriquez Guerrero, C.; Elias Guevara, E. Congreso Internacional de Americanistas, 2005

Los Derechos sexuales y reproductivos: Un nuevo ámbito de investigación sociológica. Autor: Pacheco, C.I. Congreso Sociología para el Futuro, 2005

Monomarentalidad en Espanya: perfiles y estrategias en el marco del bienestar. Autores: Almeda Samaranch, E.; Roca, N. V Congreso de Sociología para el Futuro. Universitat d’Alacant. 10 juny 2005

La Nueva Reforma de los Procesos Matrimoniales. Autora: Verzosa, V. VI Jornadas de Derecho Procesal, 2005

Vasectomía para él o salpingoclasia para ella. Orientaciones y decisiones de los profesionales médicos. Autores: Erviti Erice, J.; Sosa, IA.; Castro, R. XI Congreso de Investigación en Salud Pública. Organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública. 2 al 4 de marzo de 2005

La monoparentalidad en Cataluña: perfiles, necesidades y demandas. Autores: Almeda Samaranch, E.; Obiol Frances, S.  VIII Congreso Nacional de Sociología ‘Transformaciones globales: confianza y riesgo’. Grup de Treball: Sociologia de la família. Sessió: 1ª; Continuidad y cambio familiar. 23-25 de setembre de 2004

Nuevas Monoparentalidades en España. Autores: Almeda Samaranch, E.; Flaquer, Ll.  VIII Congreso Nacional de Sociología ‘Transformaciones globales: confianza y riesgo’. Grup de Treball: Sociologia de la família. Sessió: 3ª; Família, treball i política social. 23-25 de setembre de 2004

El sistema de prestaciones por hijo/a a cargo en España, 1990-2002. Autora: Obiol, S. VIII Congreso Nacional de Sociología ‘Transformaciones globales: confianza y riesgo’. Grup de Treball: Sociologia de la família. Sessió: 3ª; Família, treball i política social. 23-25 de setembre de 2004

La monoparentalidad en Catalunya: perfiles, necesidades y demandas. Autores: Obiol, S.; Almeda, E. VIII Congreso Nacional de Sociología ‘Transformaciones globales: confianza y riesgo’. Grup de Treball: Sociologia de la família. Sessió: 3ª; Família, treball i política social. 23-25 de setembre de 2004

El DIU y la obtención de consentimiento informado bajo presión. Hallazgos de una investigación sobre violación de derechos reproductivos en México. Autores: Castro, R.; Erviti Erice, J. IX Congreso Latinoamericano de Medicina Social. Salud: Un derecho a Conquistar. La Agenda de la Medicina Social Latinoamericana. 15 de agosto de 2004

Publicacions

Revistes

2012

Picontó, T. (2012) “The equality rigths of parents and the protection of the best interest of the child after partnership breakdown in Spain”, en International Journal of Law, Policy and Family, 26/3, 378-400

Moreno, A. (2012) “   Familia, empleo femenino y reproducción en España: incidencia de los factores estructurales”, en Papers, 97/2, 461-495

Moreno, A. (2012) “Gender, family and care provision in developing countries: towards gender equality”, en Progress In Development Studies, vol. 12

2011

Moreno, A. (2011) “La conciliación laboral y familiar en el modelo de flexiguridad en España desde una perspectiva de género”, en Comunitania, 2-25

Moreno, A. (2011) “I giovani-adulti spagnoli tra lavoro e famiglia. Conciliazione ed emancipazione in una prospettiva comparata e di genere”, en Rivista delle politiche social, núm. 3

Casique, I. (2011) “Conocimiento y uso de anticonceptivos entre los jóvenes mexicanos. El papel del género”, en Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 68, 601-638

2010

Almeda Samaranch, E.; Dino Di Nella, D. (2010)  “Monoparentalidad, juventud y responsabilidad parental: Reflexiones e implicaciones desde una perspectiva no adrocéntrica” en Revista de estudios de Juventud, núm. 90, 143-161

2009

Moreno, A. (2009) “Gender roles, family policies and dilemmas of the work and family life balance in spain from a comparative european framework”, en Journal of Societal and Social Policy 

2008

Almeda, E.; Di Nella, D.; Obiol i Francés, S. (2008) “L’experiència de la monoparentalitat: percepcions, dificultats i demandes”, en Arxius de Ciències Socials, 19-29

Amb anterioritat

Obiol Francés, S. (2003) “La monoparentalitat, un nou repte per a l’Estat del Benestar. en Revista Catalana de Sociología, núm. 19, 119-142 http://www.raco.cat/index.php/revistasociologia/article/viewFile/222387/303191

Almeda Samaranch, E (2003) “Mares soles: entre l’oblit i la precarietat” en Revista Ca la Dona, núm. 41, Barcelona: Associació Ca la Dona

Obiol Francés, S. (2002) “Monoparentalitat i protecció econòmica de la família, en Revista Àmbits de política i societat, núm. 24, 42-46

Almeda Samaranch, A.; Flaquer, Ll. (1995) “Las Familias monoparentales en España: Un enfoque crítico”  en Revista Internacional de Sociología, Tercera época, núm. 11, 21-45, Maig-Agost 1995, Institut d’Estudis Socials Avançats, CSIC (enlace E)

Llibres

2013

Escobedo, A. (2013) “Conciliating parents labor and family life”, en Ben-Arieh, A.; Casas, F.; Frones, I.; Korbin, J.E. (Eds.) Handbook of Child Well-Being. Theories, Methods and Policies in Global Perspective. Dorcrecht: Springer Reference.

2012

Picontó, T. (2012) La custodia compartida a debate. Madrid: Dykinson

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D.; Camps Calvet, C. (2012) “Familias monoparentales: debates, políticas y espacios”, en Pérez-Ricón, Socorro i Rosa Robira Tello (2012) ¿Derecho a la vivienda? Miradas críticas a las políticas de vivienda. Barcelona: Edicions Bellaterra

2011

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D. (2011) Red Temàtica Internacional de Investigación sobre Familias Monoparentales. Inicios y Experiencias 2008-2011. Barcelona: Copalqui Editorial

Almeda Samarach, E.; Di Nella, D. (Editors) (2011) Colección familias monoparentales y diversidad familiar. 5 volúmenes: ‘Introducción a las famílias monoparentales’; ‘Bienestar, protección social y monoparentalidad’; ‘Entre la ley y la experiencia. Nociones y redes de familias monoparentales’; ‘Perfiles y diversidades de las familias monoparentales’; ‘Familias monoparentales. Violencias, discriminaciones y vulnerabilidad’. Barcelona: Copalqui Editorial

Casique, I.; Zúñiga, G.; Freitez, A. (2011) “Control de la Fecundidad y Perspectiva de Género. Retos”, en Las Políticas de Población en México. Programa Nacional de Población 2008-2012. Debates y Propuestas, SOMEDE-SEGOB-CONAPO

Casique, I. (2011) “Aborto Espontáneo e Inducido. Factores asociados a su ocurrencia en México”, en Ana María Chávez y Catherine Menkes (Edit). Procesos y tendencias poblacionales en el México contemporáneo. Una mirada desde la ENADID 2006. México

Pacheco, C.I. (2011) “Gestión del conocimiento para el abordaje del fenómeno del embarazo adolescente”, en Mejía M.L.; Pacheco C. I.; Muñoz, L. M (Editores) Embarazo adolescente en Bogotá: Construir nuevos sentidos y posibilidades para el ejercicio de derechos. Bogotá: UNFPA – Secretaría Distrital de Salud

Rincón, L. (2011) “Aproximación a los significados de paternidad, maternidad y embarazo adolescente en contextos de desplazamiento”, en Mejía M.L.; Pacheco C. I.; Muñoz, L. M (Editores) Embarazo adolescente en Bogotá: Construir nuevos sentidos y posibilidades para el ejercicio de derechos. Bogotá: UNFPA – Secretaría Distrital de Salud

Moreno Mínguez, A. (2011) Los dilemas de compatibilización laboral y familiar en el marco de las políticas familiares. Incidencia sobre el empleo femenino y la división del trabajo familiar en perspectiva comparada. Informe No827 del Instituto de la Mujer

Obiol, S. (2011) “El cambio familiar y el proceso educativo”, en Beltrán, J.; Hernàndez, F.J. (coords.) Sociología de la Educación. Madrid: McGraw-Hill

Erviti, J (2011) “Mujeres, cuerpos y medicina. Un estudio con médicos que trabajan en servicios de salud reproductiva en México”, en Carolina Agoff, Irene Casique y Sonia Frías (coord.) Violencias contra las mujeres. Cuernavaca: UNAM/CRIM.

Almeda Samarach, E.; Batalla, E.; Camps, C.; Collado, A.; Di Nella, D.; Obiol, S. (2011) “Responsabilidad parental y monoparentalidad: análisis sociojurídico”, en Rodríguez Díaz, J.A; Almeda Samaranch, E. (Eds) (2011) Sociologías Plurales. Barcelona: Copalqui Editorial

2010      

Castro, R.; López, A. (ed.) (2010) Poder médico y ciudadanía. El conflicto social de los profesionales de la salud con los derechos reproductivos en América Latina. Montevideo: Universidad de la República; México: UNAM, CRIM, c2010

Meneses, M J.; Toro, M.C.; Mejía, M.L.; Pacheco, C. I. (2010) Derechos sexuales y reproductivos, equidad y violencia basada en género, y salud sexual y reproductiva con énfasis en VIH: Módulo único pedagógico de las fuerzas militares y para la policía nacional de Colombia. Ministerio de Defensa Nacional, Fondo de Población de las Naciones Unidas

2009

Becerril, D. (2009) “La adaptación a la ruptura: percepción social de los efectos”, en García Garnica, M.C.; Morillas Fernández, M. (dir.); Quesada Páez, A. (coord.) La protección del menor en las rupturas de pareja. Pamplona: Thomson Reuters

Flaquer, Ll.; Escobedo, A. (2009) “The metamorphosis of informal work in Spain: Family solidarity, female immigration and development of social rights”, en B. Pfau-Effinger, L. Flaquer & P. Jensen (eds) Formal and informal work: the hidden work regime in Europe. New York-London: Routledge, pp. 143-168.

2008

Escobedo, A. (2008) “Políticas de licencias parentales y de atención infantil para los menores de tres años y sus familias: el caso español en el contexto internacional” en Pazos, María (dir.) Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI. Colección: Estudios de Hacienda Pública. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales

Escobedo, A.; Navarro, L.; Flaquer, L. (2008) El impacto de la maternidad y la paternidad en el empleo. Itinerarios laborales de madres y padres en hogares con menores de tres años. Análisis de cambios y discontinuidades a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales. Madrid: FIPROS

Moreno Mínguez, A. (2008) “Familia y roles de género en españa desde una perspectiva comparada: un modelo en transición” en Chuliá E. y Felix Sanz (coord.), En torno a la familia español: análisis y reflexiones desde perspectivas sociológicas y económicas. Madrid: FUNCAS

Erviti Erice, J. (2008) Género, sexualidad y reproducción. Un estudio con varones de instituciones normativas, México: Subdirección de Superación académica del CRIM y Dirección General de Apoyo al Personal Académico de la UNAM

Almeda, E.; Di Nella, D.; Camps, C.  (2008) Fer família sense parella, Barcelona: Copalqui Editorial

Almeda Samaranch, E. (2008), “Famílies monomarentals: Visibilitzant les realitats” a Encarna Bodelón (2008) Construint els drets de les dones: dels conceptes generals a les polítiques locals. Colecció F-Perspectives, Barcelona: Diputació de Barcelona.

2007

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D.; Obiol Francés, S. (2007), Les famílies monoparentals des d’una perspectiva de gènere, Barcelona: Edicions Copolis.

Almeda Samaranch, E.; Di Nella, D. (2007) Ponències presentades en el IX Congres de Sociologia Espanyola (Barcelona 13-15 Setembre 2007): a) “Monoparentalitat des d’una perspectiva de gènere” -Grup de Treball: Sociologia del Gènere; b)”Monomarentalitat en Espanya” Grup de Treball: Sociologia de la Família. http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/09/TRABAJOTOT.pdf

2006

Almeda Samaranch, E; Flaquer, Ll.; Navarro, L. (2006), Monoparentalidad e infancia, Colección Estudis Sociales, Núm. 20, Barcelona: Fundación “la Caixa”. Disponible en: http://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol20_es.pdf

Obiol Francés, S. (2006)  “El sistema de prestaciones por hijo a cargo en España”, en Revista Internacional de Sociología. Nº 43 pp. 95-117. Madrid http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/viewFile/42/42

Carrasco, C.; Almeda, E. et al. (2006) Estadístiques sota sospita. Proposta de nous indicadors de l’experiència femenina. Institut Català de les Dones Barcelona.

2005

Moreno, A. (2005) “La familia” Instituciones y Organizaciones Sociales Páginas, inicial: 24 final: 63 Thomson.Madrid

2004

Almeda Samaranch, E. (coord.) (2004) Les famílies monoparentals a Catalunya: perfils, necessitats i percepcions, Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Ambits%20tematics/Families/07familiamonoparental06/2006FamiliesmonoparentalsCatalunya.pdf

Amb anterioritat

Almeda Samaranch, E. (2003) “Polítiques de suport a les famílies monoparentals” en Documents de Reflexió Estratègica 4, Suport a les Famílies 3. Pla Governamental CAT 21, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.28.

Almeda Samaranch, E. (2002) “Les famílies monoparentals i les ruptures matrimonials a Lluís Flaquer (coord.) Informe sobre la situació de la família a Catalunya. Un intent de diagnòstic, pp. 120-143. Barcelona: Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/docs/dasc/01Departament/08Publicacions/Ambits%20tematics/Families/15informesituaciofamiliacat02/flaquer_informe_situacio_familia.pdf

Almeda Samaranch, E. (2002) “Famílies monoparentals i ruptures matrimonials a Catalunya: apunts per a un debat” en Lluís Flaquer (ed.) Polítiques familiars a la Unió Europea pp. 88-131. Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials.

Almeda Samaranch, E. (2005). Las experiencias familiares de las mujeres encarcelades. El caso de Cataluña. A Las cárceles de la democracia. Del deficit de ciudadanía a la producción de control.Ediciones Bajo Cero. Madrid

Almeda, E.; Sarasa, S.; Obiols, D. (1999) “El programa de rentas mínimas de inserción en un contexto de reforma en los servicios sociales: el caso de Cataluña”

Document de treball/Working (1999) Paper nº 99/08, Nov/99, Institut d’Estudis Socials Avançats, CSIC. http://digital.csic.es/bitstream/10261/1557/1/dt-9908.pdf

Almeda Samaranch, E.; Flaquer, Ll. (1993) “La monoparentalidad en España: claves para un análisis sociológico” Document de treball/Working, Paper Nº 93/1, Maig/93, Institut d’Estudis Socials Avançats”, CSIC