PRESENTACIÓ

Si bé tota l’activitat del Grup es fa de forma coordinada, aquesta línia d’actuació es desenvolupa de manera especialment articulada amb les altres LATCs i amb el Centre de Formació Contínua i Documentació del Grup. Així, d’una banda es fa tota una tasca de recerca, suport tècnic i assessorament, formació acadèmica i difusió de resultats al voltant de les metodologies de recerca social i la innovació docent. Però a més a més, d’altra banda es desenvolupen una sèrie de plataformes, eines i gestions acadèmiques i institucionals, per tal de potenciar la capacitat formadora i de transferència del Grup, respecte al treball metodològic i d’innovació docent que es desenvolupa en cadascuna de les altres Línies d’Actuació Temàtiques. Funciona així, aleshores, com un metaespai de reflexió i debat, on la mateixa tasca del Grup és sotmesa a l’anàlisi crítica per després estendre-la a la comunitat científica i a la societat en general.

MEMBRES

Responsables:

Antonia Collado i Dino Di Nella

Membres:

Carlos Ivan Pacheco, Elisabet Almeda Samaranch, Esther Batalla, Ignasi Pons, Joaquina Erviti, Núria Vergés, Pilar Castells i Sandra Obiol.

ACTIVITATS I PROJECTES PER ÀREES DE TREBALL

 

ÀREA D’INVESTIGACIÓ

Projectes de recerca

– La investigación acción participativa como herramienta para la reducción de la vulnerabilidad social

Altres projectes de recerca i de coneixements

Investigadors rincipals: Dino Di Nella – Yago Di Nella

Any de realització: 2009-2012

– Construcció del Centre de documentació i banc de dades sobre els àmbits temàtics del Grup Copolis. Benestar, Comunitat i Control Social

Altres projectes de recerca i de coneixements

Investigador Principal: Dino Di Nella

Any de realització: 2007-2010

– Elaboración de una propuesta de un sistema de indicadores no androcéntricos

Contracte d’investigació aplicada amb l’Institut Català de les Dones.

Grau de participació: Membre (Elisabet Almeda Samaranch, responsable, conjuntament amb Cristina Carrasco, de secció “Acceso a los cuidados”; Investigadora principal: Prof. Cristina Carrasco)

Any de realització: 2006

Bloc per a la recerca social “El culte a la Santa Mort a un Mèxic en crisi”

CESMECA-UNICACH México (www.santamuerte.bitacoras.com)

Altres projectes de recerca i de coneixements

Investigador principal: Pilar Castells

Any de realització: 2005-2006

Assesorament i consultories externes

Asociación para la Humanización de la Vida/Gaviota, Nicaragua

Grau de participió: avaluació de treball de l’Associació civil. Elaboració del seu Pla Estratègic 2004-2007.

Any de realització: 2006

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, México

Grau de participació: Consultora externa d’avaluació institucional (Pilar Castells).

Any de realització: 2006

Fundació Centre Català de Solidaritat

Grau de participació: assesoria per al desenvolupament de projectes de diagnòstic i avaluació institucional sobre Drogues i Societat de Consum (Elisabet Almeda, Dino Di Nella, Yago Di Nella).

Any de realització: 2005

Instituto d’Infància i Món Urbà – CIIMU

Grau de participació: Recolzament tècnic i assessorament per a l’Informe 2006. Infància i famílies: malestars, xarxes socials i polítiques públiques (Elisabet Almeda Samaranch – Núria Vergés Bosch).

Any de realització: 2004 – 2005

 

 

ÀREA DE FORMACIÓ

 

Assignatures de Grau

Assignatura “Tècniques d’Investigació Social II”: Assignatura obligatòria en la Llicenciatura en Sociologia de la Universitat de Barcelona. Cursos 2007-2008, 2008-2009.

Assignatura “Tècniques d’Investigació Social”: Assignatura obligatòria en la Diplomatura en Relacions Laborals de la Universitat de Barcelona. Cursos 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.

Assignatura “Tècniques y mètodes d’investigaciós social i comunicativa”: Assignatura obligatòria en la Llicenciatura en Sociologia de la Universitat de València. Cursos 2004-2005; 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.

– Assignatura “Tècniques d’investigació quantitativa i qualitativa a criminologia” en la Llicenciatura en Criminologia de la Universitat de Barcelona. Curs 2006-2007.

– Assignatura “Tècniques quantitatives I“: Assignatura obligatòria en la Diplomatura de Ciències Empresarials de la Universitat de Barcelona. Cursos 2004-2005, 2006-2007.

Cursos i seminaris de grau

-3r Seminari de grau “Iniciació en la Investigació de Processos Socials“. (Universita de Barcelona). Curs 2007-2008.

-3r Seminari de grau sobre “Representacions audiovisuals de processos socials” (Universitat de Barcelona). Curs 2007-2008.

-2n Seminari de grau “Iniciació en la Investigació de Processos Socials“. (Universitat de Barcelona). Curs 2006-2007.

-2n Seminari de grau sobre “Representacions audiovisuals de processos socials” (Universitat de Barcelona). Curs 2006-2007.

-1r Seminari de grau “Iniciació en la Investigación de Processos Socials”. (Universitat de Barcelona). Curs 2005-2006.

-1r Seminari de grau sobre “Representacions audiovisuals de processos socials” (Universitat de Barcelona). Curs 2005-2006.

– Seminari sobre “Investigació Social del Grup Copolis. Universitat de Barcelona. Curs 2005-2006.

Assignatures de postgrau

-Assignatura “Análisis Cualitativo” en la Maestría en Estudios en Población y

Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Curso 2008.

– Assignatura “Anàlisi i abordatge des de la intervenció interdisciplinària” en el Postgrau en Violència Familiar de la Universitat Ramon Llull. Curso 2007-2008.

– Assignatura “Seminari d’investigació” en el Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona. Cursos 2005-2006, 2006-2007.

– Assignatura “Tècniques bàsiques d’investigació social” en el Doctorat en Sociologia de la Universitat de Barcelona. Curso 2006-2007.

– Assignatura “Metodología de Investigación II”en la Maestría en Estudios en

Población y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Curso 2004 y 2006.

Seminaris de postgrau

-5a edició del Taller de Sociologia del Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions (Universitat de Barcelona). 2008-2009.

-5é Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) de postgrado (2008). ‘Metodologies, Investigació i periodisme: violència i terrorisme’, (Universitat de Barcelona).

-4a edició del Taller de Sociologia del Departament de Sociologia y Anàlisis de les Organitzacions (Universitat de Barcelona). 2007-2008

-4t Seminari-Taller de Trabajos Metodológicos (TTM) de postgrau (2007). ‘Construcció d’objecte d’estudis: aplicació de la categoria de gènere a les nocions de paternitat i maternitat’, (Universitat de Barcelona).

-3r Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) de postgrau (2007). ‘Tecnologies de la Informació i la Comunicació i Investigació activista’, (Universidad de Barcelona).

-3a edició del Taller de Sociologia del Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions (Universitat de Barcelona) 2006-2007.

-2a edició del Taller de Sociologia del Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions (Universitat de Barcelona) 2005-2006.

-2n Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) de postgrau (2006). Metodologies quantitatives: questionari per a panel estadístic sobre infància i famílies (Universitat de Barcelona).

-1r Seminari-Taller de Treballs Metodològics (TTM) de postgrau (2005). Metodologies qualitatives: guió d’entrevistes en profunditat mares solas amb fills/filles a càrrec. (Universitat de Barcelona).

-1a edició del Taller de Sociologia del Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions (Universidad de Barcelona)2004-2005.

 

ÀREA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

 

Capacitat formativa i de transferència en metodologies de recerca social

A més de múltiples activitats de suport i assessorament en metodologies qualitatives i quantitatives (amb especilització en explotació de dades del Phogue, i de fonts orals per a processos de recuperació de la memòria social), el Grup desenvolupa des d’aquesta línia d’actuació i en estreta relació amb les altres LATCs un conjunt ben articulat d’accions per a la transferència i formació en metodologies de recerca social.

 

Direcció de tesis doctorals

La capacitat formativa en metodologies de recerca social de Copolis s’ha ben demostrat principalment mitjançant la direcció de 24 tesis doctorals, sis de les quals ja finalitzades, i les divuit tesis restants inscrites des de l’any 2005 en endavant. A més a més, hi ha múltiples tesines corresponents al DEA i també als màsters que són dirigits pels membres del Grup.

D’altra banda, tots els membres del grup tenen un sòlida trajectòria en la recerca aplicada i en la formació en treball de camp, circumstància que els ha permès l’aprenentatge i la conceptualització dels seus resultats respecte el procès metodològic desenvolupat.

 

Formació i Avaluació d’investigadors predoctorals i postdoctorals

S’ha de destacar igualment que els membres del Grup participen de diverses instàncies d’avaluació metodològica de la performance d’investigadors en formació i posdoctorals, tals com de l’avaluació dels projectes de la convocatòria de R+D del MCI – Govern d’Espanya 2008 (Prof. Pons), el Research Comité of Sociology of Law (International Sociological Associattion: 2006 – , Prof. Picontó); el Programa de Beques de postgrau per a la realització d’Estudis sobre Comerc Urbà 2005-2008 (Prof. Batalla); dels Plans de Tutela Individual per a la Iniciació en la Recerca Social de la Universitat de Barcelona 2007-2008 (Prof. Almeda i Prof. Dino Di Nella); dels projectes de la convocatòria del CONACYT de Mèxic 2005-2008 (Prof. Erviti); del programa de passanties i treball comunal universitari de la Universitat Nacional de La Plata 2006-2008 (Prof. Yago Di Nella).

Igualment s’integren diferents comités acadèmics o grups dictaminadors de revistes científiques especialitzades on s’avaluen els papers i articles del personal investigador, com la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (CINDE, Universidad de Manizales, Colombia: 2008 -); la Revista de Estudios Sociales y Humanísticos LiminaR (CESMECA, UNICACH. Mèxic: 2007 – ); la Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil / Brazilian Journal of Mother and Chile Health (Instituto Materno Infantil de Pernambuco, IMIP. Brasil: 2004 – ); la Revista Española de Criminología, (Sociedad Española de Investigación Criminológica: 2000 -); la Revista Papers de Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona: 2008); Editorial del Colegio de Sonora (Colegio de Sonora, Mèxic: 2007); Publicacions d’Editorial Bellaterra (Sabadell, Espanya: 2007); la Revista Salud Pública de México (Instituto Nacional de Salud Pública de México: 2005 y 2007); la Revista Mexicana de Sociología (Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México: 2004 – 2005); la Revista No-Temas de Argentina (Universidad Nacional de la Plata: 2008- ); i la Revista Latinoamerica Al-Nativas del Control Social (Universidad Nacional de La Plata-PNUD: 2008).

Formació i suport en estades de recerca i formació en centres acadèmics de l’estranger

Per la seva part, han estat vinculats al grup durant el període 2005-2008 com a becaris predoctorals i investigadors contractats en formació, Carlos Pacheco (de nacionalitat colombiana, amb beca predoctoral Alban de la Unió Europea), Károlin Kappler (de nacionalitat alemanya, amb beca FI de la Generalitat de Catalunya), Dino Di Nella (de nacionalitat italiana, com a investigador contractat pel Programa de Potenciació de Recursos Humans cofinançat pel Govern d’Espanya, Fons FEDER de la Comisió Europea i la Generalitat de Catalunya), i Irene Corach (de nacionalitat argentina, amb beca del CONICET-Argentina). També s’han vinculat amb el suport del Grup i amb beques de recerca competitives no universitàries Núria Vergès (de nacionalitat espanyola, amb beca de l’Institut Català de les Dones i de l’Institut de la Dona del Govern Espanyol), i Joanna K. Jasiewicz (de nacionalitat polonesa, amb beca FPU del MEC).

També s’han gestionat i donat suport a estades de recerca i formació postdoctoral i predoctoral en centres d’excel·lència de l’estranger, entre les que es poden destacar: Harvard University, Minda de Gunzburg Center for European Studies, a Elisabet Almeda, com a Visiting Scholar amb beca de mobilitat per a professors de la Generalitat de Catalunya, 2005. Tres mesos, Cambridge; EEUU. Harvard University, Minda de Gunzburg Center for European Studies, a Dino Di Nella, com a Research Assistant, amb beca-subsidi del Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal, 2005. Tres mesos, Cambridge; EEUU. New York University, a Sandra Obiol, amb beca-subsidi de l’Associació Vilallonga, 2006. Dos mesos, EEUU. Universidad Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. a Carlos Pacheco, amb beca per estàncies de recerca de la UB-UNAM, 2007. Sis mesos, Cuernavaca, Mèxic. Universidad Nacional de La Plata. Centro de Estudios Avanzados en Clínica de la vulnerabilidad psicosocial i sociopenal, a Elisabet Almeda. 2008. La Plata, Argentina.

La capacitat formativa del grup també es pot copsar en la recepció al partner coordinador del Grup (els integrants del departament de sociologia de la UB) de la Dra. Joaquina Erviti (per estada posdoctoral d’un any sabàtic al 2007), i de la investigadora predoctoral Anna Zilbernick (amb estada aprovada al Grup, amb beca concedida i finançada pel MEC del Govern d’Espanya a l’any 2005 per tres mesos). També es van integrar múltiples comissions i jurats avaluadors de tesis doctorals i tesines de màster. De la mateixa manera, i des de la coordinació dels esmentats màsters i doctorats, es va desenvolupar de manera permanent la tasca d’orientació i suport tècnic i logístic a una gran quantitat d’estudiants predoctorals de la UB i la UNAM.

 

Gestió per a la innovació i/o millora de la qualitat docent

Pel que fa a la capacitat de transferència en l’àmbit de la innovació i millora de la qualitat docent, s’ha d’esmentar la important funció i compromís que sostenen els membres del Grup. Es participa en 22 programes de doctorats, màsters i curs de postgrau diferents en diversos països. A més a més, es coordinen tres programes de doctorats oficials, dos màsters universitaris, i es dirigeixen tres curs de postgrau, a més de participar de vàries comissions de postgrau i doctorat de les unitats acadèmiques de les que es forma part:

Programa de Doctorat en Sociologia

Universitat de Barcelona

Grau de participació: Coordinadora (Ana Collado Sevilla 2005 endavant; Ignasi Pons 2004-2005)

Any de realització: 2004 –

Programa de Doctorat en Dret (especialitat en dret processal)

Universitat de Barcelona

Grau de participació: Coordinadora (Victoria Berzosa)

Any de realització: 2001 –

Programa de Postgrau de Dret Andorrà (especialitat de dret processal)

Consell Superior de Justícia del Principat d´Andorra

Grau de participació: creadora i coordinadora (Carmen Navarro)

Any de realització: 2001 –

Màster Universitari d’Investigació en Sociologia

Universitat de Barcelona

Grau de participació: Coordinadora (Ana Collado Sevilla)

Any de realització: 2006 –

Màster en Gestió i Ordenació del Comerç Urbà

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Diputació de Barcelona

Grau de participació: codirectora (Esther Batalla Edo)

Any de realització: 2008 – 2010

Maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional

Universidad Nacional Autónoma de México

Grau de participació: membrede la Comisión de Admisión (Joaquina Erviti Erice)

Any de realització: 2003 – 2007

Maestría en Trabajo Social

Universidad Nacional Autónoma de México

Grau de participació: membre de la Comisión de Admisión (Joaquina Erviti Erice)

Any de realització: 2006

Comissió de Doctorat de la Facultat de Dret

Universitat de Barcelona

Grau de participació: miembro (Victoria Berzosa)

Any de realització: 1999 –

Comissió de Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa

Universitat de Barcelona

Grau de participació: membre (Ana Collado Sevilla)

Any de realització: 2006 –

Comissió de Docència de la Facultat de Dret

Universidad de Zaragoza

Grau de participació: membre (Teresa Picontó)

Any de realització: 2006 –

Comissión del Pla d’Estudis de la Facultat de Dret

Universidad de Zaragoza

Grau de participació: secretaria (Teresa Picontó)

Any de realització: 2006 –

A més d’aquesta tasca de lideratge per a la innovació i millora de la qualitat docent en programes de postgrau, es fa la coordinació o s’és responsable de mòduls docents en altres catorze programes més de Doctorat, Màster Universitaris, Màsters propis i Diplomes de Posgrau:

– Programa de Doctorat en Dret Pluralista, Públic i Privat, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Nacional de El Salvador. Desenvolupat a El Salvador. Cursos 2004-2005 i 2005-2006.

– Màster Universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG), Cursos 2007-2008, 2008-2009.

– Maestría en Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Curs 2005, 2006.

– Maestría en Estudios en Población y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cursos 2004, 2006 y 2008.

– Maestría en Políticas de Igualdad de Género, CIESAS-México-UAB. Curs 2004-2005.

– Maestría en Ciencias de la Salud amb àrea de concentració en Sistemas de Salud y en la Maestría en Gerencia y Dirección en Salud del Instituto Nacional de Salud Publica de México. Cursos 2003, 2004, 2005 y 2006.

– Màster Internacional de Dret Civil i Familiar, Universitat Autònoma de Barcelona, desenvolupat en el Consejo Superior de la Justicia de México en Mèxic D.F (Mèxic). Curs 2005.

– Màster en Criminologia i Execució Penal, Universitat Autònoma de Barcelona i Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.

– Màster d’Estudis Policials-MEP de la Universitat de Barcelona. Curs 2004 – 2005.

– Màster en Gènere i Violència Domèstica de la Universitat Ramón Llull. Cursos 2004-2005, 2006-2007.

– Màster dAtención Precoç y Família de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull. Curs 2005-2006.

– Màster en Benestar Social: Intervenció Individual, Familiar i Grupal de la Universitat de València. Curs 2008-2009.

– Postgrau sobre Violència Familiar: Anàlisi i Abordatge des de la Intervenció Multidisciplinar de la Universitat Ramon Llull. Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.

– Postgrau en Gènere i Igualtat d’Oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.

Endemés, els membres han fet un important volum de docència de postgrau al període, vinculada estretament a les línies de recerca del grup, amb el desenvolupament de més de 50 cursos corresponents a més de 25 assignatures de postgrau. Per tant, l’experiència acumulada i la capacitat de replicar experiències d’innovació i millora de la qualitat docent és bastant estesa.

Grups i Projectes d’Innovació Docent

Grup d’Innovació i Millora de la Qualitat Docent “Dret al Dret” (2008GID-UB/19)

Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. Universitat de Barcelona.

Responsable: Antonio Madrid Pérez.

Grau de participació: membre (Victoria Berzosa)

Any de realització: 2008 – 2012

Grup d’Innovació Docent de Gestió i Administració Pública (GID-GAP 2008GID-UB/02)

Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari. Universitat de Barcelona. Responsable: Marina Solé Català.

Grau de participació: membre (Ana Collado Sevilla)

Any de realització: 2008 – 2012

Un viatge sociològic per l’aprenentatge dels processos socials

Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions. Universitat de Barcelona.

Assignatura de Sociologia General: Processos Socials. Llicenciatura en Sociologia. Universitat de Barcelona.

Responsable: Elisabet Almeda Samaranch

Any de realització: Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.

Pla de Tutela Individual per a la Iniciació en la Investigació Social

Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions. Universitat de Barcelona.

Programa de pasanties i pràctiques per a estudiants de grau, del Grup Copolis, Universitat de Barcelona. Barcelona.

Responsable: Elisabet Almeda Samaranch, Dino Di Nella

Any de realització: 2006 –

Creació dels recursos didàctics i producció de material docent necessaris per impartir les diverses assignatures del dret processal civil a través de la metodologia de casos amb el suport del campus virtual de la UB (ref. 2008MQD 00067)

Universitat de Barcelona

Assignatures del dret processal civil. Llicenciatura en Dret.

Responsable: Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol (membre: Victoria Berzosa)

Any de realització: Cursos 2008 – 2009.

Estructura social i imaginació sociològica

Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València.

Assignatura de Sociologia General. Llicenciatura de Sociologia i Programa de Sociologia i Ciències Polítiques.

Responsable: Sandra Obiol Frances

Any de realització: Cursos 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009.

Grups Vulnerables: enfocaments victimològics i sociològics

Departament de Sociologia i Anàlisis de les Organitzacions. Universitat de Barcelona.

Assignaturas: Sociologia del Sistema de Justícia Penal: Delicte, Policia i Justícia (Llicenciatura en Sociologia, Facultat d’Economia i Empresa), i Victimologia (Llicenciatura en Criminologia (Facultat de Dret) de la Universitat de Barcelona.

Responsable: Elisabet Almeda Samaranch

Any de realització: Cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.

Redisseny de la unitat didàctica “Ciències socials en salut pública II” (Àrea de concentració en Sistemes de Salut).

Maestría en Ciencias de la Salud. Escuela Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos, Mèxic.

Responsable: Joaquina Erviti Erice

Any de realització: 2004 – 2005.

 

Organització de congressos, jornades i events

I Jornades d’Innovació Educativa i Convergència Europea: aportacions des de la Sociologia.

Departament de Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València.

Grau de participació: Coorganització de les Jornades (Sandra Obiol).

Any de realització: 2008

Trobada internacional de visualitzacions, mapes i transformació social

Telenoika.

Grau de participación: Coorganización de l’event (Núria Vergés Bosch).

Any de realització: 2006.

 

PUBLICACIONS DIDÀCTIQUES, PONÈNCIES I COMUNICACIONS

 

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Collado, Ana; Di Nella, Dino

Títol: Un viaje sociológico por el aprendizaje de los procesos sociales

Referència: Actes de les I Jornadas “Innovació educativa i convergència europea: aportacions des de la sociologia”.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: València Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2008 Clau: Libro.

Autors: Di Nella, Dino

Títol: La plataforma Moodle y la enseñanza semipresencial.

Referència: Lliurat i acceptat per publicar-se a Copalqui Editorial

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2008 Clau: Libro.

Autors: Izquierdo Monzón, Eva.

Títol: ¿Quién manda en la escuela?. Los poderes de la educación.

Revista: Cuadernos de Pedagogía. Biblioteca básica para Profesorado.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final: ISSN:

País: ESPANYA Ciutat: Any: 2008 Clau: Artículo

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Collado, Ana; Di Nella, Dino

Títol: La enseñanza/aprendizaje de la Sociología: Una experiencia de innovación docente.

Referència: Actas del VII Congreso y jornadas de Sociología para el Futuro: Nuevos dilemas en las sociedades del siglo XXI. Grupo de Estudios sobre Poder y Privilegio (EPP). Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones. Universidad de Barcelona. Departamento de Teoría de la Educación. Universidad de Alicante.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Alacant Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2007 Clau: Libro.

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino; Obiol, Sandra.

Títol: Las familias monoparentales desde una perspectiva de género. Recursos didácticos pedagógicos (CD-ROM).

Referència: Las familias monoparentales desde una perspectiva de género. Recursos didácticos pedagógicos. Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones. Universidad de Barcelona.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2007 Clau: Otros.

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino.

Títol: Fer present la memòria, amb els protagonistes d’altres entitats

Referència: Programa ‘Fer Present la Memòria’. Universidad Pompeu Fabra.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2006 Clau: Libro

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino.

Títol: Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’aula d’Arenys de Mar

Referència: Programa ‘Fer Present la Memòria’. Universidad Pompeu Fabra.

Volum: Página inicial: Página final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2006 Clau: Libro

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino.

Títol: Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’aula de Badalona

Referència: Programa ‘Fer Present la Memòria’. Universidad Pompeu Fabra.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2006 Clau: Libro

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino.

Títol: Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’aula del CIC”.

Referència: Programa ‘Fer Present la Memòria’. Universidad Pompeu Fabra.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2006 Clau: Libro

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino.

Títol: Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’aula de Sant Andreu

Referència: Programa ‘Fer Present la Memòria’. Universidad Pompeu Fabra.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2006 Clau: Libro

Autores: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino.

Títol: Fer present la memòria, amb els protagonistes de l’aula de Mataró

Referència: Programa ‘Fer Present la Memòria’. Universidad Pompeu Fabra.

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2005 Clau: Libro

Autors: Almeda Samaranch, Elisabet; Di Nella, Dino.

Títol: Fer present la memòria: les entrevistes. Universidad Pompeu Fabra.

Referència: Programa ‘Fer Present la Memòria’

Volum: Pàgina inicial: Pàgina final:

Ciutat: Barcelona Dipòsit legal: ISBN:

País: ESPANYA Any: 2005 Clau: Libro

Autors: Pons i Antón, Ignasi María

Títol: Programación de la investigación social.

Referència: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Ciutat: Madrid Dipòsit legal: ISBN: 84-7476-182-4

País: ESPANYA Any: 1993 Clau: Libro